Den osynliga verkligheten | del 5: Gåvan att skilja mellan andar

Den osynliga verkligheten design

Paulus skriver: “Om de andliga gåvorna vill jag att ni ska ha kunskap.” (1 Kor 12:1). Gåvan att skilja mellan andar är nog den av Andens gåvor vi i Sverige och västvärlden vet minst om. Sedan 1900-talets början har en efter en av de övriga karismatiska gåvor Paulus nämner i 1 Kor 12 blivit allt vanligare i stora delar av kristenheten i världen. Guds strategi har varit att resa upp pionjärer, som sedan vägleder och utrustar andra. På sikt är tanken att gåvan erkänns av hela kristi kropp och blir normaliserad. Gåvan att skilja mellan andar är dock som sagt ännu långt från mainstream i Sverige, även om undervisningen om den blivit vanligare i andra delar av världen.

VAD ÄR GÅVAN ATT SKILJA MELLAN ANDAR?
Gåvan att skilja mellan andar är en övernaturlig gåva från den helige Ande. Den handlar inte om att ha läst mycket teologi och kunna skilja mellan sund lära och villolära.

Min definition:

Att med Andens hjälp kunna urskilja den osynliga verkligheten, änglar, demoner och vad Anden gör.

Man skulle alltså kunna säga att gåvan att skilja mellan andar urskiljer 4 andar: den helige Ande, människans ande, änglar och demoner (som ju är andar). Man kan också beskriva gåvan  i tre punkter:

1. Att kunna urskilja källan till någonting
Att man vet när någon ljuger, när någon säger sig profetera men egentligen hittar på själv eller bara av misstag blandat ihop den egna rösten med Guds, eller kanske t.o.m. talar genom en spådomsande. Det kan även handla om att någon säger något som har sitt ursprung i demoners påverkan av personens tankar.

2.  Att känna till vad som sker i den osynliga verkligheten
Alltså att på olika sätt kunna urskilja änglar & demoners aktivitet och urskilja andra saker i den osynliga verkligheten.

3.  Att urskilja saker kring människor
Att kunna urskilja sår, lögner, sinnesstämning, synder, sjukdomar m.m.

Gåvan att skilja mellan andar är en del av den profetiska gåvogrenen:

– Profetians gåva
– Kunskapens ord
– Vishetens ord
– Uttydning av tungotal
– Gåvan att skilja mellan andar

Det går inte alltid att dela in dessa fem gåvor i separata boxar, utan de tenderar att överlappa varandra. Jag gillar bilden av en profetisk ström från himlen som sedan delar upp sig i fem mindre flodfåror. De är unika, men ändå en del av samma ström. T.ex. finns det likheter mellan det som i första delen av Gamla testamentet beskrivs som siarprofeter (engelska: seer prophets) och de med gåvan att skilja mellan andar. Jag planerar att framöver skriva en hel bloggserie om just det siarprofetiska, men kort kan man säga att siarprofeter urskiljer genom att se och ofta även har visioner och uppenbarelse och är mer vända mot himlen. De som har gåvan att skilja mellan andar urskiljer främst genom sin andliga känsel och urskiljer mest kring det som sker på ”ground level”, och är mer riktade mot jorden. Det viktiga är inte att vi har exakt rätt etikett på allt, utan att vi rätt innehåll och tar tillvara på alla gåvor och tjänster som Gud ger till sin församling.

GÅVAN I BIBELN

 • Gåvan att skilja mellan andar nämns (1 Kor 12:10)
 • Elishas tjänares ögon öppnas att se i den osynliga verkligheten (2 Kung 6:13-17)
 • Petrus urskiljer att Ananias och Sapheira ljuger (Apg 5:1-11)
 • Petrus urskiljer Jesu sanna identitet, Jesus urskiljer att Gud uppenbarat det för Petrus. (Matt 16:17)
 • Jesus urskiljer att källan var demonisk till Petrus råd om att undvika korset (Matt 16:21-23)
 • Jesus såg Natanael inom sig då Natanael satt under ett fikonträd innan de träffades och urskiljde att han var en sann Israelit utan svek. (Joh 1:47ff)
 • Flicka med spådomsande befriad. Svårt att veta om det var allmänt känt eller om Paulus urskiljde. (Apg 16:16ff)
 • Kvinnan med sjukdomsande i 18 år. Svårt att veta om det var allmänt känt eller om Jesus urskiljde. (Luk 13:11)

= Det är tydligt att gåvan finns i Bibeln och vi har exempel på hur den fungerar. Däremot står det ingenting om hur den fungerar rent praktiskt. Hur visste t.ex. Petrus att de ljög? Därför är det nödvändigt att lyssna till kyrkohistorien och nutida kristnas erfarenheter av hur det är att leva med denna gåva. Jag återkommer till  exempel på hur gåvan kan fungera längre ned i inlägget.

VARFÖR BEHÖVS GÅVAN?

1. För att vara församlingens radar
Eftersom flera med denna gåva kan urskilja lögn och källa kan de skydda församlingen från personer med ont uppsåt.

2. För att hjälpa människor bli hela och fria
Då många med gåvan kan urskilja demoner och även människans ande är gåvan till stor hjälp vid befrielsetjänst och arbete med inre helande.

3. För att vi ska veta vad Gud gör och kunna följa
Eftersom man även kan urskilja Andens intentioner och verk är gåvan en hjälp i mötesledning, förbönssituationer och möten med människor i vardagen m.m.

4. För att avslöja fienden
Då man kan urskilja demoner kan man avslöja fiendens planer, identifiera rum som behöver befrias m.m.

5. Allt har inte ett syfte!
Vi har alla olika gåvor, både tydligt övernaturliga sådana och mer naturliga. När en snickare går in i ett rum så ser han alla sneda lister, men det innebär inte att han ska justera dem alla. Han ser dem inte av ett syfte, det är bara en del av den han är. På samma sätt så kan en person som har urskiljningens gåva urskilja saker dagligen som inte Gud har ett syfte med. En person kan omöjligen engagera sig i allt hen urskiljer.

HUR FUNGERAR GÅVAN I PRAKTIKEN?

Som jag skrev ovan har tyvärr inte Bibeln så mycket att säga om detta. Det innebär att vi får göra som i andra fall när Bibeln inte går in på praktisk tillämpning och närmare beskrivningar, – vi får rådfråga kyrkohistorien och nutida kristnas erfarenheter. Vi formar då ingen ortodoxi, utan mer en ortopraxi. När vi går utanför Bibelns tydliga beskrivningar kan vi aldrig slå fast exakta läror, men vi kan reflektera kring sunda praktiker. Det är dock viktigt att vi då presenterar det vi förmedlar för vad det är, – exempel på praktik från människors vardag. När det kommer till gåvan att skilja mellan andar så kan den fungera på olika sätt i människors liv. Det är därför viktigt att inte skapa mallar. Ha det i åtanke när du läser vidare! 😉

THE SWITCH

”Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Kor 14:31-33)

Paulus poängterar att de med profetisk gåva kan styra över när och hur de delar sina tilltal. På samma sätt är det vanligen tungotalaren som väljer när hen talar i tungor och med vilken ljudvolym. Även helandets gåva aktiveras först när personen väljer att be och lägga sina händer på den sjuke. Alla gåvor är en samverkan med den helige Ande.

Så är det även med gåvan att skilja mellan andar. Somliga som har gåvan beskriver hur de kan välja ”att koppla av och på” sin urskiljning. Det är som att de har en switch, en knapp inom sig, som de kan välja att ”sätta på och av” gåvan med. Samtidigt beskriver de att Anden ibland tar initiativet och visar dem något. Andra berättar att de ständigt har en viss nivå av gåvan aktiv.

5 SÄTT ATT URSKILJA

Människor med gåvan att skilja mellan andar beskriver att de kan urskilja på fem olika sätt:

Känna
Se
Höra
Dofta
Smaka

Jag har highlightat det översta eftersom det är överlägset vanligaste sättet att urskilja. Personer med gåvan kan gå in i ett rum och känna en annan människas känsla, eller atmosfären i rummet. De kan ha en övernaturlig ”magkänsla” och känna obehag inom sig när någon ljuger eller en demon är inblandad i vad som sker på något sätt.

ATT DELA VAD MAN URSKILJER MED VISHET

Människan har både gott och ont inom sig. Så frågan är: var tittar vi? Vad delar vi? Bara för att man urskiljer något innebär det inte att man bör dela det. Man kan be för personen på distans eller inte göra någonting. Om man delar behöver man inte alltid dela allt, eller beskriva det så detaljerat. Man kan ställa frågor och prata om det goda Gud vill forma i personen som är motsatsen till det negativa. Det viktigaste är att människor ska känna sig älskade. Människor med gåvan att skilja mellan andra måste också akta sig för att bedöma människor utifrån deras svagheter. En person med gåvan kan sitta i ett möte och bli så störd av en negativ sak att hen missar de tjugo positiva som sker.

HUR TAR MAN EMOT GÅVAN?

Jag tror att alla kristna kan urskilja i viss grad. Liksom med de andra gåvorna menar somliga det finns tre nivåer av gåvan att skilja mellan andar: den allmänna nivån, gåvan att skilja mellan andar och tjänsten. Den allmänna nivån innebär att alla av och till kan urskilja. Om man har gåvan har man skarpare och mer regelbunden urskiljning. Om någon har tjänsten tänker man att personen är erkänd av människor och personens liv och kallelse präglas av urskiljning.

Vissa verkar sedan barnsben kunna skilja mellan andar, andra får gåvan senare. Det händer att människor får gåvan efter att någon som har gåvan bett för dem att de ska få den (som när Elisha ber för sin tjänare). Jag har vid några tillfälle bett för människor som sedan börjat urskilja för första gången eller fått en ökad tydlighet. Ett annat sätt att växa i urskiljning är att regelbundet be Gud om hjälp att urskilja över ett rum, en grupp människor osv.

GÅVANS ALLVAR

Eftersom intresset för det övernaturliga är oerhört stort i Sverige idag så finns det risk för hype kring gåvan att skilja mellan andar. Därför vill jag nu avslutningsvis peka på allvaret. Faktum är att det finns de som haft gåvan men som bett Gud stänga ner den. Varför? De orkade inte med den. Att urskilja demoner kring arbetskamrater och släktingar. Att gå förbi en främling på stan och känna personens depression och förvirring. Att i kyrkan se trasighet till höger och vänster. Som du förstår kan gåvan ibland vara tung att bära. Nyckeln är att komma i kontakt med andra som fungerar i gåvan och få uppmuntran, vägledning och hjälp att hantera gåvan.

Gåvan att skilja mellan andar är ett verktyg för oss att bättre betjäna människor efter Guds vilja.

Jag rekommenderar dig inte att söka gåvan om du:

 • Regelbundet har mörka mardrömmar
 • Bearbetar stor inre trasighet
 • Blir besökt av demoner som ansätter dig
 • Inte är kristen

Anledningen är att stor andlig känslighet även kan användas av Satan. Om det finns tydliga ingångar i ens liv finns risken att demoner utnyttjar det för att skrämma och störa, vilket inte sker på samma sätt om de saknar inkörsportar (åtminstone inte på samma sätt).

***

En person sökte nyligen upp mig och tackade för min undervisningen om gåvan att skilja mellan andar. Han berättade att han haft denna gåva hela sitt liv och trott han var galen. Äntligen fick han ett språk för sina upplevelser och kunde börja sortera sin erfarenheter. Jag har hört om många som blivit avvisade av kristna ledare som mentalt instabila eller demoniserade. Andra har inte vågat berätta om sina upplevelser för någon och är ensamma. Priset för den västerländska kyrkans okunskap och tystnad om denna gåva har varit högt för dessa människor. För i tystnaden växer okunskapen, misstagen och rädslan. Det är hög tid att vi börjar undervisa om denna gåva från Gud. Församlingen behöver den. Världen behöver den.

Jag inledde detta inlägg med Paulus önskan om att vi ska ha kunskap om Andens gåvor. Hoppas du känner att du blivit lite klokare! 🙂 Kommentera gärna om du har frågor. Är frågorna av mer privat natur kan du kontakta mig via formuläret under ”Kontakt” på bloggen.

Blessings!
/David


4 reaktioner på ”Den osynliga verkligheten | del 5: Gåvan att skilja mellan andar

 1. Om det ser likadant ut när du fantiserar som när du verkligen ser in i den andliga världen, hur gör du då för att skilja fantasi och verklighet åt? Hur vet du att det du ser inte bara kommer från dig själv? 🙂

  1. Tack för en mycket bra fråga! 🙂 Jag har upptäckt att det är genuint genom att dela det jag ser med andra. Ibland bekräftar nämligen det jag ser något Gud för i personens liv. Ibland har jag tillsammans med andra som ser urskiljt vad som finns i ett rum och sedan ”jämfört anteckningar” med varandra. Med tiden har jag lärt mig känna igen små nyansskillnader i hur det brukar se ut och kännas när det är Anden som visar mig något.

   Svarar det på din undran? 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s