Varför tillåter Gud lidande? (del 5) | 3 teologiska grundsyner

Ju mer man läser desto mer inser man att det finns olika sätt att se på saker. Till och med de mest grundläggande frågorna har ofta flera nyanseringar att välja mellan. När det kommer till synen på Guds allmakt och varför det sker ondska i världen är det likadant. För att bättre förstå den andliga konfliktsynen vill jag presentera 3 teologiska grundsyner. 

1. KALVINISM
Kalvinismen betonar starkt Guds allmakt. De tänker att allmakt är lika med kontroll. Om inte Gud ytterst sett ligger bakom allt som sker så är han inte Gud. En kalvinist upplever att Gud förminskas om någonting sker som överaskar honom eller motstrider hans vilja. Kalvinismen menar att Gud inte bara vet allt som sker utan också är den som orsakat det. Man kallar ibland kalvinism för manuskriftsynen, eftersom den tänker att Gud detaljskrivit historien innan världens skapelse. Även om vi upplever att vi har en fri vilja, så har Gud bestämt allt vi säger och gör. Han har till och med bestämt på förhand om vi kommer välja att bli kristna eller inte.

Även om omständigheter i livet kan verka onda eller konstiga så är allting som händer Guds vilja. Han kan vilja lära oss något, tillrättavisa oss, forma oss eller så leder det till det bästa tänkbara i ett större perspektiv. Kalvinismen har ingen större plats för Satan i sin teologi, utan tänker antingen att Gud styr Satans minsta rörelser eller att Satan försöker ställa till det, men att allt han gör spelar Gud i händerna och passar perfekt i Guds plan.

2. ARMINIANISM
Arminianerna reagerade mot kalvinismen och menade att Bibeln inte beskriver vare sig Gud eller sakernas tillstånd såsom kalvinisisterna gör. Arminianism poängterar att Gud innan skapelsens början såg hela historien framför sig, eftersom Gud är utanför tiden. Men de tror inte att han ligger bakom allt som sker. De ger Satan en större roll och menar att Satan inte är Guds verktyg utan har en egen vilja och kan förstöra Guds planer. De lyfter också fram den fria viljans betydelse, inte minst att alla har möjlighet att välja att följa Jesus. Bara för att man är arminian innebär det dock inte att man tror på den andliga konfliktsynen. Somliga tänker att Gud inte direkt orsakar allt lidande, men att han tillåter det att inträffa av en god anledning.  

3. OPEN THEISM
Open theists menar att arminianerna inte gick tillräckligt långt när de tog avstånd från kalvinismen. De lyfter fram att Bibeln beskriver hur Gud ibland blir förvånad, besviken och relaterar till människan i tiden, inte utanför den. Ofta pekar de även på att Gud ibland låter oss välja utgången och betonar starkt den fria viljan. Open theism menar att Gud varken orsakar allt som sker eller vet allt i förväg. De tror att Gud vet allt som finns att veta, men att framtiden ej går att förutse – eftersom den formas utifrån de val som människor gör. Gud känner alla människor väl och kan ofta förutse de stora dragen, men inte alla detaljer. Han är mer som en god schackspelare som försöker genomföra sin vilja genom smarta drag allt eftersom historien utspelar sig. 

SAMMANFATTANDE TANKAR
När det kommer till den andliga konfliktsynen fungerar både syn 2 & 3. Som du förstår är kalvinismen inte ett alternativ för den som tror på andlig konflikt. Även om vi generellt inte drar kalvinismen till sin spets är västvärlden tyvärr fortfarande influerad av kalvinismen. Den lyser igenom i flera av våra psalmer, i hur vi ber, hur vi försöker att se Guds vilja i allt som sker m.m. Kalvinismen gör oss passiva, för om allt som sker är Guds vilja bör vi lära oss av det som sker och inte förändra det.

Blessings!
/David


18 reaktioner på ”Varför tillåter Gud lidande? (del 5) | 3 teologiska grundsyner

 1. Ja, kalvinismen är en lära man bör ta avstånd från, tyvärr är det väldigt få kalvinister som lever i den Helige Andes kraft. Det är dock inte en regel, Jack Deere ger några fantastiska exempel på tidiga reformerta ledare som var riktigt profetiska i Surprised by the Power of the Spirit. Dock ger han även några pinsamma exempel på när kalvinistiska kyrkohistoriker försöker bortförklara deras klockrena profetior som tur och slump.

 2. Konstigt hur jag själv har tänkt att skriva ett blogginlägg om saken (ämnet – eller i alla fall närliggande). Hmm… Du får gärna skriva mer 🙂

 3. Hur förklara Open Theism alla de profetior som står i Bibeln, Gud verka ju veta hur det kommer att bli, jämför GTs profetior om Jesus mm.
  Hur ser OT på ps 139:16? läs hela psalmen
  Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
  Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
  de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
  Det nämns ju ofta i Bibeln att Gud är just allsmäktig hur ser OT på det?
  Själv tror jag att vi vi bör ställa oss frågan likt ett barn. Ville Gud att Hans Son skulle lida och dö? (JA) Varför?
  Vem är Gud?

  I tron på en god Gud!
  /David

  1. Hej David!

   Bra funderingar! Open Theism menar att de flesta profetior i Bibeln inte beskriver framtiden i bemärkelsen att Gud förutspår vad som ska ske utanför sitt eget handlingsområde. De menar att nästan alla profetior om framtiden senare uppfylls genom att Gud själv agerar och uppfyller dem. Profetiorna är en deklaration vad Gud kommer att göra längre fram. Läser man igenom profetiorna i GT märker man att detta stämmer. Gud handlar antingen direkt själv eller använder andra för att hans syften ska genomföras och profetiorna uppfyllas. Open theism har inte en handlingsförlamad Gud, utan en Gud som agerar och bestämmer att vissa saker ska ske. Inte minst när det kommer till Jesu ankomst till jorden såg Gud till att Jesus skulle matcha den profetiska beskrivning Gud gett genom GT. Han använder sig dock ej av tvång för att genomföra sin vilja, utan av inflytande och lysande planer. Gud är så trygg i sin egen förmåga och i sin vishet att han inte behöver detaljstyra historiens alla skeenden för att få som han vill i nyckelfrågor.

   Bibeln nämner några gånger att Gud är allsmäktig, men ger ingen förklaring på vad begreppet innebär. Bibeln varken ställer eller svarar tydligt på dessa teologiska frågor. Vi kan däremot försöka tolka begrepp och sammanhang så gott vi kan. Begreppet ”allsmäktig” säger oss defintivt att Gud är mäktig. Han är mäktigare än alla. Ingen kan mäta sig med honom. Det säger dock inte att han styr alla änglar och människor som han vill eller kan göra vad han vill när han vill. Open theism menar att Gud helt klart hade 100 % inflytande innan skapelsen av änglar och människor, men att han sedan använde sin makt till att delegera den bl.a. genom att göra människor till förvaltare över jorden. Om Gud inte alltid får sin vilja igenom idag är det för att han använt sin allmakt till att begränsa sig själv. Stor skillnad mot att han berövrats den mot sin vilja.

   Ps 139 är svår att översätta. Faktum är att ”alla mina dagar blev skrivna i din bok” lika gärna och kanske ännu hellre kan översättas: ”alla mina lemmar”. Eftersom sammanhanget talar om hur Gud formar oss steg för steg i moderslivet menar några att denna översättning är bättre. Även om författarens ursprungstanke var att skriva att Gud sett alla våra dagar i förväg så får vi inte glömma vilken genre Psaltaren är: poesi och vishetslitteratur. Psaltarens syfte är ej att förmedla systematisk teologi, utan beskriva Guds storhet, godhet och livet med honom. Ibland ges teologi, men det är sällan författarnas huvudsyfte. Det krävs mer än en vers i psaltaren som stöd för teologiska utsagor.

   Intressant att bolla tankar! Fortsätter gärna samtalet om du har invändningar eller fler tankar.
   Boktips om du vill ha biblisk argumentation för open theism: ”God of the possible” av Gregory Boyd.

   Allt gott!
   /David

   1. Hej David!

    Hoppas du haft en god sommar!

    Jag tycker att det är lustigt att OT tullar på att Gud är allsmäktig. Det finns så många referenser till det i Guds ord från Abram till uppenbarelseboken. Här kommer en handfull exempel på från bibeln: Han kan binda vem som helst när helst det behagar Honom (Matteus 12:29), översvämma hela jorden när Han vill (Noa), styr kungars hjärtan dit Han vill (orsdspråksboken 21:1) uppväcka människor från det döda när Han vill. Jag tror att vi ska tacka Gud för att han sätter ett stop för ondskan även om vi människor och onda andar eller änglar inte vill eller tro det.
    Men långt mycket mer ska vi tacka Gud för att Gud är en nådefull och kärleksfull Gud. Jag tror det ligger mycket i Herrens ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. (Sakarja 4:6). Hela poängen är att Gud är kärlek och vill att den Anden ska vinna även om det kostar döden det var därför Jesus dog.

    Därför blir jag förvånad över hur OT tolkar Guds allsmäktighet. Det låter för mig bara förvillande likt ormen ”Har Gud verkligen sagt?” (1 Moseboken 3:1). Jag tror inte att Gud vill detaljstyra allt. Gud prövar våra hjärtan (1 Thessalonikebrevet 2: 4), Gud väntar för att se om det bär frukt, om det inte bär frukt huggs det ner (matteus 3:10). Även den gren som bär frukt rensar Han (Johannes 15 :2).

    Jag tror att OT har problem med att Gud tillåter lidande och övrigt i vår värld. Men det står ju många gånger att han prover vår tro. Job blev prövad trots att han var rättfärdig (inte utan den Allsmäktiges tillåtelse), Abraham blev prövad och många många fler och då främst Jesus själv blev prövad och fick lära sig lydnad genom sitt lidande (Hebrerbrevet 5:8). Det är vi mycket tacksamma över. Det skedde ju inte utan att Jesus bad om att få slippa men och det var Guds vilja så skulle det ske. Lidande kan vara Guds vilja. Lidandet behöver inte vara ett problem utan det kan vara vägen om vi vänder oss till Herren i lidandet. )

    Håller inte med dig i din hållning till hur vi ska tolka Psaltaren. Min tolkning av bibeln gör jag utifrån vad den säger om sig själv. Psaltaren har inte kommit till genom människors egen vilja utan i den helige Andens vilja genom människor (2Petrus 1:20-21). Att den är från av Guds Ande 2 (Timoteus 3:16). Som Jesus själv sa måste allt som står om honom i lagen profeterna och psalmerna skall gå i uppfyllelse (Lukas 24:44). Jesus refererar själv till psaltaren och säger att skrifen inte kan göras om intet (psaltaren 82:6, Johannes 10:34). Plus alla de gånger där lärjungarna skriver att det skedde för att skriften skulle upp fyllas.
    Vad grundar du din tolkning av psaltaren på?

    Hoppas du får tid att svara på mina kommentarer medans vi sprider glädjebudskapet!
    /David K

    1. Hej David!

     Tack för din intressanta kommentar!
     Jag tycker inte att Open Theism tummar på Guds allsmäktighet. De ifrågasätter inte Guds allsmäktighet, utan iifrågasätter vår definition av begreppet. Du har rätt i att Gud vid flera tillfällen griper in och gör saker. Det håller OT med om. Men BIbeln är också full av exempel på när saker och ting inte blir som Gud vill och hoppas på. Israels historia är full av besvikelse och frustration från Guds sida över deras upproriskhet. OT tror inte att Gud ligger bakom lidande och dylikt, utan att människor eller fallna änglar gör det. Gud strider mot ondskan genom sina änglar och sin församling.

     Jag håller inte riktigt med om din syn på prövningar. Läs mitt inlägg om Jobs bok i ”GT vs NT”-serien, orkar inte skriva om allt igen! =) Gud prövar oss i viss mån hela tiden, han ser hur vi hanterar olika situationer för att veta vad han kan anförtro oss för framtiden. Han prövar oss inte genom att orsaka oss lidande. Tilltalet till Abraham innebar inte lidande, även om det sannerligen var extremt utmanande. Gud orsakar inte lidande och prövar oss inte genom det, men ser hur vi hanterar livets svårigheter. Lidande i Bibeln kommer av förföljelse för Jesu namns skull, inte genom sjukdom eller Guds straffande hand.

     Jag grundar min tolkning (inte min tolkning, utan andras!) på grundtexten. Som jag skrev så är den översättningen jag förespråkar mer trolig än den klassiska översättningen. Alltså är min tolkning minst lika trolig som din! 😉 Jag har en mycket hög bibelsyn och tror att skriften är utandad av Gud osv. Vad jag menar är att psaltarens syfte inte är att skriva teologi, och att vissa uttalanden i den faktiskt strider emot resten av Bibeln. T.ex. Davids uttläggande om hur han vill krossa fiendens spädbarn mot klippor.

     Om du vill förstå OT rekommenderar jag dig att läsa ”God of the possible” av Greg Boyd.

     Gud välsigne dig i allt!!
     /David

 4. Hej David!

  Missförstå mig rätt jag är inte intresserad OT utan av att lära känna en god och levande Gud. Jag har läst om dina bloggar om den andliga konfliktsynen och det stämmer i stora delar mycket bra på den Gud som jag känner. Dock har jag i några frågor det kan ju vara så att jag har missat något om vem Gud är, det har ju hänt många gånger tidigare.

  När det gäller lidande så tror jag att OT tar fel.
  2 Moseboken 7:4-5
  Farao kommer inte att lyssna på er, men jag skall lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar. Och egyptierna skall få erfara att jag är HERREN, när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut därifrån.”

  Här tycker jag att det är tydligt vem det är som sänder lidande. Jag tror inte att allt lidande är Guds vilja det är också uppenbart när vi läser bibeln, mycket lidandet är en konsekvens av synden. Sedan är det också så att vi människor söker Gud till befrielse från lidandet. Hur många är det inte som ber till Gud i en krissituation, till och med de som kallar sig ateister. Våra sjukhus är säkert ett av de ställen där det beds mest.
  Jag rekommendera starkt att be till Gud, det är min erfarenhet att Gud hör bön.

  Det är också tydligt i denna texten att Gud vet vad som ska hända. Det är inte det synliga resultatet som är viktigt för Gud utan det som sker i det fördolda i våra hjärtan. Gud vill att Farao ska tro på Guds sändebud även om det kommer genom en svag människa (jfr Jes 53). Gud vill att Farao ska ödmjuka sig och inte tro att han själv kan bli lik gud. Samma sak som Han sa i Eden. Gud är den samme igår, idag och för evigt.

  Lidandet är inte svaret på livets frågor utan det att Gud vill livrädda(Jesus) oss från synden i oss, och forma oss med den Helige Ande till Guds avbild.

  /David K

  1. Hej David!

   Intressant att fortsätta samtal kring Gud & Open Theism!

   OT menar inte att Gud aldrig kan orsaka lidande, bara att det generellt inte är så. I fallet Israel vs Egypten så har Gud ett särskilt syfte med straffdomen, att egypterna ska släppa taget och att det ska bli känt världen över att Israels Gud är den sanne guden. Detta är ett ganska ovanligt scenario, och idag är inte Gud kopplad till någon särskild stat – alltså säger inte 2 Mos 7:4-5 särskilt mkt om Guds handlande idag.

   Jag tror inte att visste vad som skulle hända på det sätt som armenianer menar, utan att han utifrån sin tilltro till sin egen plan & vishet kunde se vad resultatet av dessa plågor skulle bli.

   God bless!
   /David

 5. Hej David!

  Låt mig citera psalm 139:4
  ”Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. ”
  Jag skulle gärna höra din tolkning av Jesu ord i Lukas 24:44 och Johannes 10:34. Jag förstod bara att du hade en annan än min som skulle vara lika trolig.

  Jag låg i soffan framför tv i början av veckan och såg på vetenskapens värld. Du kan se det ett tag till på svtplay:
  http://svtplay.se/v/2537282/vetenskapens_varld/vem_ar_jag_?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2537282/sb,p102815,1,f,-1
  Det var en matematiker som undrar vem han är, vad medvetande är och hur hjärnan fungerar. Några exempel på forskning inom detta område visas. Det som de gjorde reklam om var att de kunde genom att kontinuerligt scanna hjärna se vilket beslut personen skulle fatta sex sekunder innan det fattades.

  Jag tror att Gud slår 6 sekunder med en evighets marginal. Allt i skapelsen är som en öppen bok för skaparen själv. Se Hebreerbrevet 4:13. Gud handlar inte med efter kunskapens (frukt) som utgångspunkt, nej Gud är personlig och agerar i historien med kärlek som utgångs punkt, Gud finner ingen glädje i dommen utan vill att vi ska vända om så att han får ge oss nåd Hesekiel 18:32.

  Detta är den Gud som jag känner
  Psaltaren 139:6
  En sådan kunskap är mig alltför underbar,
  den är så hög att jag ej kan förstå den.

  Gud välsigna dig!
  David Kristoffersson

  1. Hej David!

   Jag tror liksom du att Gud känner våra tankar och därmed vet vad vi ska säga innan vi säger det. Jag tror dock inte att han vet vad vi ska säga 3 år i förväg eller 300 000 år i förväg.
   Intressant med matematikern!

   Luk 24:44. Jag tror såsom Jesus säger, att han uppfyllde det som profeterats om honom. Jag tror att alla profetior om Messias beskriver Faderns plan för Messias, alltså att Fadern bestämt mkt kring Jesu liv på jorden. Jag tror inte att han såg in i framtiden och såg Messias liv, och sedan berättade det för profeterna. När det kommer till Messias så fanns det mycket förbestämmelse.

   Jag medger att jag har svårt att förstå Joh 10:34. Fattar inte vad Jesus menar! =)

   God bless!
   /David Wellstam

 6. Hej David!
  Känner du till Molinismen? Molinister menar att Gud vet vad varje människa som finns kommer att välja av fri vilja. Sedan har Gud ”riggat” vår värld och vår historia på ett sådant sätt att så många som möjligt väljer att ta emot Jesus i sina hjärtan av fri vilja. Samtidigt så går det att förklara alla bibelpassage som verkar tala om att vi blir frälsta pga att Gud har bestämt det eftersom Gud är ”riggaren”. Detta perspektiv får med styrkorna i både Armanianismen och Kalvinismen. William Lane Craig är väl den mest tongivande förespråkaren för detta perspektiv. Jag tycker personligen att detta perspektiv verkar vettigast än så länge.

  1. Hej Emanuel!

   Ja jag känner till Molinismen. Molinismen är helt klart bättre än kalvinismen, men jag föredrar armanianismen & Open view framför den. Jag läste på om den och reflekterade en del för flera år sedan. Läste bland annat vad Gregory Boyd skriver om molinismen och dess inneboende problematik. Tyvärr minns jag mycket lite av det, minns bara att jag landade i att jag inte tycker molinismen övertygar. Jag rekommenderar varmt ”God of the possible” av Gregory Boyd. Grym bok!

 7. Kalvinismen har haft stort inflytande i kyrkohistorien
  Jag skrev en artikel om det i går : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/03/kalvinismens-inflytande-pa-kristendomen.html

  Armininismen har också många stora tjänare för herren genom tiderna.

  Ser man historiskt så har Guds kraft och ande verkat genom bägge leden.
  Jag håller inte med Grenholms kommentar om Guds kraft.
  Man kanske borde definiera Guds kraft bibliskt?
  Talar inte Paulus om Guds kraft i evangelium?
  Eller att Guds kraft helgar oss?

  Måste det vara under och tecken och profetior för att det skall vara Guds Kraft?
  Det är väl bara en del av det eller en del av gåvorna?

  1. Jag håller med dig om att både kalvinister och arminiaister (hur stavas det egentligen?!) har används av Gud genom kyrkohistorien. Gud bryr sig mindre om teologiska detaljer än vad vi gör, verkar det som 😉 Jag har själv dålig koll på om det Micael skrev om kalvinister & Andens kraft stämmer.

   Oftast när det talas om kraft (både just ordet för kraft och när det beskrivs med andra ord) så rör det sig om mirakler, andeuppfyllelse, helande & Andens gåvor. Vi evangelikaliserar ofta NT och missar hur mycket om det mirakulösa som faktiskt finns där, medan vi highlightar de få andra ställen där kraft talas om på annat sätt. Vi har alla våra läsglasögon på när vi läser Bibeln! 😉 Men naturligtvis är Guds makt och styrka mer än mirakler & profetior.

 8. ”Gud känner alla människor väl och kan ofta förutse de stora dragen, men inte alla detaljer. Han är mer som en god schackspelare som försöker genomföra sin vilja genom smarta drag allt eftersom historien utspelar sig.”

  Även om du tar avstånd från Molinism så låter detta resonemang ganska likt det som molinister använder. Iaf bilden med schakspelaren. ´Fast i Molinismen har ju Gud en större ”förkunskap” än i Open Teism.

  En annan sak jag tänkt på: Vid första anblick så verkar Kalvinism och Open Teism vara varandras motsatser men båda perspektiv delar faktiskt gemensamma övertygelser. Båda anser att Gud enbart kan förutveta någon ifall Han har förutbestämt något. Skillnaden är egentligen bara i hur hög grad Gud har förutbestämt olika saker…

  1. Aha, så de använder också schackbilden alltså! 🙂
   Ja, både open theism och kalvinism förnekar att Gud ser in i framtiden.
   Sen skiljer de sig rejält på alla andra punkter…! 😉

 9. Tack och lov att du inte är kalvinist! Jag bekänner mig inte till vare sig kalvinism, arminianism (en del kallar detta ”calvinism light”) eller open theism. Det känns ju inte som en bra idé att kalla sig efter Arminius eftersom han knappast var först med sin tro på fri vilja, osv, utan alla de gamla kyrkofäderna före Augustinus trodde ju samma sak – så jag borde hellre uppkalla mig efter någon av dem. Open theism kanske ligger närmare till hands vad jag tror, men föredrar att kalla mig ”friviljare” om någon frågar 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s