Varför var Jesus så hård mot fariseerna?

Jesus var mr Love rätt igenom! 🙂 Han såg de som var utstötta och ensamma. De prostituerade trivdes i hans sällskap. Både tullindrivare och personer i den politiska motståndsrörelsen fanns i hans närhet. Alla möttes de av kärlek. Folket blev chockerade över hur nära Jesus lät människor utan religiösa meriter komma. Jesus älskar alla barnen. Och alla andra. YAY! Utom farieerna. Eller? Han älskade säkert dem också, men det går inte att undgå att Jesus mötte dem på ett annorlunda sätt.

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. (Matt 23:27)

Jesus sade till dem: ”Akta er noga för fariseernas och saddukeernas surdeg.” (Matt 16:6)

Jesus skjuter skarpt. Han tänder till flera gånger och blir riktigt arg på fariseerna. Dessutom varnar han andra för att låta sig besmittas av dem. Såhär talar inte Jesus om några andra människor. Varför? På senare tid har jag hört några mena att Jesus var lite orättvis. Fariseerna försökte ju bara följa lagen och hade en felaktig Messiasförväntan. Jag tror vi bör ta Jesu vrede på allvar. Fariseismen dog nämligen inte ut med fariseerna – alla dess kännetecken har nämligen varit ett stort problem för församlingen genom hela kyrkohistorien. Innan vi tittar närmare på fariseismen vill jag poängera en viktig sak: Gud älskar fariseer och det gör jag också! De som präglas av fariseismen har problem och behöver hjälp.

Läs följande med ett öppet hjärta. Ser du spår av fariseism i ditt liv så gör upp med det en gång för alla! Ingen är 100 % farise. Men flera har frön av det inom sig. Så…vad är fariseism och varför är den så allvarlig?

1. FARISEISMEN DÖMER ANDRA OCH UPPHÖJER SIG SJÄLV
Ett av fariseernas problem med Jesus var att han umgicks med syndare. De hade skapat ett sätt att se verkligheten och andra människor som isolerade dem från människor i behov. De hade hårda hjärtan och dömde andra med självrättfärdig glädje. Som om inte det var nog så såg de sig själva som rättfärdiga. De hade inte behov av den frälsning Jesus erbjöd.

Så känner man även igen människor idag som prägas av fariseism. De har en tight teologisk box som de mäter alla de möter med. Möter man inte alla deras krav på detaljnivå så är man en falsk profet eller villolärare. De har en kritisk grundinställning och ser glaset som halvtomt. Om någon gör ett misstag är de snabbt där och påpekar det. Själva ser de sig ofta som några av de få som ser klart, – den sista tidens profetiska röst i kristenheten. Högmod och ett hårt hjärta kommer som ett brev på posten.

Bibeln är tydlig med att vi tar Guds plats om vi dömer andra. Endast Gud är kapabel att hantera kunskapen om gott och ont och applicera den på detta sätt. Nyansen mellan att urskilja och döma är ibland hårfin, men det hinner jag inte gå in närmare på just nu.

2. FARISEISMEN SÖKER MAKT OCH MÄNNISKORS BEUNDRAN
Fariseerna stod i gathörnen och bad för att folket skule se hur heliga de var. De njöt av att gå runt i sina speciella kläder och av de fördelar som deras ställning i samhället innebar. Därför blev de avundsjuka på Jesus och ville röja honom ur vägen. Fariseer är inte intresserade av att tjäna i det fördolda utan söker maktpositioner.

3. FARISEISMEN ÄR LAGISK OCH AVGUDAR BIBELN

Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig,men ni vill inte komma till mig för att få liv. (Joh 5:39-40)

Fariseerna var de mest bibelsprängda människorna på jorden vid tiden för Jesu ankomst. Ändå var det prostituerade och hedningar som förstod vem Jesus var. Det var ingenting fel på Gamla Testamentet. Problemet var fariseernas förståelse av skriften, d.v.s. deras teologi. När Gud själv stod framför dem och alla tecknen på Messias överhopade dem så höll de fast vid sina traditioner. De satte skriften före relationen.

Jack Deer, f.d. farisee och antikarismatiker, skriver i sin bok ”Surprised by the voice of God”:

The Bibe deists of today worship the Bible. Bible deist have great difficulty separating Christ and the Bible. At one time, Christ did speak apart from the Bible. He used to speak with an audible voice to people on their way to Damascus, give dreams, give visions and do miracles through his servants. However, the Bible deist believes the only one who does these things today is the devil. In fact, the devil can do all the things Christ used to do. Bible deists have a tendency to substitute the Bible for God. They actually deify the Bible. (s. 251-252, redigerat bort några rader).

Fariseer tänker ofta ”Fadern, Sonen och den heliga skrift”. Naturligtvis är Bibeln Guds ord. Jag älskar Bibeln! Men fariseen är mer intresserad av kunskapen och texterna än av Jesus Kristus som texterna pekar mot. Vi går inte ut genom nödutgångsskylten, utan genom utgången skylten pekar på. Fariseer försöker gå ut igenom skylten!

För en farisé är Bibelns bud viktigare än människor. Exempel: om en person syndar så är fariseens passion för buden så starkt att den blir arg och hård mot syndaren. Fariseerna ville stena äktenskapsbryterskan. Jesus älskade henne och försökte hjälpa henne att börja leva på ett nytt sätt. Fariseerna ansåg att människan var till för sabbaten. Jesus sa att sabbaten är till för människan.

Fariseer saknar ofta känsla för proportioner och alla regler, bud och mänskliga traditioner är lika viktiga. Man blir lika upprörd om någonting i Gudstjänsten inte är som det alltid har varit som man blir när någon begår ett mord. Fariseer har ofta en osund passion för detaljer och de saker i Bibeln som inte är lika framträdande och viktiga.

4. FARISEISMEN SKAPAR KONTROLLBEHOV
Eftersom fariseismen drivs av lagiskhet och ständigt letar efter fel att döma efter, så har fariseer ett stort kontrollbehov. Deras syndakataloger och rädsla för felaktigheter gör att de tenderar att kontrollera sin omgivning på ett osunt sätt. De gör allt för få människor att passa in i deras box och gör det ibland hårdhänt. En vanlig taktik är manipulera genom att försöka ge andra dåligt samvete. Det är inte ovanligt att fariseer är mycket engagerade och drivna personer. Om de inte aktivt finns med i en grupp så har de ju ingen kontroll över vad som sker. 

5. FARISEISMEN VILL ALLTID SLÄCKA ANDENS ELD

Släck inte anden. (1 Thess 5:19)

Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sade: ”Är han kanske Davids son?” När fariseerna hörde det sade de: ”Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna. (Matt 12:22.24)

Fariseer blir nervösa och obekväma när Andens kraft är verksam. Anden hotar deras behov av kontroll och en verklighet bortom Bibelns sidor bryter igenom här och nu. Andens verk tenderar att hota strukturer och mänskliga ordningar som vi har byggt upp. När den helige Ande verkar igenom alla i en samling så blir makthierarkin onödig, och fariseens längtan efter makt och beundran hotas. Därför försöker alltid fariseer släcka Andens eld. 

Läser man väckelsehistoria så ser man att de har försökt göra det i samband med varje Andeutgjutelse de senaste 2000 åren. Det största hotet mot det Gud gör på jorden är faktiskt inte synd, utan kristna fariseer som dömer ut och förföljer det Gud gör. Tyvärr så har de flera gånger lyckats. 

Satan utnyttjar fariseernas svaga punkter och använder dem för att korsfästa det Gud gör på jorden, precis som fariseerna korsfäste Jesus. Som vi ser i Bibelorden ovan har inte taktiken förändrats nämnvärt – ”det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna.” Det är exakt vad nutida kristna kritiker säger om kristna som verkar i Andens kraft idag. Att kalla den helige Ande för Satan är vad Jesus säger är att häda mot Anden. Jesus gör en tydlig markering, – don’t even go there!

På 400-talet när kyrkan institionaliserades så var en sak tydlig: ledarna skapade Gudstjänster där deltagarna var passiva åskadare i en död liturgi. Paulus måste ha gråtit i himlen när han såg hur kyrkan ignorerade hans vision:

Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning…Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse skall den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. (1 Kor 14:26b-31, några rader borttagna)

Detta tillsammans med andra faktorer ledde till att Andens närvaro och gåvor lämnade församlingen och de s.k. ökenfäderna flyttade ut från städerna för att förvalta det karismatiska väckelsearvet från apostlagärningarna. Finns det inte gott om utrymme för tillbedjan, bön, förbön och att betjäna varandra med det som Anden ger så kommer inte Gud att tränga sig på. The Spirit has left the building…

AVSLUTANDE TANKAR
Nu kanske du förstår varför Jesus tog strid med fariseerna. Redan då såg han fröet till det som skulle komma att hota den församling han kom till jorden för att starta. Fariseernas surdeg (inflytande) har förgiftat kyrkan i 2000 år. Flera har sett demonisk förstärkning bakom detta och myntat begreppet ”religiösa andemakter”. Jag skriver detta inlägg för att vi alla ska vaka över våra hjärtan och tidigt upptäcka dessa negativa tendenser inom oss.

Men glöm inte att älska fariseer! Precis som alla andra är de älskade av Gud och han längtar efter att förnya deras hjärtan och sinnen. Jag tror vi alla under livets gång kommer att få brottas med dessa tendenser inom oss, så låt oss ha nåd med varandra! 😉

Blessings!
/David 


18 reaktioner på ”Varför var Jesus så hård mot fariseerna?

 1. Allt handlar om livet med Gud som bygger på en relation.
  Jesus säger att evigt liv är att kännna Gud och den han har sänt.
  Fariseerna som har detta liv utan försöker upprätthålla ett sken av Gusdfruktan genom sina lagar och förordningar.
  Vi människor känner oss väldigt duktiga när vi lyckas följa dessa lagar och förordningar, men det blir ett totalt fruktlöst liv.
  Utgångsläget för oss är når vi upplever Guds totala kärlek som han visat oss därigenom att Jesus dog för oss medans vi ännu var syndare.
  För att förstå vad Jesus gjort tror jag vi måste se vad som väntar oss om utan Jesus och försoningen.Ett evigt helvete…….
  Kan låta hårt men är dock sant. Jesus tog detta straff för dig och mig wow vilken kärlek.
  Denna kärlek tvingar/driver oss sedan vidare vilket även får med sig kärleksgärningar i form av en levande tro.
  Finns mycket att säga om detta men nöjer mig så långt med min kommentar.
  Btw välkommen till evangelistkursen som startar den 21 april.
  Bless!
  Stefan Björk
  OngmanMinistry
  http://www.ongmanministry.com

 2. (Jag har inte läst hela inlägget ännu, men tänker göra det senare… hinner inte just nu, men vill ändå lämna en kommentar)

  ”Fariséismen”, som du kallar det, är en -ism, liksom alla andra -ismer, och alltså en religiös inriktning formad av olika teologiska teser och dogmer. Under Jesu tid fanns det en hel del olika judiska partier, varav Fariséerna var de som Jesus teologiskt höll sig närmast (vilket kan kännas ironiskt). Fariséerna trodde bl.a. på de dödas uppståndelse, vilket Jesus också gjorde.

  Hela den fariséistiska andan föddes ur en hängivenhet för Gud som lät dem leva med inställningen ”Om Gud har sagt det, så gör vi det!”. De följde Guds ord oavsett om de förstod det eller inte, just för att att Gud hade sagt det var skäl nog till att göra det. En hängivenhet som ofta saknas idag. Men denna hängivenhet förlorades snabbt och förvirrades ihop med de yttre formerna. Istället för målet, så koncentrerade man sig på medlet, istället för budskapet, fastnade man i formerna – en tendens som man ser hundratals gånger om man tar en snabb titt över kyrkohistorien.

  Att en ”farisé” sedan har blivit synonym med någon lagisk, dömande och andligt bromsande person är väl inte så konstigt egentligen, eftersom det var detta som Jesus gick till rätta med hos dem. Begreppet är mig inte främmande, och jag har säkerligen själv använt ordet i det syftet genom åren. Men det blir på sätt och vis, enligt mig, som om vi t.ex. skulle definiera demokrati efter dess nederlag, där många andra politiska system råkar ut för exakt samma sak. Fariséerna på Jesu tid hade fallit för frestelsen att upphöjas av människor, och det kan vilken människa som helst göra, oavsett teologisk inriktning. Sedan är det klart att ”fariséismens” fokus på lagen och bibeln är en klar grogrund för s.k. lagiskhet.

  Så, vad är det jag vill säga. Jo… Ser man på fariséernas teologiska övertygelser kan det säkert hända att du själv är farisé, per definition, frånsett deras felsteg i sin egen hängivenhet. Är inte det särskilt intressant att tänka på?

  1. Hej Simon!

   Tack för din intressanta kommentar! Som du skriver så var fariseismen en inriktning inom judendomen. Den hade gott uppsåt från början men blev osund och gudsfrånvänd. Vi möter fariséerna vid en punkt då detta nådde sin kulmen. Därför har fariséerna genom kyrkohistorien fått symbolisera lagiskhet och annat negativt som präglade dem.

   Det sätt att tänka som de hade och den religiösa andemakt som stod bakom har följ oss de senaste 2000 åren. Jag tycker det är lämpligt att tala om fariséer och fariseism, även om det någonstans från början fanns ett gott uppsåt.

   Allt gott!
   /David

 3. Skälet till att Jesus är så hård mot Fariseérna är att de tror att människan innerst inne är god. Jesus går emot dem därför att han genomskådat synden och ondskan i människohjärtat, och därför att de inte erkänner honom som den han säger sig vara.

  De lär att människan är god.
  Jesus förklarar att vi är onda, syndare.

  De tror att Jesus är en vanlig människa.
  Jesus proklamerar att han är Gud.

  Bibel_Zakri

  1. Tack för din komplettering! Jesus hade många anledningar att gå hårt åt fariséerna.

   Jag tror dock inte att vår identitet efter att vi blivit räddade är som syndare, utan som helgon som ibland syndar.

 4. Men att döma är inte helt i sig fel 🙂 Fariséerna dömde på ett hycklande sätt.

  (Johannes 7:24) Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!”

  här med:

  (Matteus 7:5) Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

  1. Instämmer! Vi behöver naturligtvis bedöma och granska saker och ta ställning. Men NT varnar oxå på flera ställen från att döma. Handlar mycket våra hjärtans motiv och var vårt fokus ligger.

 5. Jack Deer kallar antikarismatiker för ”Bibeldeister”. Jag antar att han syftar på cessationister. Jag tror att han sätter fingret på något här samtidigt så kanske han ”spetsar till” lite för mycket. Cessationister är inte deister! De tror att Gud kan göra mirakler idag. Men de förväntar sig inte lika hög grad utav mirakler som karismatiker gör. Men de tror ju inte att Andens nådegåvor är för idag såsom tungotal, helandets gåva osv. men detta innebär ju inte att de inte tror att Gud kan hela en människa idag. Jag är övertygad om att cessationism är totallt obibliskt men det är viktigt att återge sin meningsmotståndares tro på ett korrekt sätt så att man inte skjuter på ”halmgubbar”.

  1. Emanuel!
   Håller med om att man ska undvika ”straw mans”! 🙂 Jag förstår det inte som att Deere beskriver cessationister, utan troende som har en osund syn på Bibeln och Anden, och i synnerhet i relation till varandra. Det kan gälla cessationister men även tex evangelikaler.

   Cessationister tror som du säger att Gud i sin suveränitet kan bryta in och göra mirakler. Men det är i undantagsfall och stor skepticism mot mirakler är vanlig.

 6. Problemet finns fint sammanfattat i Matt 23:1-3 Jesus påpekar där något egentligen självklart: vi skall lyssna på – och hålla fast vid ! – det budskap vi får höra när veckans bibeltexter, Guds ord, utlägges och förklaras (detta skedde från Mose stol), men vi skall ej handla som utläggarnas gör ”för de säger ett och gör ett annat ” Även de allra mest beundransvärda andliga ledare och bibelexperter, vare sig de fromma, frisinnade och folkligt engagerade fariséer och deras skriftlärde eller våra dito kristna präster och bibelexperter är människor som vi andra, styrda av samma mängd egenintresse; ”Allt vad de företar sig gör de för att människor skall lägga märke till dem”, säger t.ex Jesus i vers 5.Och allt annat som NT har att säga om ”fariséer” och ”skriftlärde” gäller naturligtvis även oss idag, inklusive våra mest beundrade förkunnare och bibelexperter1 Den delen av Jesu förkunnelse är lika tidlös och allmängiltig som det han säger om andra grupper i samhället. Det är viktigt att ha i minnet när kyrkliga företrädare uppträder i samhällsdebatten med anspråk på att företräda en kristen eller biblisk hållning. Bengt Odeberg,85,amatörteolog

 7. Jesus är alltså inte ”hård” mot fariseerna. Han bara visar oss människor att vi alla är syndare, trälar under Synden. även de bästa av oss, även i våra bästa gärningar – vore det ej så skulle Han ej behövt korsfästas för att befria oss från träldomen under Syndens välde.. Läs Hugo Odebergs bok, ”Fariséism och kristendom” ,där får du en riktig bild av fariséernas förträfflighet(det erkänner även Hugos argaste belackare).Lycka till! Bengt (Hugos son)

 8. Fariseer omges vi av dagligen, i vårt samhälle, i familjer och vardag. Var det kanske det Jesus sa.
  Det enda botemedlet, nej det enda immunitetsskydd vi kan åberopa mot denna företeelse är äkthet, synonymt med ärlighet och kärlek.
  Det håller inte med uttrycket ”om man inte får den man älskar får man älska den man får”.
  I det yttrycket har ormen ett stort inflytande.

  ” tack gode Gud att jag inte är så eländig som den dår”, ” han är ju både nerpissad och nerskiten”, ” ja, ja han skulle ha lyssnat och varit lika bra och duktig som jag år”. ” jag åt ju i alla fall grönsaker och lyssnade på mammas floskler”.

  Ibland får jag för mig att Jesus begrep ordet älska.

  Jodå, jag har tre bröder och två systrar kvar i livet, min bjälke tog kärleken bort för länge sedan, men mina syskons grand har jag ett rent elände att baxa bort.

 9. Oj..så du menar då att dagens fariseer är inget att lyssna på eller att ta efter?

  En farise förgiftar kyrkan och kristna ska akta sig för farisism…hmm ok..jag tror att denna text du skriver är en produkt av det kristna Paulinska arvet och de okända författarna av evangelierna.
  Jag har själv predikat på detta sätt.

  Om man läser 1 Tess 2:14-16, eller Upp. 2 och 3… så hamar vi raskt i antijudiskhet och antisemitism `a la Martin Luther och de andra kyrkofäderna.

  En farise motsvaras i dagsläget av en påläst passionerad ortodox rabbin.

  Jag som fd evangelikal, karismatisk pånyttfödd väckelsekristen läste en dag vad det står i de två Torahs…tex 5 Mos 6:4+, 13:1, Jes 41-54 osv.. frågade då en rabbi om han kunde förklara lite mer?
  Svaren har förändrat mitt liv och jag är idag mkt nära den ende sanne Guden (Skaparen/den Evige) i min relation.

  Allt pga en farise.😆

  Om ni nu respondar med att jag är förledd eller blivit drabbad av villfarelsens ande eller blivit förförd av ”satans synagoga” så är jag inte intresserad av ev kommande nonsens.

  Vad alla kristna borde göra- framförallt för att liksom kolla vad ens kristna tron kommer ifrån är att jämföra med ortodox judisk judaism, inte kristen judaism (messiansk/jews for Jesus etc),märkligt nog så finns det nästan inget gemensamt.. det mesta går åt helt motsatt håll.
  (Det finns 100 tals sektliknande varianter bara med messianska ”judar”)

  Sak 8:23 avslutar min protest mot texten.

  Ps. Och nej jag ska inte eller behöver inte konvertera till judendom för att ha en stark rättfärdig relation med Gud.

 10. [audio src="http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Fariseism_och_humanism/Fariseism_och_humanism.mp3" /]

  Skulle vilja säga att vårt samhälle i stort är byggt på fariseism och dessa finns lika mycket i hyperkarismatiska kretsar som i andra mer reformerta kretsar! Lagiskheten skiner tydligt igenom i båda sammanhangen. Jesus uppmanade folket att lyssna till vad fariséerna lärde och predikade men INTE ta efter deras GÄRNINGAR! De levde inte som de lärde!

  Fariseism bygger på självrättfärdighet och inte på Guds Ord, Anden och Bibeln talar alltid i samma linje och är överens med varandra! Bibeln pekar ju på Jesus och Anden vittnar aldrig om sig själv utan pekar alltid också på Jesus! Anden och Guds ord går ihop, fariséerna däremot memorerade texterna men förstod dem inte då de var förblindade av sin egen rättfärdighet!

Lämna ett svar till Sara Sundgren Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s