Varför tillåter Gud lidande?

Hur kan Gud tillåta allt lidande i världen? Varför svarar Gud ibland på bön och ibland inte? Kan Gud vara både god och allsmäktig samtidigt? I denna bloggserie försöker jag ge perspektiv på dessa och andra vanliga frågor.

Del 1: En översikt
Del 2: 5 grundteser
Del 3: När griper Gud in egentligen?
Del 4: Faktorer som påverkar bönesvar
Del 5: 3 teologiska grundsyner
Del 6: Lösningen på det ondas problem