7 problem med teorin om det stora avfallet

Bland de teman i Bibeln som är svåra att greppa ligger defintivt ”den sista tiden” inom topp 3! För det första får vi inte så många detaljer. För det andra är tidsperspektivet svårt att bedöma. För det tredje är de bibelböcker som talar mycket om ämnet mycket svåra att förstå. Det finns en anledning till att det finns minst 4 olika syner på hur man över huvud taget ska läsa Uppenbarelseboken! Även om Bibeln är ganska snål med detaljer om den sista tiden har kristna i perioder ägnat mycket tid åt att spekulera kring årsveckor, odjur, sigill, tusenårsriket, antikrist, Israel, datum för Jesu återkomst m.m. Jag tror det finns en risk att fascinationen kring Bibelns perifiera och mystiska aspekter distraherar oss från att utbreda Guds rike på jorden här och nu.

Det vi kan veta säkert om de yttersta tingen (eskatologi) är bl.a. följande:

 1. Jesus kommer tillbaka
 2. Vi alla kommer att dömas och de som är skrivna i lammets bok räddas
 3. Vi kommer att leva med Gud i all evighet i en perfekt tillvaro

I samband med kritiken mot nutida karismatik, t.ex. mot Bill Johnson & Torontoförnyelsen, så används ofta teorin om det stora avfallet i den sista tiden som ett argument. Detta avfall sker inte genom att kristna byter religion till t.ex. New Age, utan genom att kyrkan förleds inifrån. Man tror att avfallet ska präglas av falska under och tecken. Eftersom de tror att vi lever i den sista tiden nu så förväntar de sig att falska ledare som följs av mirakler ska träda fram i vår tid. På Bibelfokus.se inleds en lång kritisk artikel mot nutida karismatik med Bibelord som sägs visa att ett stort avfall ska äga rum i den sista tiden:

2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.”

Matt 24:11-12: ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”

2 Petr 2:1-2: ”bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.”

Luk 18:8: ”Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?” (Reformationsbibeln)

2 Tim 4:3-4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”

Jag anser inte att dessa bibelord bekräftar ”avfallsteorin”. Nu vill jag visa på 7 problem med teorin:

1. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ DEN SISTA TIDEN
Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna i NT som handlar om något slags avfall och falska profeter i ”den sista tiden” kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Då började kyrkan allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid. Förespråkare för teorin försöker kombinera olika bibeltexter för att bekräfta bilden de målar upp, men ingen text i NT säger vad avfallsteorin säger. Det finns helt enkelt inget bibelstöd för teorin om det stora avfallet.

2. AVFALLSTEORIN HITTAR VAD DEN SÖKER
Eftersom förespråkare för teorin tror att de lever i de yttersta dagarna och att dessa ska präglas av falska ledare som utför mirakler så letar de efter detta i sin samtid. De har alltså färgade glasögon och har bestämt sig från början att denna typ av falska ledare inte bara finns, utan är vanliga och allt mer mainstream. Eftersom de tror att avfallet ska vara stort och bara några få vara kvar så letar de efter större rörelser och kända ledare, inte efter sekteristiska tendenser. Eftersom de tror att avfallet kommer inifrån så är de inte öppna för möjligheten att Bibeln beskriver New Age eller andra religioner. Även om de flitigt citerar bibelord så tolkar de dessa utifrån sin egen förförståelse. Det är ett känt psykologiskt fenomen att man tenderar att se det man letar efter i sin omgivning. Denna sanning gäller också förespråkarna för det stora avfallet.

3. AVFALLSTEORIN VILAR PÅ EN DISPENSIONALISTISK GRUND
Även om vissa Bibelord förs fram som stöd så kommer teorin i mångt och mycket från det relativt moderna dispensionalistiska tänkandet. Det går ut på att man delar in allting i tydliga tidsperioder. Församlingen följer under kyrkohistorien de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och slutar som Laodoceia i ett avfall. Hela denna tolkning är spekulativ och saknar bibliskt stöd.

4. AVFALLSTEORIN STÄMMER INTE ÖVERENS MED VERKLIGHETEN
Alla teorier måste prövas mot verkligheten. Om kartan inte stämmer med verkligheten så ritar man om kartan, inte tvärtom. Om vi lever i det stora avfallet just nu, vilket avfallsteorin menar, så motstrider verkligheten deras teori. Faktum är att det aldrig funnits så många bibeltroende kristna som det finns idag. Sedan kristendomen blev statsreligion på 400-talet har det aldrig funnits så många församlingar som präglas av tillbedjan, bibelcentrerad undervisning, Andens gåvor och kraft m.m. Pingströrelsen har under de senaste 100 åren lett fler människor till tro än vad alla andra samfund och rörelser tillsammans gjort de senaste 2000 åren! Det är inte konstigt att flera nutida karismatiska sammanhang tror på ytterligare en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna.

Väckelsen brinner i Asien, Sydamerika och Afrika med våldsam kraft. Bara för att det råkar vara en torr period i västvärlden innebär det inte att tiden för avfallet är inne. Vi tenderar alltid att tolka tidens tecken utifrån vår eurocentriska världsbild. Avfallsteorins verklighetsbeskrivning strider även mot hela kyrkohistorien. Sedan reformationen på 1500-talet då nåden återupptäcktes och mycket annat ställdes till rätta har Gud steg för steg väglett kyrkan tillbaka till den väckelsekristendom vi läser om i Apostlagärningarna. Ett exempel på något som utvecklas positivt är de 5 tjänstgåvorna (Ef 4:11-13). En efter en av dem har åter erkänts och kommit i funktion och idag erkänns alla i de flesta sammanhang. Det går inte att förneka att församlingen i världen idag mår bättre än den har gjort på mycket länge!

Som i alla tider finns det liberalistiska tendenser i vissa delar av kristenheten och andra saker som inte är bra. Men problemen är inte nödvändigtvis så mycket större idag än de varit tidigare. Vi har en tendens att tro att just vår tid är extra svår och eländig. Vi har utmaningar som inte fanns för 100 år sedan, och de hade utmaningar vi är helt befriade från.

5. AVFALLSTEORIN MOTSTRIDER GUDS RIKES NATUR & TROR ATT MÖRKRET ÖVERVINNER LJUSET
Teorin målar upp en ganska dyster bild för oss. Den församling Jesus planterade på jorden misslyckas med sitt uppdrag och måste räddas på målsnöret av Jesu återkomst. Jesus kommer inte tillbaka till en sprudlande vacker brud, utan till en trasig och överkörd sådan. Ondskan och mörket övervinner ljuset. Synden övervinner heligheten. Jesus lär oss att Guds rikes natur är att växa och expandera. Det landade på jorden som ett senapskorn och växer till ett stort träd som himlen fåglar finner sitt hem i. Det är som en jäst som genomsyrar hela degen (Matt 13:31-33). Jesaja 9:7 säger:

“Of the increase of His Government and peace there will be no end.”

Ett av bibelorden ovan som används för att argumentera för det stora avfallet motsägs av sitt eget sammanhang (vilket inte brukar inkluderas). Läs följande:

”Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14)

Laglösheten tilltar. Check. Kärleken kallnar hos flera. Check. Notera att detta skett genom hela historien i många kulturer utan att Jesus kommit tillbaka. När ska slutet komma enligt texten? När kärleken kallnat? Slutet kommer när budskapet om Guds rike undervisats och demonstrerats över hela jorden! Somliga tolkar detta som om att alla kontinenter och folkslag nån gång under världshistorien har fått höra budskapet. Avfallet i den sista tiden kan ha genomsyrat hela världen, men de som är kvar lyckas nå den grupp som aldrig hört om Gud och då kommer slutet. Ett annat sätt att läsa texten är att det fulla budskapet om Guds rike sprids i en världsvid väckelse där alla folkslag samtidigt får möjligheten att vända om! Sen kommer Jesus. Personligen tycker jag den sista tolkningen övertygar mera. Det betyder inte att det är fred och att ekonomin blomstrar. Många väckelser brinner som starkaste under svåra tider.

En annan sak jag ogillar med avfallsteorin är att Satans förmåga att vilseleda blir större än Guds förmåga att vägleda och beskydda sin församling. Djävulen blir stor och Gud blir liten. Kristus triumferar inte genom sin kyrka på jorden ”tills varje rike lagts under hans fötter”, utan han får komma och hämta hem sin utdöende församling från en värld där ondskan dominerar (Heb 10:12-13). Detta känns inte rätt.

6. AVFALLSTEORIN RISKERAR ATT SKAPA PASSIVITET OCH PESSIMISM
Låt oss säga att jag tror på teorin om det stora avfallet. Låt oss anta att jag tror att den ytterst yttersta tiden är inne just nu. Tror jag dessa två saker kommer jag att förvänta mig att Guds rike ska krympa och min församling dö ut. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar människan. Sjuka människor som tappar hoppet har en mycket högre sannolikhet att dö i sin sjukdom. Avfallsteorin tar bort kristnas hopp och riskerar att frysa ned drömmar och passion. Risken finns att man ger upp sitt engagemang och väntar på slutet. Är det Guds vilja att avfallet ska ske är det kanske bäst att inte försöka skjuta upp det…

”Utan vision går folket under” (Ords 29:18)

De som tror på avfallsteorin misstror ofta goda rapporter eftersom de är inställda på att allt ska bli sämre. Hör de om hur människor kommer till tro genom under och tecken så undrar de om detta är falska under och tecken. En negativ inställning och hopplöshet omfamnas som skarpsynthet och insikt istället för brist på glädje och tro. Man fokuserar på det negativa som sker (naturkatastrofer, krig, politik, världsekonomin, det som inte är bra inom kyrkan) och blir ironiskt nog uppmuntrad av det eftersom det styrker att man har rätt. Dessutom blir det ett tecken på att man tillhör de få som ser klart. Högmod och elitism är faror som hotar de som ser sig själva som Guds röst i avfallets tid.

7. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ FALSKA MIRAKLER
I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. De falska profeterna känns igen på att de påstår att Jesus kommit tillbaka eller presenterar en helt annan Jesus. Personerna & sammanhangen som avfallsteorin ofta anklagar skriver under på trosbekännelsen och leder många till tro på Jesus Kristus. Det är den felaktiga undervisningen, inte miraklerna, som vi ska passa oss för. Ingenstans står det något i Bibeln om ”en falsk smörjelse” som ska fylla de kristna. Kundaliniteorin, som gärna kombineras med avfallsteorin, är en lika osannolik konspirationsteori som de flesta andra av sitt slag. 

I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla mörker och falska mirakler. Att påstå att det är det som Nya Testamentet talar om är att göra våld på texterna. Det vore lämpligare att söka efter falska profeter inom t.ex. New Age än att anklaga pastorer som leder människor till Kristus.

AVSLUTANDE TANKAR
Trots att avfallsteorin saknar biblisk förankring och att verkligheten säger att kyrkan mår bättre än någonsin så stämplar ”varning-för-falska-profeter-teologin” och ”avfallsteorin” de som tror på en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna som villolärare och falska profeter. Naturligtvis kan de ha fel. Det kanske inte blir någon stor väckelse. Men deras eskatologi är minst lika väl underbyggd och biblisk som den som tror att kyrkan kommer att dö ut. 

Personligen så har jag följande inställning:

Jesus kommer tillbaka! Var alltid redo och utbred Guds rike tills slutet kommer. Vad som händer i de ytterst yttersta dagarna kommer att visa sig. Det kan hända att det blir förföljelse och att världsekonomin kollapsar. Men Guds rike tror jag kommer att fortsätta att växa och explodera världen över! 🙂

Blessings!
/David 


14 reaktioner på ”7 problem med teorin om det stora avfallet

 1. Du har många intressanta saker som du förmedlar!

  Det skrivs ju mycket om att vi är inne i den sista tiden, den sista årsveckan och att vedermödan har börjat, men jag tror att man har fel fokus om man fokuserar på vedermödan och den sista årsveckan.
  Det blir ju en väntan på elände, men elende har det ju alltid varit, sen är det ju så att den vedermödan Matt 24 talar om, har redan varit, så den kan vi ju inte vänta på!

  Nej, som i Noas dagar skall det vara och den beskrivning Jesus ger, är att det verkar vara ganska lungt!

  Ha de!

  Bb

 2. Jag ser inget fel i att varna och förmana om kristna sprider falska läror.
  Även att belysa att vi lever i den sista tiden och att de sker ett stort avfall.
  Men precis som du David ogillar jag starkt att kristna kritiserar och fördömer andra kristna såsom Ulf Ekman, Stanley Sjöberg mfl att de är ansvariga för de stora avfallet.
  Likaså kritiken gentemot katoliker, ortodoxa och svenska kyrkan som gärna frikyrkomänniskor vill fördöma.
  Skall poängtera att jag själv är pingstvän och har inga problem med varken än katolik eller ortodox dessa är mina trossyskon.
  Alla kyrkor och samfund har väl sina brister.
  Vi måste komma ihåg att den protestantiska grenen är den som bidragit till flest sekter ändå smutskastar man katolska kyrkan och kallar kyrkan för den stora skökokyrkan mm.
  De som jag inte förstår är människor som håller på och forskar kring de profetiska tolkar 666 till att påven är antikrist.
  666 är ett handelsmärke som innebär att du kan inte köpa eller sälja samt en avguda dyrkan.
  Påven har väl inte tvingat på oss att dyrka honom och krävt detta handelsmärke på vår högra hand eller på pannan?
  Sen skulle alla kristna levt fel fram tills reformationen utan den lilla minoritet eller den ortodoxa kyrkan?
  För mig låter de långsökt och att döma ut halva kristenheten.
  Nej jag tror mer att staden Rom har en viktig del i uppenbarelseboken. De kan syfta på nuvarande romerska riket såsom EU eller USA som anses var de andra odjuret.
  Därimot bör vi vara observanta på den nya världsordningen och dess religion (newage).
  De stora avfallet är enligt mig alla som faller av från den kristna tron.
  Att börjar praktisera yoga, meditation, tarot och sådant som hör till newage och österländsk religion.
  Men även de som väljer att bli ateister mm för styrde kyrkan samhället nu är de vetenskapen, detta är också enligt mig de stora avfallet.
  Vi bör därför inte kritisera våra trossyskon oavsett om de är livetsordare, katoliker, ortodoxa eller pingstvänner.
  Antikrist ande är den som förnekar Jesus eller förvränger sanningen.

  1. Hej Andreas!

   Bra analys kring dömandet av katoliker & svenska kyrkan. Naturligtvis finns det saker inom dessa rörelser som inte är bra, men det finns det även inom frikyrkan. Inte minst finns det mycket vi saknar inom klassisk frikyrklig teologi. Jag håller med de som kritiserar dessa rörelser att flera saker inte är bra, men det är djärvt att påstå att det inte finns människor som älskar Jesus och är räddade där. Den helige Ande har förnyat många kristna i katolska kyrkan under senare delen av 1900-talet och vi får säga ungefär som lärjungarna: Anden föll även över dem och gjorde ingen åtskillnad, ska då vi göra det?

   Om du följt mitt skrivande så anser jag att vi levt i sista tiden de senaste 2000 åren. Jag tror inte heller att det just nu sker ett stort avfall. Om Bibeln nu skulle tala om ETT särskilt stort avfall under kyrkohistorien så tror jag det handlar om avfallet från och med 400-talet och framåt. De senaste 500 åren har allt fler bibliska sanningar återfunnits och väckelsen brinner över hela världen, utom just i väst. Antar att det är därför så många västerlänningar tror att det stora avfallet är nu. Vi har en tendens att vara extremt eurocentriska i vårt tänkande. Tala till de kristna i Kina, Afrika & Sydamerika om det stora avfallet, och de skulle titta på oss med frågande ögon. ”Det har aldrig varit bättre än det är nu!” skulle de svara.

   Gott att se att du tolkar det stora avfallet som att byta religion till t.ex. new age, och inte att det rör sig om falska andar inom kristenheten.

   Allt gott från Gud!
   /David

 3. Det vi kan veta säkert om de yttersta tingen (eskatologi) är bl.a. följande:

  1.Jesus kommer tillbaka
  2.Vi alla kommer att dömas och de som är skrivna i lammets bok räddas
  3.Vi kommer att leva med Gud i all evighet i en perfekt tillvaro

  ******

  Min kommentar:
  Vi kan även veta en fjärde sak: Den yttersta tiden kommer att vara fylld med villfarelse. Jesus varnar många gånger för att den kan få oss på fall. Den som läser Mattesus 24 – 25 kommer att finna en lång rad med uppmaningar om att vara vaksam, och att inte låta oss luras. Till detta kommer tydliga beskrivningar av vad de falska Messiasgestaleterna kommer att förkunna.

  Inom ”Latter Rain”. Den rörelse som påverkat Bill Johnson, är man tämligen blind för den aspekten. Varningarna står i vår Bibel, men de uppfattas på något sätt som oviktiga, eller som ett hinder för talet om den sista tidens stora väckelse.

  När Jesus säger att falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda, så har jag inga svårigheter att förstå att Bill Johnson hör till de som befinner sig i riskzonen.

  En falsk messiasgestalt kommer att förneka Jesu gudom, och betona människans gudomlighet.
  Vi vet att det bara finns en som kan göra anspråk på att vara Messias. Det är Jesus från Nasareth.

  1. Tack för din kommentar! Uppskattar att resonera kring dessa frågor!

   Jag håller på sätt och vis med dig om att det kommer att finnas villfarelse i den sista tiden. Rent bibelteologiskt så påbörjades den sista tiden eller de sista dagarna i och med Jesu ankomst till jorden. Falska lärare och profeter fanns redan under den första kyrkans tid och finns än idag. BIbeln säger inte i klartext att detta skulle accelerera nämnvärt i ”den sista tiden ytterst yttersta dagar”. Många har de senaste 2000 menat sig vara Messias och förnekat Jesu gudom. Förnekandet av Jesu gudom har framför allt i modern tid skett inom liberalteologin, inte i karismatiska sammanhang. Stora delar av Matt 24 beskriver händelserna kring år 70 och det apokalyptiska dramat kring Jerualems fall, inte det som sker precis innan Jesu återkomst.

   Som du ser i min sammanfattande argumentation så blundar man inte alls för dessa texter, men tolkar dem (på minst lika god teologisk grund som ”varning-för-falska-profeter-teologin) annorlunda. Jag kan till skillnad från dig inte se Bill Johnson som någon som bedrar de utvalda, eftersom han predikar evangeliet och skriver under på trosbekännelsen. Kritiken som framförts mot hans undervisning är så svag och förvanskad att jag blev uppriktigt chockad när jag först läste den. Det finns en desperat känsla av att man försöker pressa in honom i heretisk fack som inte han får plats i – därmed det dåliga resultet. Ett utmärkt exempel på detta är den artikeln som jag responderat på tidigare.

   Intressant att du kopplar Bill till Latter rain rörelsen. En rörelse som inte existerade när han levde. Han har valt att hylla flera av latter rain-profilernas liv och tjänst men har flera gånger tydligt sagt att saker gick fel inom latter rain. Så det finns en kritik även från hans sida, även om han till skillnad från många väljer att även lyfta fram det som var bra inom latter rain.

 4. Jag sökte på ordet dispensionalism och hamnade bland annat på ditt välskrivna blogginlägg om avfallsteorin. Dina tankar bekräftar mycket av den syn jag delar, men den behöver aktualiseras och spridas, ty om vi arbetar för att utbreda Guds rike så som Gud vill så kan vi inte hänge oss åt destruktiva teorier. Du förklarar inte så ingående vad dispensationalism är, men det finns andra länkar som förklarar detta. Det är ju en utbredd villolära som tyvärr styr mycket när det gäller de eskatologiska spekulationsteorier som är väl utbredda i många frikyrkosamfund.

 5. Hej david !

  Har upptäckt din blogg och blivit välsignad och inspirerad av den.

  Skönt att läsa denna text efter att ha varit inne och läst i det märkliga negativa träsket på bibelfokus

  Petter

 6. Ja du har mycket i det du skriver som är sant och som behöver diskuteras.
  Frågan är om man inte ändrat skriftens ord från AVFALL till STORA AVFALL, vilket i så fall blir missledande.
  Avfall finns ju hela tiden och är inget nytt, men just ordvalet stora avfall är inte vad jag ser bibelenligt. Sen måste man läsa hela texten för att få rätt förståelse!

  Nej jag tycker att mycket utav teologin om den sista tiden är rent bedrövlig och inte skrifteenlig.

  Bra skrivet David!

  Mvh Björn i Malmö

 7. ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.” 2 Tess 2:1-8

  ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.” Dan 12:1

  Paulus talar om det stora avfallet. Jesus talar om det i Matt 24:
  ”När ni då ser ‘förödelsens styggelse’,* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.”

  David. Du skriver högst spekulativt. Vet inte vad du grundar dina idéer kring ändens tid på. Jesus talade en hel del om det. Paulus också. Du får många ryggdunk, och det förstår jag för det känns ju mycket bättre om det aldrig blir några problem, om man hela tiden kan peka på att ”sista tiden har varit sedan Jesus kom första gången.” Du glömmer dock några aspekter: Herren kommer ställa sig på Oljeberget. Herren kommer regera från Sion. Gog & Magog drabbningen talas det om i Hesekiel 38-39 och är samma händelse som Uppenbarelseboken 20:7-8. Om talet om detta gör dig missmodig och beredd att ge upp, så undrar jag om du är vad man i sportens värld skulle säga medgångssupporter? Allt kommer gå till seger till slut, men först måste ett avfall komma, laglöshetens människa, Antikrist, måste komma. Har detta redan skett, eller är du av den åsikten att det sker hela tiden? Ändens tid involverar församlingen i allra högsta grad, men också det folk som benämns judarna. Plockar man bort dem från eskatologin, då förstår jag att man måste vifta bort rätt många Bibelord kring den sista tiden…

 8. Underbart David. Har väntat på någon som träder fram på detta sätt med ett sunt försvar av apostolisk kristendom. Tack för det. Fortsätt med det. Herren är med dig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s