Andens gåvor | del 4a: Gåvan att bota sjuka – basic

Andens gåvorPersonen titttade förundrat omkring sig – smärtan är borta! Flera år av besvär med handlederna var som bortblåsta. De två tjejer som bett ser minst lika förvånade ut. De har aldrig tidigare bett högt förut, och nu händer detta! Detta är ett av många exempel på helanden som skett genom helt vanliga ungdomar på vårt Andens gåvor-seminarium på ChiliXL-lägret under åren. Att Gud helar är någonting som blivit en verklighet för oss i Brickebergskyrkans ungdomsverksamhet de senaste 7 åren. Vi har sett honom bota fibromyalgi, tinnitus, synfel, skolios m.m. Vi har sett honom justera fotvalv, kotor i ryggraden, höftben, olika långa ben m.m. Vi har sett honom hela smärtor och skador över hela kroppen. Detta har varit en period där vi fått stretchas och lära oss mycket. Det som inledningsvis förvånade mig mest var hur enkelt det är. Varje gång vi aktiverar ett rum fullt av människor som aldrig tidigare bett för helande så ser vi helanden äga rum. Vi ser ungdomar som precis har börjat följa Jesus be för människor som blir helade. Å andra sidan har vi sett hur viktig en god teologi och sund praktik kring helande är. Vi har även upptäckt att alla kristna inte är lika positivt inställda till helande av olika anledningar.

Jag insåg ganska snart att jag omöjligen kan få med allt jag vill skriva om helande i ett enda blogginlägg, så jag kommer att skriva två. Det första lägger grunden och det andra gräver djupare i olika frågeställningar kring helande. 

VARFÖR SKA VI BE FÖR SJUKA?

1. Bibeln kallar oss att praktisera helande

Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar.  Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska…Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. (Luk 9:1-2, 6)

Och där ni går fram ska ni predika: “Himmelriket är nu här.” Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge som gåva.  (Matt 10:7-8)

I första texten sänder Jesus ut sina tolv lärjungar på deras första egna missionsresa. I texten från Matteusevangeliet sänder Jesus ut 72 personer att göra samma sak som de tolv. 

Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.  Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.” När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. (Mark 16:15-20)

Även i Matteusevangeliets version av missionsbefallning rådde det för lärjungarna som hörde det inga tvivel, – de hade Jesu instruktioner inför tidigare missionresor i bakhuvudet. Helande var en självklar del i missionsuppdraget.

…genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. (Rom 15:19)

Här sammanfattar Paulus hur han utbrett Guds rike: genom sina ord, sina handlingar och genom tecken och under i Andens kraft. I Apostlagärningarna finner vi 46 ställen som handlar om Andens kraft, varav flera är helande.

Bibeln lämnar inget utrymme för spekulationer kring helandets plats i församlingen och våra liv: helande bör vara en naturlig och självklar del.

2. Helande demonstrerar Guds existens för de som inte tror
Vi söker ofta efter den ultimata evangelisationsstrategin för våra städer och samhällen. Tänk om Jesus kunde besöka oss och ge oss en sådan? Tänk om han redan har gjort det?! Utifrån punkt 1 ovan skulle jag vilja föreslå att så är fallet. I Sydamerika, Afrika och Asien finns det mängder av växande församlingar där fysiskt helande är huvudanledningen till att så många kommer till tro.

3. Helande visar Guds godhet och kärlek
Jag har sett människor bli berörda på djupet när de blivit helade. Gud har sett deras små eller stora problem och mött dem på ett personligt sätt. I ett sammanhang där helande är vanligt förekommande förnyas människors Gudsbild och Guds kärlek blir mer än ett abstrakt koncept.

4. Helande förnyar de som redan är kristna
I Johannesevangeliets andra kapitel läser vi om Jesu första mirakel, vinundret i Kana. Det står att miraklet uppenbarade Jesu härlighet och att lärjungarna började tror på honom. Som ungdomspastor har jag de senaste 6 åren sett vilken effekt regelbundna helanden har på mina ungdomar. Helande gör dem stolta över sin Gud, ökar deras tro, ger dem större hopp om att Gud kan svara på deras böner, ökar deras längtan och reser tillbedjan och tacksamheten till nya höjder. Slutligen så har jag märkt att ödmjukheten ökar hos ungdomar som får förmedla helande från Gud till andra. Varför? De får nämligen göra någonting där de tvingas göra sig totalt beroende av Gud. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske…

5. Helande är en kärlekshandling
Sista anledningen till att vi ber för helande är den uppenbara, – för att människor ska befrias från sitt lidande. Precis som vi ska ge hungriga mat, kläder till de nakna, borra brunnar, ge de ensamma sällskap, så ska vi be för de sjuka och skadade. Jesus hade medlidande för dem som led av sjukdom och botade dem. När vi söker kraft för helande och praktiserar helande så återspeglar vi Jesu kärlek med våra liv.

HUR BER VI FÖR HELANDE?

1. Slappna av!
När man börjar be för de som är i behov av helande så upptäcker man ofta en viss press. Man vill så gärna se personen bli hel, och man känner personens förväntningar och desperation. Prestationsångesten står och knackar på hjärtats dörr och vill in. Det är befriande att det inte handlar om oss. John Wimber (Vineyards grundare som fungerade starkt i helande) lät en person följa honom under en konferens. Första kvällen skedde mängder av helanden, andra kvällen knappt några alls. Följeslagaren frågade då John: ”Känner du dig nedslagen nu?” John svarade: ”Nej. Igår kände jag mig inte bättre, och idag känner jag mig inte sämre. Helande är Guds verk, – mitt jobb är att lägga händerna på människorna och be. Det gjorde jag igår, och det gjorde jag idag.”

Vi är brevbärare som levererar post från Gud till människor. Nyckeln till att långsiktigt orka fortsätta förmedla helande är att inse att det inte handlar om oss. Så låt oss slappna av! 🙂

2. Välj en bön
Våra ord och böner har stor kraft, men det finns inga magiska formuleringar. Det finns dock några principer som är bra att ha med sig. Den första är att fokusera på behovet.  När personen som ber är obekväm att be för helande ber hen gärna mycket för andra saker:

”Du ser att han alltid är så glad, fin i håret o kvicktänkt. Oh Herre, tack för att hans skosnören är ordentligt knutna, tack för den kunskapen han fick av sina föräldrar kring detta när han var liten…jag ber att han ska få knyta många fina vänskapsband på lägret…”

Om någon vill få förbön för sin onda knä, be då inte för personens skolgång, relationer och framtida fru!

Den andra principen är att undvika armbrytning med Gud. Eftersom många är osäkra kring Guds vilja att hela (mer om det i nästa blogginlägg) så försöker de med sin bön övertala Gud att hela personen:

”Gud, du ser hur hon lider. Hur hon knappt orkar med dagarna längre. Om hon blev helad så skulle det betyda så mycket Herre. Hon skulle orka tjäna mer i församlingen. Hennes vänner skulle komma till tro när de hör om miraklet. Hennes läkare skulle förundras. Gud, om du vill kan du göra henne frisk, så ske din vilja.”

Denna typ av bön skapar en märklig situation. Förebedjaren vet hur bra det vore om kvinnan blev helad, och försöker övertyga Gud om detta. Alla personer i kvinnans liv vet att ett helande vore bra, men tydligen inte Gud. Förebedjaren framträder alltså i förbönssituationen som godare än Gud. Detta borde skvallra om att någonting i teologin är fel. Utgå istället för att Gud vill göra gott, och be frimodigt om helande. Som du såg i första delen av blogginlägget har Jesus sänt ut oss att hela, så varför då ifrågasätta uppdraget? Mer om dessa frågor i nästa inlägg.

Det finns tre sorters bön för helande:

 1. Befallande bön. ”Bli hel”, ”Smärta lämna i Jesu namn”, ”Knän bli helade i Jesu namn” osv. Jesus har inte bara gett oss uppdraget att bota sjuka, utan också auktoritet att göra det i hans namn (Luk 9:1). Detta är faktiskt den enda slags bön vi ser i Nya Testamentet. De som ser mycket helande runt om i världen ber generellt på detta sätt. Förespråkare för denna slags bön brukar dela följande liknelse:Du jobbar på ett företag, och VD:n har gett dig ett antal uppgifter. Till chefens och alla andras förvåning går du upp till huvudkontoret och ber VD:n att göra dina arbetsuppgifter! Jesus har gett dig uppdraget att bota sjuka (Matt 10:8), vilket du gör när du lägger händerna på människor och befaller sjukdomar att lämna och proklamerar hälsa å Jesu vägnar. Om du istället ber Jesus att bota sjuka, så tar du ett steg tillbaka och ber honom att göra din uppgift.Naturligtvis sker inte helande i vår kraft, men det är vår handpåläggning och befallande böner som förlöser Guds kraft. Vi är satta som Guds förvaltare på jorden, och det är församlingen som med Andens hjälp och Jesu delegerade auktoritet är Jesu kropp på jorden. I väst har vi i hundratals år blivit matade med teologi som undergräver vår identitet i Kristus, så detta tänkande kan upplevas både som främmande och skrämmande. Oavsett vad, så är befallande böner standard både för Jesus och den första kyrkan när det gäller helande.
 2. Proklamerande bön. ”Hälsa”, ”Balans”, ”Ingen smärta” osv. Man talar ut över personen det man vill se, eftersom bön har en förlösande kraft att förverkliga Guds vilja i personens liv.
 3. Vanliga böner. ”Tack Gud för att du älskar [personens namn]”, ”Jag välkomnar dig helige Ande över…”Jesus, hela personen.” Det finns som sagt inget exempel i NT på detta sätt att be för helande. Därför ber jag ytterst sällan ”Jesus, hela personen”, men jag inleder ofta med att välkomna Anden och att tala ut Guds kärlek över personen. Somliga menar att Jak 4:14 talar om denna sortens bön för helande. De älste ska smörja med olja och be böner över honom. Det står ju dock inte vilken slags böner de äldste ska be, så troligen rör det sig även här om befallande böner.  Jag utesluter förstås inte att Gud kan hela genom ”vanliga” böner, men hävdar att befallande böner är mer logiskt, bibliskt korrekt och förlöser mer.

3. Lägg händerna på personen
Jag har märkt att många inte riktigt vet varför vi lägger händerna på personen vi ber för. Bibeln nämner handpåläggning som en av de sex grundpelarna för kristen tro (Heb 6:1-2). Vi ser i Bibeln att fyra saker sker genom handpåläggning:

 1. Andens kraft förmedlas
 2. Andens gåvor förmedlas
 3. Ledare avskiljs för tjänst
 4. Helande förmedlas

Att lägga handen på personen vi ber för är ingen symbolhandling eller fin gest, utan våra händer blir en faktisk kontaktpunkt som Guds kraft förmedlas genom. Vi tänker ibland att vi sänder upp en bön till Gud, och att helandet sedan kommer ner från himlen över personen. En mer biblisk bild är att Gud kallat oss att hela, och att vi med Jesu auktoritet i ryggen, smorda med Andens kraft, förmedlar helande genom våra händer och böner. Gud svarar alltså på bönen genom oss. Först då blir handpåläggning logiskt. Vi är som vattenledningar för Guds helande vatten!

4. Våga be om feedback
Det läskiga och fantastiska med att be för den som behöver helande är att det ofta går att se om bönen gjort en omedelbar skillnad. Därför uppmuntrar vi personen vi bett för att känna efter. Ibland har ingenting skett, ibland är personen 100 % helad och ibland har en viss förbättring skett. När Jesus bett för en blind man började mannen se, men fortfarande suddigt och förvridet. Då bad Jesus en gång till och mannen fick perfekt syn. Om Jesus behövde be två gånger ibland kanske vi också kan behöva det? 😉

Vi ser ofta att helandet sker efter ett antal försök. En kväll bad jag för en killes tå ca 20 gånger innan den blev 100 % helad! Det är dock viktigt att vi som förebedjare är känsliga och inlyssnande mot personen vi ber för. Somliga vill att vi ber om och om igen så länge vi orkar (som killen med tån), andra är nöjda efter en eller tre gånger. Därför är det viktigt att vi frågar personen om den vill att vi ber igen, och inte driver på för mycket.

5. Var kärleksfull!
Det är inte vårt ansvar att personen blir helad, men det är vårt ansvar att personen känner sig älskad och uppmuntrad. Följande saker är förbjudet:

 • Att se besviken ut om personen inte blir helad
 • Att säga att personen har för liten tro
 • Att lägga händerna på personen på ett olämpligt eller störande sätt
 • Att lova att personen kommer att bli helad

Om personen inte blir helad så förklara att Guds vilja inte alltid bryter igenom på jorden, men att Gud älskar personen och vill hela. Uppmuntra personen att fortsätta söka förbön framöver. Utstråla frid, kärlek och hopp!

AVSLUTANDE TANKAR
Jag har försökt svara på frågorna varför vi ber för helande och hur vi ber för helande. Hoppas att detta har varit till hjälp för dig! 🙂 I nästa del kommer jag att försöka svara på några vanliga frågor som rör helande. 

Blessings!
/David


2 reaktioner på ”Andens gåvor | del 4a: Gåvan att bota sjuka – basic

 1. Jag trodde jag blev helad men värken kom tillbaka Den försvann för en kort stund när personen bad ,men några dagar sedan så kom värken igen. Sedan insjukna jag i en värre sjukdom och personer som bett för helande och befriat andra bad för mig och inte blev jag helad. Varför vill inte helandet falla över mig? Varför ? Varför vill inte Gud hela mig?

  1. Hej Cindy! Förstår att det måste vara frustrerande när besvären kom tillbaka. Jag tror Gud är god och vill hela alla, men av olika anledningar bryter inte Guds rike igenom 100 % på jorden alla gånger. Det kan bero på många olika saker, tex att man bett för symptomen istället för roten till varför man har besvär.

   Ber om helande och frid över dig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s