Den osynliga verkligheten

Denna bloggserie om den osynliga verkligheten ligger mig varmt om hjärtat. Sökandet efter det övernaturliga och andlighet ökar ständigt i Sverige. Vi behöver ha svar på de frågor människor ställer och själva vara trygga och införstådda med denna del av tillvaron.

Del 1: Introduktion
Del 2: Tre dimensioner av verkligheten
Del 3: Änglar
Del 4: Demoner
Del 5: Gåvan att skilja mellan andar