Scientism: när vetenskap blir religion

Science”Du kan inte bevisa det du säger vetenskapligt.” ”Vilka faktan stödjer det?” ”Du låter andliga erfarenheter väga tyngre än vetenskapliga teorier”. ”Det finns inga andar eller någon Gud eftersom det inte kan styrkas med hjälp av experiment”. ”Den högsta formen av kunskap är vetenskapliga teorier”. Scientism. Tvärtemot vad många hävdar så finns det en utpräglad livsåskådning bakom den mur av vetenskaplighet som reses i samtal kring övernaturliga ting. Citaten ovan är påhittade men ändå sanna. Jag hör dem regelbundet. Nu senast i diskussionen kring anden i glaset. Inte minst humanister argumenterar emot den andliga verkligheten på detta sätt. Naturligtvis har de rätt till sin tro och livsåskådning, – jag till och med förstår hur de tänker. Det som skrämmer mig är att de ofta inte verkar inse att även de har färgade glasögon och bär på en tydlig världsbild som är allt annat än neutral och vetenskaplig.

Vetenskap är en metod för att analysera, utforska och mäta vårt fysiska universum. Jag har mycket respekt för vetenskap och allt gott den har frambringat. Precis lika viktigt som att inse vetenskapens betydelse är att inse dess inneboende begränsningar. Vi kan aldrig komma bortom vårt fysiska universum med hjälp av vetenskapliga metoder. Om vi per automatik avfärdar allt som inte kan styrkas med hjälp av vetenskapliga bevis eller experiment så har vi på förhand stängt oss för möjligheten att upptäcka någonting övernaturligt. För hur ska vi kunna finna något med hjälp av en metod som per definition inte kan finna någonting över det naturliga? Att säga att det som inte vetenskapen kan innefatta inte finns är inte vetenskap, det är livsåskådning. Den naturalistiska världsbilden utesluter allting som övergår naturlig orsak och verkan i ett slutet universum. Stefan Gustavsson definierar scientism såhär i hans senaste blogginlägg:

En dogmatisk syn på den vetenskapliga metoden som den enda vägen till kunskap.

Scientisten har alltså en filosofisk utgångspunkt som på förhand utesluter allt övernaturligt. Låter det neutralt eller vetenskapligt?

Låt mig illusterera scientismen med ett exempel. Jag sitter längst bak i kyrkan och ber för en person. Först ber jag för personens sneda rygg (skolios) och ryggraden rätar ut sig och axlarna hamnar på en rät linje. Sedan ger Gud mig ett profetiskt ord av övernaturlig kunskap till personen. Som om inte det vore nog så blir personen befriad från en ond ande som följt honom sedan han prövade anden i glaset tre år tidigare.

En scientist (heter det så!?) tror mig inte om jag berättar detta, eftersom det som hänt innebar att Gud ingrep och därmed inträffade ett undantag till naturlagarna. Eftersom jag inte kan bevisa det som har skett med hjälp av en vetenskaplig metod eller upprepa det i ett experiment så tänker scientisten att det jag berättar inte bara är felaktigt utan dessutom att det motstrider vetenskapen. En kristen kan till fullo omfamna vetenskapliga teorier och metoder och samtidigt se att Gud (naturlagarnas skapare) kan gripa in i universum och utföra över-naturliga saker. Ett mirakel är inte en konfrontation med vetenskapen eller en motsats till vetenskapen. Ett mirakel är ett ingripande, av Gud eller annan andlig källa, som tillfälligt frångår de lagar som annars råder. Mirakler och naturlagar och andra vetenskapliga samband är inte fiender, utan kan co-existera.

Frågan är inte om mirakler är vetenskapliga, utan om det finns en övernaturlig verklighet. Finns det en sådan så är det naturligt att saker sker bortom den vetenskapliga kartan. En kristen tror på Gud och har inget problem med övernaturliga ingripanden. En scientist tror att vetenskap är enda vägen till tillförlitlig kunskap och erfarenhet och tror därför inte på Gud eller övernaturliga ingripande. Båda två har en distinkt livsåskådning och tro.

Det är inte bara ateister som präglas av scientismen. Västerländska kristna influeras också av den ibland. Jag hör ofta kristna som säger att de inte har någon anledning att tro på ett helande om inte först en läkare (med hjälp av vetenskapliga metoder) har bekräftat det. Man brukar säga att ”an idol is something you have to check with before you say ‘yes’ to god”. I det här fallet kan man inte tacka Gud utan att en läkare sagt amen. Det visar att läkare och den vetenskapliga metoden har en osunt hög status som definitivt inte Jesus eller de första kristna delade (även om det inte fanns på samma sätt då). Det är ren scientism att vara skeptisk mot allt som den vetenskapliga metoden inte kan bekräfta. Jag har skrivit mer om läkarintyg här.

Detta är inte tänkt som ett angrepp på ateister eller humanister. Jag respekterar deras tankar och livsåskådning, precis som att jag hoppas att de respekterar min. Mitt syfte med detta inlägg är klargöra att mycket av de till synes neutralt vetenskapliga argument som florerar i själva verket döljer en filosofisk ståndpunkt. Stefan Gustavsson uttrycker det såhär i sin respons till två humanisters artikel:

Ett mirakel eller en bönhörelse är för Lindenfors och Sturmark en ”konfrontation med vetenskapen”. Men det är inte en vetenskaplig slutsats; det är en filosofisk utgångspunkt och ska enbart betraktas som sådan.

Samtalet kring dessa saker blir mycket mera ärligt när alla parter medger att de har olika världsbilder. Annars hamnar diskussionen i låtsassamtal om saker som egentligen inte är relevant, när fokuset egentligen bör vara de olika filosofiska ståndpunkterna.

Emanuel Hai tipsade mig om följande klipp där bl.a. Willian Lane Craig pratar om just scientism:

Jag gillar vetenskap. Jag tror på Gud.
Det finns ingen konflikt. 🙂

Blessings!
/David


9 reaktioner på ”Scientism: när vetenskap blir religion

 1. Väldigt intressant diskussion. Men jag tycker att man inte skall sätta vetenskapsmän mot kristna. Det finns ju otroligt mycket vetenskapsmän som är troende. Vetenskapen som vi känner till det kommer från en biblisk livsåskådning. Jag förstår att science har blivit the new religion, men jag tycker att scientism och science är inte samma sak. Det är bara för att vi människor behöver tro på något och vi vill helst inte tro på Gud, så vi gör science till scientism och böjer oss inför detta istället. Man skall se på vetenskap som ett verktyg att förstå den naturliga, men inte att förstå den övernaturliga. Eller bättre sagt skall man se på vetenskap som något som beskriver den naturliga, inte som förklara den naturliga. Gud är något helt annat och kan inte bevisas genom vetenskap. Vetenskap kommer från Gud, inte tvärtom.

  1. Hej David! 🙂
   Jag håller helt med dig, vetenskapen är ingen motsats till religion eller ligger i konflikt med det övernaturliga. Problemet blir när man reducerar verkligheten till vad vi kan se med vetenskapliga metoder.

   Blessings!

 2. Visst är det passande att hitta på egna ord när man ska angripa något? Ordet finns inte, så vitt jag vet, i vår eller någon annan ordlista. Termen finns däremot i vetenskapsfientliga sammanhang.

  Kortfattat kan jag säga att du har rätt i att vetenskapen är begränsad i att kunna säga något om vårt fysiska kosmos.
  Problemet jag har med ditt resonemang är att du erkänner detta och säger att vetenskapen för mycket gott med sig – men du förnekar vetenskapen i samma andetag som att säga att evolutionsteorin ”bara är en teori”. Ja men det är ju gravitationsteorin också. Så varför inte sväva bort i det blå eftersom det bara är en teori? En vetenskaplig teori betyder en förklaring av VERKLIGHETEN – inte att man gör antaganden som inte kan bevisas.
  En teori förklarar bevisen. Den förklarar evidensen. Den förklarar experimenten.

  En teori är inget man kan ta ställning till eller inte. Iaf inte om man säger sig acceptera vetenskapen.

  Antingen så får du acceptera alla teorier eller så får du säga att vetenskapliga teorier inte är något att lita på. Du kan inte säga både och och sedan kasta ifrån dig felaktiga påståenden om vad vetenskap faktiskt är.

  1. Samuel: För det första så angriper jag inte, jag försöker tydliggöra vetenskapens begränsningar. Angripa är ett starkt ord som inte alls återspeglar mitt inlägg. För det andra så är det inte fel att använda nya ord. Ordlistan växer varje år just för att behovet av nya ord finns. Vad är din poäng? Jag såg ordet på Stefan Gs blogg, dess ursprung är oväsentligt för mina sakargument.

   Jag håller inte med dig i ditt resonemang. Nu skrev jag ingenting om evolutionsteorin, men ändå. Fokuserar inte på teorier alls i inlägget, men sure! Menar du verkligen att ALLA vetenskapliga teorier är likvärdiga? Är alla lika väl underbyggda? Som du vet finns det olika ”genrer” inom vetenskapen, och teorier inom de olika fälten skiljer sig från varandra i sin karaktär.

   Min poäng är att det är problematiskt att hävda att ALLA vetenskapliga teorier måste accepteras som 100 % sanning. Viktigt att i vetenskaplig anda urskilja och pröva även dessa teorier. 😉 Ditt allt eller inget resonemang köper jag inte.

   Blessings!
   /David

 3. Att hitta på egna ord och ge dem en egen betydelse skapar en falsk känsla av trovärdighet.
  Om ordet inte finns – skriv att det inte finns och förklara vad du menar med ditt ord.

  Alla teorier är inte lika väl underbyggda – men evolutionstoerin är antagligen den allra mest underbyggda som har mest bevis och evidens.

  Teorier är inte 100% sanning. De förändras ständigt. Men man kan inte förkasta dem bara för det. Gravitationsteorin har förändrats. Vi vi är ändå kvar på jorden. Evolutionsteorin förändras – men vi härstämmar ändå från andra livsformer och vår närmaste kusin är schimpansen. Det är inget man väljer att tro på eller inte. Det är fakta.

  Jag har lyssnat igenom ditt bibelstudium om evoltionsteorin och du visar tydligt att du inte förstått vad en vetenskaplig teori innebär.

  Varför tror du t.ex. inte att jorden är platt eftersom Bibeln säger att den är det – om man läser den ”bokstavligt”?

  Om du nu accepterar vetenskapen som metod så jag vill gärna se dina bevis för kunna förkasta världens största vetenskapliga teori.

  1. Hur uppkommer vanligtvis ord? Om det nu inte är ok att hitta på egna för att förenkla beskrivningen av verkligheten. Så vitt jag vet har Svenska akademin aldrig hitta på några ord alls… Så hur får vi nya ord?

   Tycker att dina inlägg, med all respekt, är lite smått självmotsägande. Man kan enligt dig inte ifrågasätta vetenskapliga teorier men dom är inte 100% sanna samtidigt som de är fakta. Aningen motsägelse fult.

   Du sätter upp dig själv som en vetenskaplig auktoritet (eftersom du inte har några källor utan säger att så här är det), vilket du inte är, för kastar motståndarens argument utan egentliga sak argument, utan dum förklarar istället.

   Inlägget hade ingenting med evolution att göra så du är lite off topic istället för att diskutera grund frågan.

   Evolutionen är inte den mest välunderbyggda vetenskapliga teorin, termodynamik, gravitation, partikellära, det mesta inom fysik och allt som är observerbart är mer väl underbyggt. Om vetenskaplig metod gäller så låt vetenskaplig metod gälla.

   /Oscar
   PS. Har inga källor eftersom hela kommentaren är mitt personliga tycke.

Lämna ett svar till Oscar Thörn Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s