Varför tillåter Gud lidande? (del 4) | Faktorer som påverkar bönesvar

Bön är en av himlens valutor. När vi ber använder vi vår ”andliga röst” och ”röstar” på att Guds vilja ska ske i en situation. Bön välkomnar Gud att göra det goda han redan vill. Nu vill jag som utlovat att vi ska titta på faktorer som påverkar bönesvar. Om Gud är god och alltid vill det goda, varför svarar han inte alltid på bön? Jag skulle vilja säga att bön alltid gör skillnad, men att Guds svar inte alltid bryter igenom, bl.a. utifrån faktorerna nedan. Innan jag går in på faktorerna vill jag stryka under att poängen är att visa på den andliga verklighetens komplexitet. Det är viktigt att se att det finns många anledningar till uteblivna bönesvar. Ofta är det svårt att veta vilken av dem som spelar in i en specifik situation.

1. GUDS VILJA!

”Då sade lärjungarna Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem.” (Luk 9:54-55) 

Vi kan aldrig be om någonting som inte stämmer överens med vad som står i Bibeln. Men i de flesta fall vet vi vad som är Guds vilja så att vi kan be med frimodighet. Vi vet t.ex. att Gud vill hela (Matt 8:3, Mark 3:3-5). Jesus sa aldrig till någon att det är Guds vilja att den är sjuk. På samma sätt vet vi att det är Guds vilja att vi inte ska drabbas av ondska. Därför kan vi alltid be om Guds beskydd. Det finns förstås vissa gråzoner där det kan vara svårt att veta Guds vilja och man får då fråga Gud eller be mindre specifikt. 

2. SYND!

 ”En rättfärdig mans bön har stor kraft” (1 Tim 5:16)

”Visa dem [era fruar] aktning som medarvingar till livets nåd, ty också hon skall få del av livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.” (1 Petr 3:7)

När vi lever i synd hindras våra böner. Det är förmodligen inte så att Gud ignorerar dem för att vi ”varit dumma”, utan synden gör att våra böner förlorar sin kraft. Om vi blir medvetna om någon synd i våra liv är det därför viktigt att vi bekänner den och ber Gud om förlåtelse.

3. TRO!

”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Gud” (Jak 1:5-8)

Vi ser att Gud är en god Gud som ”ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser”. Matt 7:7-11 bekräftar detta och säger att Gud vill ge sina barn goda gåvor om de ber om det. Detta är Guds karaktär. Om vi inte tror att Gud är god och vill hela, beskydda, frälsa, beröra, ge av Andens gåvor o.s.v. ser vi i Jakobsbrev att vi inte ska vänta oss bönesvar. Varför? Det är svårt att veta, men det verkar ligga det i bönens natur att tro och förväntan krävs. Att tro innebär att förtrösta och lita på Gud. Vi kan inte pumpa upp tro genom positivt tänkande. Tro är något som växer naturligt genom att vi lever i Guds närhet och lär känna honom närmare.

4. HUR LÄNGE MAN BER!

 ”Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och  inte ge upp…” (Luk 18:1)

”Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ’Ser du något?’ Han spärrade upp ögonen och sade: ’Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd.’ Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt klart och tydligt.” (Mark 8:24-25)

Vi vet att fysiska arbeten tar olika lång tid. Att flytta ett litet gem tvåhundra meter tar betydligt mindre tid än att flytta ett piano samma sträcka. På samma sätt kräver vissa bönesvar längre ”arbete” i bön. Vi ska inte ge upp efter att ha bett en gång om förändring i en situation. Den andliga konfliktsynen menar att bönen är mycket likt de arbeten vi utför fysiskt. Som du läste ovan bekräftar Bibeln detta synsätt. Om Jesus behövde be två gånger för att något skulle ske är det inte konstigt att vi också kan behöva det ibland! Naturligtvis är detta inte enda faktorn. Det har hänt att människor har bett uthålligt i flera år utan att något skett. Ibland räcker det att vi ber i 3 sekunder för att saker ska ske. Varje sekund vi ber gör skillnad. Det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv för att man inte bett si eller så mycket. Samtidigt så är tiden i bön en faktor och principen är att ju mer vi ber, desto mer kan Gud handla.

5. HUR MÅNGA SOM BER!

”Vidare säger jag er: allt vad två eller tre kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”. (Matt 18:29)

Jesus vill uppmuntra oss att be tillsammans eftersom våra böner får större verkan då. Varför är det så? Låt oss återgå till mitt olidligt spännande exempel om gemet och pianot. Vi konstaterade tidigare att ju längre tid vi ägnar åt att flytta pianot, desto längre kommer det. På samma sätt kommer det att gå snabbare och lättare att flytta det ju fler som hjälper till! Varje person som beslutar att tillsammans med mig använda sin fria vilja till att be om att en viss sak ska ske, kommer att öka sannolikheten för att det sker. Gud är en social Gud som skapat oss att leva i gemenskap och beroende av varandra. Det ligger i bönens natur att den blir starkare när vi förenar våra viljor mot samma mål.

6. MÄNNISKANS FRIA VILJA!

 ”Som vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen”
(1 Tim 2:4)

Gud vill att alla människor ska bli räddade och få evigt liv i gemenskap med honom. Som vi konstaterade i del 3 kommer detta tyvärr inte att ske. Varför? För att Gud aldrig kan tvinga någon att ge sitt liv till honom. Varje människa har en fri vilja och måste själv fatta detta beslut. Vad har detta med bönesvar att göra? Om du ber för en vän som inte följer Jesus börjar Gud verka för att den personen ska bli räddad. Han kanske börjar ge din vän tankar, väcker frågor, röjer undan en del av Satans inflytande, ger drömmar och sänder andra kristna i hans väg. Din bön är jätteviktig och kan leda till att din vän en dag börjar följa Jesus, men det finns inga garantier för det. Din väns fria vilja är det som avgör om dina böner slutligen besvaras. På samma sätt kan en person bli överfallen en kväll trots bön om beskydd eftersom det våldsamma gängets fria vilja inte kan återkallas hur som helst (se del 2).

7. ÄNGLARS FRIA VILJA!
Detta är utan tvekan den punkt som är svårast för oss svenskar att tro på. Hela våra liv har vi matats med en världsbild som utesluter allting som inte kan mätas eller vägas. Men Bibeln visar oss att Gud skapat änglar och även andra sorters andliga väsen. Vid ett tillfälle bestämmer sig Lejongrops-Daniel att be och fasta för att få lite info från Gud om Israels framtid. Efter tre veckor har fortfarande inget svar kommit. Daniel trodde förmodligen precis som vi ofta tror att det inte varit Guds vilja att ge svar, åtminstone inte ännu. Men texten som följer ger både Daniel och oss en rejäl överraskning:

”Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjukade dig inför din Gud har dina ord blivit hörda…Perserrikets änglafurste gjorde motstånd mot mig under tjugoen dagar, men Mikael, en av de främsta änglafurstarna, kom till min hjälp, så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna… Jag måste nu återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut kommer Greklands änglafurste. Mot dessa bistår mig ingen, utom er änglafurste, Mikael, som ger hjälp och skydd.” (Dan 10: 12-13, 20-11:1)

Ängeln Gabriel ger inte bara Daniel den information han bett om, utan förklarar dessutom varför det dröjde tre veckor. Det första Gabriel försäkrar Daniel om är att hans bön ”besvarades” av Gud redan dag ett. Anledningen till att bönesvaret inte nådde fram till Daniel då var att Perserrikets änglafurste hindrade Gabriel från att komma fram. Om inte ängeln Mikael hade kommit till hans hjälp hade kanske bönesvaret dröjt ytterligare en vecka eller inte kommit fram alls.

Denna text visar tydligt hur onda änglar kan använda sin fria vilja till att förhindra Guds vilja från att ske och därmed också våra böner från att bryta igenom. Våra böner når alltid Gud och besvaras, men det är inte alltid Guds svar kommer när han vill att det ska göra det eller att det kommer alls.

8. INGEN ANING!
Hittils har vi kollat in 7 faktorer som Bibeln ger oss. Skapelsen är mycket komplex och det finns säkert 100 faktorer till som inte vi känner till. Poängen med faktorerna är att komma bort från att antingen bli arg på Gud eller klandra oss själva för att vi inte tror tillräckligt. Faktorerna ger oss perspektiv och balans.

Gud är alltid godare än vad vi tror! Gud är alltid på vår sida.
Lita på att Han aldrig ligger bakom det mörka som händer.
Tro på Hans godhet. Vila i Hans kärlek.

Blessings!
/David


3 reaktioner på ”Varför tillåter Gud lidande? (del 4) | Faktorer som påverkar bönesvar

  1. Har du tråkigt eller nått, hinner knappt med att läsa så fort som du skriver nya inlägg 🙂 lika bra som vanligt, även om jag redan läst/hört allt detta innan 🙂 men det är alltid välsignande att höra sånt som är bra 😀

    1. Fick inspiration och tid idag! Eftersom de senaste 4 inläggen är i samma tema ser jag det på ett sätt som ett inlägg, fast i 4 delar. Bra för de som vill att kunna sträckläsa för att få bättre sammanhang! Men jag vet, mitt bloggande är ojämnt – såsom livet själv! 😉

  2. Men ditt bloggande är bra 😀 Är så nice att gå in och läsa här och få uppmuntran 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s