ChiliXL 2013 – livsförvandlande lägerdagar!

Foto: @volt_korskyrkansthlm instagram“Det känns mycket bättre!” Jag och Oscar Thörn, en ledare från Brickerbergskyrkan, har precis bett för en person med smärta i hälarna. Innan vi började be hade hon så ont att hon gick på tå. Nu är smärtan nästan helt borta. Från 10 till 0,5 på smärtskalan enligt personen själv. Under kvällen ber vi för många som söker helande, och alla blir helade. Alla blir inte helt bra, men minst 50 % bättre än innan förbön. Guds närvaro är stark på förbönsplatsen och som förebedjare ber man i medvind. Senare under andakten när vi ber för en annan person hör vi applåder och jubel från bönetältet precis utanför kyrkan. Någon berättade dagen därpå att en grupp ungdomar suttit där och bett om helande för varandras sjukdomar och skador. Det var inte den sista applåden vi hörde den kvällen. Detta är sista andakten på ChiliXL 2013!

ChiliXL är ett sommarläger för ungdomar på Hjälmargården utanför Örebro. 455 deltagare och 85 ledare. De flesta av ungdomarna kommer från Närke och Stockholmstrakten. En typisk dag består av morgonshow, seminarium, chiligruppsutmaning, intressegruppstid, kvällsaktivitet och kvällsandakt. Lägret präglas av härlig stämning, roliga happenings och tydligt Gudsfokus.

Tillbedjan på kvällsandaktLåt oss återvända till sista andakten. Efter att ha samtalat med en person utomhus så vänder jag mig för att gå tillbaka till kyrkan och ser genom de stora fönstren en ung generation som hoppar och dansar i tillbedjan av sin Gud. Radikal Gudsdyrkan. När jag närmar mig en av sidodörrarna möter mig Guds närvaro. Så många genombrott. Så många viktiga beslut. Så många helanden. Så många Gudsmöten. Att det vilar ett täcke av Guds närvaro över lägerkyrkan kommer inte som en överaskning. Jag kliver in genom den öppna dörren, stoppar förbönsskylten i bakfickan, och ansluter mig till den massa av ungdomar som fyller mittgången och utrymmet längst fram. Tillbedjan har redan hållit på över en timme efter predikan. Efter en lång stund avslutar mötesledaren lovsången framifrån scenen (tror inte lovsångsteamet orkade mer!) och en lovsångskiva sätts på i bakgrunden. Det här är en generation som aldrig vill sluta tillbe.

Andakten började 21:00. De sista lämnade lägerkyrkan 02:30. Jag tror att vi ofta underskattar ungdomars längtan efter Gud! Eftersom vi inte tror att Gud har stor attraktionskraft, skapar vi lätt en konsumtionsinriktad underhållningskultur som substitut för tillbedjan, bön och Andens liv och kraft. Jag har tidigare bloggat om hur man bygger en ungdomsverksamhet som präglas av Guds kärlek och kraft.

Oscar Thörn undervisarJag & Oscar hade ett seminariespår om Andens gåvor. Ungdomarna väljer ett spår som de sedan följer i fyra dagar. På seminariet fick vi se ungdomar som aldrig bett för sjuka förmedla helande från Gud, flera fick tungotalets gåva och några fick profetiska tilltal för första gången. Andra fick för första gången erfara Andens närvaro och kraft och fick viktiga Gudsmöten. Detta är inte första gången. Under fem års tid har vi haft olika varianter av Andens gåvor-seminariet på SommarChili & VinterChili och det är alltid samma sak: Gud utgjuter sin Ande över ungdomarna och utrustar dem med kraft för tjänst. Gud vill fördela sina gåvor över “var och en” (1 Kor 12:11). Tecken och under är tänkt att känneteckna dem som tror (Mark 16:17-18). Andens liv och kraft är supernaturlig! 🙂

Jag skulle också kunna berätta om ungdomar som gett sina liv till Jesus för första gången, om tjejen som såg en ängel under en andakt, om alla helanden som vittnats om framifrån scenen, om bördor, bitterhet och sorg som lyfts av och om ett fantastiskt ledarteam på 85 personer som överträffat varandra i heder, kärlek och tjänande. Om detta kommer 455 deltagare vittna om under året som kommer.

Gud vill nå den unga generationen i Sverige. Det som sker på läger och konferenser såsom ChiliXL avgör delvis om detta sker. Om inte Gud lyckas fånga de kristna ungdomarnas hjärtan till fullo så kommer de inte att utbreda Guds rike där de går fram. Efter förra sommarens ChiliXL-läger skrev jag ett blogginlägg om hur den unga generationen utmanar våra etablerade kyrkor på ett antal punkter. Jag tror kyrkans framtid i Sverige delvis hänger på hur vi svarar på dessa utmaningar.

Slutligen, för allt i världen, läs Emelie Anderssons berättelse om hur hon upplevde Chili och vad Gud gjorde i hennes liv! Gud förändrar människors liv, som kommer att förändra andra människors liv, som kommer…! 🙂

Blessings!
/David


9 reaktioner på ”ChiliXL 2013 – livsförvandlande lägerdagar!

 1. Intressant! Två frågor:

  1. Med tungotalets gåva antar jag ni menar att de talat profetiska tungomål som kunnat tolkas av någon?
  2. Hur fångas ungdomarna upp efter lägret?

  1. Hej Johan!

   Sett dig på Twitter en del, aktiv inom Equmeniakyrkan va? 🙂

   1. Hm, misstänker att jag inte förstår bakgrunden till frågan riktigt. Varför antar du att det rört sig om just profetiskt tungotal? Vårt upplägg på seminariet var att undervisa om gåvan, och sen inbjuda de som vill söka gåvan att stanna kvar och få förbön. De som fick gåvan fick ”standard-tungotalet”, alltså ett bönespråk mellan dem och Gud. Vi uppmanade inte till tala ut högt inför gruppen och öva på uttydning.

   2. Viktig fråga! En sak som är extremt bra med Chililägren är att lägret anordnas av Hjälmargården i samarbete med de församlingar som åker dit. Alla ungdomar åker dit med sina egna ledare och har egna samlingar under dagen. Det vanliga är att hela tonårsgruppen åker med. Vi har även skapat en kultur av ”walk n talk”, där ledarna för sina ortsgrupper har minst ett personligt samtal om hur ungdomen trivs på lägret.

   Vi ledare känner varandra ganska bra efter alla läger, så vi pratar även med varandra om saker som vi uppmärksammar hos varandras ungdomar.

   Så ungdomarna fångas inte bara upp efter lägret, utan redan under lägret! 🙂

   /David

   1. Ja precis. Invald i equmenia Väst-styrelsen, men pga min nyligen påbörjade utbildningen blir jag inte långvarig där.

    1. Ja, det är ju det som brukar betraktas som ”standardtungotalet”. Läser man vad som står i Bibeln om tungotal får man emellertid en annan bild av det. Där har tungotalet en väldigt tydlig profetisk roll. Paulus skrev väldigt träffande om det här:

    ”6Nej, bröder, vad hjälper det er om jag kommer till er och talar med tungor men inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? 7Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från varandra, hur skall man då kunna uppfatta vad som spelas? 8Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? 9På samma sätt med er: om ni inte använder tungan till att tala begripligt, hur skall man då kunna uppfatta vad ni säger? Då talar ni ju ut i tomma luften.[…]

    23Anta att hela församlingen håller gudstjänst och att alla talar med tungor. Om det då kommer in oinvigda eller otroende, så säger de: ”Ni är galna.” 24Men anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, 25och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar: ”Hos er finns verkligen Gud.” […]

    26Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. 27Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. 28Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud.” – 1 Kor 14:6-9;23-25;26-28

    Visst skulle man kunna kalla tungotalet för ett bönespråk, men det är till för församlingens uppbyggande, inte min egen. Allt annat ”tungotal” behöver man inte be om. Det är bara att börja pladdra.

    2. Bra! Skönt att veta.

    Allt gott,
    Johan

    1. Från en i equmenia till en annan. Jag tror faktiskt din exeges haltar något. i 1 Kor 14:18-19 görs en tydlig distinktion mellan att använda tungotal i sin ensamhet (utan uttydning) och att tala i tungor i församlingen (tillsammans med uttydning). Jag noterar att du hoppar över de verserna. För djupare analys hänvisar jag gärna till God’s Empowering Presence av Gordon Fee.

     Ur ett historiskt perspektiv så är det intressant att notera hur pentekostala/karismatiska rörelser varierar mellan att ha tungotal + uttydning som en en normal företeelse och väldigt lite profetia proportionellt sett, till att ha profetia utan något föregående tungotal som det vanliga och ganska sällan tungotal med uttydning.

     Dessutom reagerar jag mot att du använder ordet ”pladdra” och sätter sedan ordet tungotal inom citationstecken. Ordet pladdra har kanske inte samma valör i dina öron, men i mina låter det förklenande.

    2. Hej igen Johan! 🙂

     1. Håller med it-pastorn i det han skriver. Som jag ser det är Paulus poäng just att det personliga bönespråket är standardversionen av tungotalet, och därför inte har någon central plats när vi kommer samman. Paulus uppmanar de som fått tungotalet att också få gåvan att uttyda sitt tungotal. Denna profetiska aspekt av tungotalet är alltså en separat ”tillbyggnad” på standardtungotalet, som enligt Paulus, främst är till för egen uppbyggelse. Gåvan att uttyda tungotal står som en separat gåva i Paulus uppräkning av gåvorna.

     Varför skriver du ”tungotal” inom citationstecken? Menar du att det ickeprofetiska tungotalet inte är riktigt tungotal? Är det därför du skriver ”pladdra på”, vilket för mig har en nedlåtande klang? Eller så missförstår jag dig, och din poäng är att man inte behöver söka bönespråket utan bara prata på i tro hemma. Har dock svårt att förstå varför man inte skulle kunna söka ta emot tungotalet och få förbön för det. Det vanligaste sättet människor får gåvan är ju just i samband med förbön.

     2. 🙂

     Allt gott!
     Lycka till med bussandet 😉

     /David

     1. Tack båda för era svar. Svarar er båda här.

      Nu förstår jag vad ni menar. Okej, jag kan köpa att det finns stöd för det ickeprofetiska tungotalet, men jag anser fortfarande att det inte finns anledning att tala i sådana tungor tillsammans i församlingen under gudstjänst (med stöd av v. 23-25). Eftersom det tungotalet enbart är uppbyggligt för sig själv är det något man bör syssla med på egen hand . Det kända ”bönesorlet” som uppstår när alla talar i tungor fyller ingen funktion – det kan snarare vara destruktivt (”Ni är galna” i v. 23).
      I karismatiska församlingar där alla ber högt i tungor samtidigt tror jag det är många som gör det bara för att alla andra gör det. Man dras med i det, ofta omedvetet. Det är ju inte så tungotalet var tänkt att användas.

      Det kan jämföras med det klassiska tricket att be lovsångsbandet kliva upp på scen medan predikanten gör sitt slutanförande. Att avsluta med en känslomässig slutsats med lite fint pianoplink i bakgrunden handlar ju bara om att skapa en känslomässig stämning. Jag tycker man ska försöka undvika sådana tricks, vare sig man är medveten om att man gör dem eller ej. Man vill väl att Gud ska verka och inte grupptryck, suggestion och placebo?

      Det var kanske lite klantigt formulerat, men jag upplever att det är just det folk gör när man gör det tillsammans i en stor församling, som sagt, många som bara dras med i det och ”pladdrar”. Men ja, det var klantigt formulerat.

      Allt gott!

      1. Okej, då förstår jag bättre vad du menar! 🙂 Vi praktiserade dock inget allmänt bönesorl, utan var och en sitter för sig utspritt i rummet och söker gåvan. Vi har ganska hög musik på så att alla får så mkt privacy som möjligt 😉

 2. Hej David. Kul att ses i Vänersborg och mycket uppmuntrande att läsa detta. Jag skulle dock önska att du var lite försiktigare med någon formulering. SAUs ungdomsläger på Gullbrännagården har mer än dubbelt så många deltagare. Equmenias läger Trampolin som jag just kom för hade uppåt 3500 deltagare, de flesta i tonårsåldern. Ett läger av helt annat snitt än Chili13, men också hos oss verkade Guds Ande. Flera kom till tro, och jag bad själv för en av dem. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s