Ungdomsverksamhet i Andens kraft

Vad vill den helige Ande göra i min ungdomsverksamhet? Hur välkomnar jag som ledare Andens kraft i mitt eget liv? Hur kan helanden och kraftfulla möten med Gud bli vardag för min ungdomsgrupp? Dessa och många fler frågor försöker jag utifrån egen erfarenhet besvara i denna bloggserie.

Del 1: Inledning
Del 2: Varför är Anden så viktig?
Del 3: Sök själv Guds kärlek och kraft!
Del 4: Förmedla Anden genom handpåläggning
Del 5: Utforma Gudsorienterade samlingar
Del 6: Skapa en vittnesbördskultur
Del 7: Andens gåvor
Del 8: Kraftevangelisation
Del 9: Teologiska grundpelare
Del 10: Diken…
Del 11: Identifiera din 3 och dina 12
Del 12: Att hålla kursen trots motstånd