Glädje från Anden | del 6b: Berusad av Anden? (2 av 2)

memtech-668x288
I denna avslutande del om ”andlig berusning” vill jag möta vanliga invändningar, ge några förhoppningsvis kloka råd och säga något kort om urskiljning. Men varför inte inleda med att jämföra alkoholrelaterad berusning och helig berusning?

ALKOHOLRELATERAD VS HELIG BERUSNING

Olikheter
– Alkohol sänker moraliska bedömningsförmågan
– Alkohol är inte bra för kroppen
– Alkohol skapar beroende
– Alkohol ger baksmälla
– Alkohol kostar pengar

– Andlig berusning påverkar ej moraliska bedömningsförmågan
– Andlig berusning skadar ej kroppen
– Andlig berusning är nyttigt för vårt inre
– Andlig berusning dövar inte bara för stunden utan förändrar permanent
– Andlig berusning är gratis

Likheter
– Båda ger frimodighet
– Båda gör oss avslappnade
– Båda skapar indirekt humoristiska situationer
– Båda ger en form av kick och upplevelse
– Båda skapar samhörighet och gemensamma upplevelser i grupp

Den som är berusad av Anden upplever inte bara att diverse kroppsfunktioner fungerar mindre bra, utan också ofta att hen är genomsyrad av Guds kärlek, frid och glädje.

SVAR PÅ INVÄNDNINGAR

”Andlig berusning är obibliskt”
Ironiskt nog är påståendet ovan obibliskt (eller snarare utom-bibliskt). Var står det i Bibeln att Gud inte kan göra saker som ej är nedskrivna i Bibeln? Jesus bad ständigt för människor på nya kreativa sätt. Genom gamla testamentet gör Gud gång på gång saker på nya sätt. Israels folk bedömde aldrig vad som skedde utfrån kriteriet “Har Gud gjort så här tidigare?”

Dessutom kan det ju vara så att Gud faktiskt gjort någonting tidigare, men att det inte nedtecknades i Bibeln:

”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. (Joh 21:25)

Gud gör aldrig någonting som motstrider Bibeln, men Bibeln själv påstår inte att den är en checklista som begränsar vad Gud kommer att göra i minsta detalj för all framtid. Man skullle alltså kunna hävda att andlig berusning är utom-bibliskt, d.v.s. Bibeln är tyst om det. Men eftersom ingenting i Bibeln motstrider andlig berusning, så är det inkorrekt att kalla det obibliskt.

”Profetens ande behärskas av profeten och Gud är inte oordningens Gud”
Skeptiker mot andlig berusning säger ibland att detta fenomen är obibliskt eftersom Paulus säger att “profetens ande behärskas av profeten”, och berusning gör som bekant att man till viss del tappar kontrollen. På samma sätt pekar man på Paulus ord om att Gud inte är oordningens Gud utan ordningens som ett argument. Praktiskt nog finns båda dessa uttryck i samma textsammanhang:

“Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud. Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse skall den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Kor 12:26-33)

Paulus talar om ordningen när vi kristna kommer samman. Oordning enligt Paulus är när de församlade inte blir uppbyggda. Paulus har i texten inga åsikter om ljudvolym, uttryckssätt, fysiska reaktioner osv. Han skriver om att människor inte blir uppbyggda om profeterna profeterar samtidigt, eftersom det är svårt att höra då. Paulus möter också invändningen att det inte skulle gå att ha någon form av struktur på en samling eftersom att Anden gör som Han vill. Bara för att man får ett ord eller känner profetisk ande bubbla upp så behöver man inte dela ordet just då, utan man kan välja när och hur man delar. Med andra ord: profetens ande behärskas av profeten. 

Att använda denna text för att kritisera andlig berusning är inte seriöst. Den har helt enkelt ingenting med ämnet att göra.

”Bibeln uppmanar oss att vara nyktra”
På några ställen uppmanar Bibeln oss att vara vakna och nyktra, så att vi inte kommer på fall och kommer bort från sanningen. Detta har ingenting med andlig berusning att göra. Texterna handlar snarare om att ej slappna i vår iver, börja kompromissa och möjligen att undvika att berusa oss på alkohol. Vi bör undvika att försöka läsa in våra egna frågeställningar i texter som handlar om andra saker.

”Bibeln talar alltid negativt om andlig berusning”
Eftersom Bibeln aldrig talar om andlig berusning (förutom möjligen i Apg 2) i bemärkelsen att någon erfar Andens uppfyllelse på ett berusande sätt, så är denna invändning problematisk. Texterna som kritikerna använder är bildspråk och handlar om helt andra saker, som att låta sig mentalt berusas av falska läror och gudar.

”Andlig berusning blir ett negativt vittnesbörd för de som inte tror”
Om en icke troende skulle besöka en samling och se kristna berusade på Andens vin så skulle de troligen mycket riktigt tro att de är berusade av alkohol. Frågan är dock om detta verkligen blir ett så negativt vittnesbörd som vi intalar oss?

Överlag så är inte kristnas absolutism eller nykterism något som vi hyllas över i samhället. Många skulle nog snarare tycka att det vore positivt att se kristna kunna roa sig som alla andra. Dessutom så skulle de snart bli varse om att det ej rör sig om alkohol, och då skulle de troligen bli nyfikna på allvar (eller bli rädda!). Om Gud ibland förlöser denna slags berusning över sina barn så anser han tydligen att det är värt eventuella missförstånd, och vilka är vi att ifrågasätta Guds visdom? Den egentliga frågan är alltså snarare om Andens vin är Guds verk.

”Andlig berusning är ytligt, onödigt och osunt kicksökande”. 

Min första respons till denna invändning är alltid: ”Säg det till Gud!” 😉 Eftersom väckelsehistorien lär oss att Anden suveränt kommit över människor på det sättet så är det han som är den skyldige. 

Vi behöver lära oss att inte döma utifrån det yttre. Det må se ytligt ut, men Gud genomsyrar med sin kärlek och kraft. I förra delen delade jag 8 positiva effekter av andlig berusning, så onödigt är det definitivt inte. Bara för att något Gud gör känns fantastiskt och underbart så är det inte ”ytligt kicksökeri”. Att det som ljuvligt, extatiskt och roligt betraktas som ytligt och onödigt säger mer om betraktarens Gudsbild än något annat. 

Naturligtvis så kan somliga bli osunda,  – vi människor kan förvränga allt. Men bad use is no reason for no use.

URSKILJNING
Precis som övriga fysiska reaktioner på Andens verk så kan vi aldrig pröva vad som sker utifrån det yttre. En person kan vara berusad av alkohol, berusad av Anden eller under inflytande av demoner. Precis som att Satan inom andra religioner kopierar tillbedjan, helig skrift, helande m.m. så kopierar han helig berusning. Vi prövar en persons andliga upplevelse genom:

 • Bibeln (upplevelsen behöver ej vara beskriven i detalj men ska ej motstrida Bibeln eller den Gud som Bibeln uppenbarar)
 • Kyrkohistorien (har det hänt förut?)
 • Frukten på kort och lång sikt
 • Intervjua personen (fåren känner herdens röst)
 • Sammanhanget (blev personen berusad under en new age-mässa eller Gudstjänst?

ATT TÄNKA PÅ…

 1. Lägg till Andens vin till din andliga meny, ersätt inte andra saker
 2. Don’t offend people for no reason, utan var vis
  (“Låt inte andra komma på fall för er skull” – 1 Kor 8:9-13)
 3. Gör vad du kan för att alla närvarande känner sig införstådda med vad som sker och känner sig inkluderade.

Tankar, frågor eller invändningar? Kommentera gärna! 🙂

Blessings
/David


4 reaktioner på ”Glädje från Anden | del 6b: Berusad av Anden? (2 av 2)

 1. Kan inte hänryckning var en form av berusning?

  1Sa_10:5  Sedan kommer du till Guds Gibea, där filistéernas fogdar äro. Och när du kommer dit in i staden, skall du träffa på en skara profeter, som komma ned från offerhöjden där, med psaltare, puka, flöjt och harpa före sig, under det att de själva äro i profetisk hänryckning.

  1Sa_10:6  Och HERRENS Ande skall komma över dig, så att också du fattas av hänryckning likasom de; och du skall då bliva förvandlad till en annan människa.

  1Sa_10:10  När de kommo till Gibea, mötte honom där en skara profeter; då kom Guds Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv fattades av profetisk hänryckning.

  Apg_10:10  Och han blev hungrig och ville hava något att äta. Medan man nu tillredde maten, föll han i hänryckning.

  Apg_11:5  ”Jag var i staden Joppe, stadd i bön; då såg jag under hänryckning i en syn någonting komma ned, som liknade en stor linneduk, vilken fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned från himmelen; och det kom ända ned till mig.

  Apg_22:17  Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände sig, medan jag bad i helgedomen, att jag föll i hänryckning.

  Bb

  1. Tack för bra bibeltexter! Engelska biblarna brukar översätta ”trance” i ovanstående bibelord. Profetisk trance har några saker gemensamt med berusning, men är inte identiska såsom jag tänker.

 2. Varför skulle kristna bry sig om att söka något som inte finns omnämnt i Bibeln, David?

  Det som du kallar ”andlig berusning” påminner allt för mycket om olika former av hednisk trans och österländsk djupmeditation. Kom också och tänka på Jes. 2:6 där man varnar för just österländskt tänkande: ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.”

  1. Hej Bror!
   Jag ger 8 ganska goda anledningar i första delen, vill jag minnas. 🙂 Var finner du tanken att alla mänskliga reaktioner på Guds agerande i världen behöver finnas nedskrivna i Bibeln? Känner du till att Petrus hamnade i trance? Kung Saul, Samuel och ett helt gäng profeter hamnade också i trance i 1 Sam 19:19-24. Att andra religioner kopierar orignalet är kanske ingen god anledning att slänga ut originalet?

   Har du själv upplevt andlig berusning? Har du pratat med någon som gjort det? Själv har jag både upplevt det och känner många som varit med om detta, och det har ingenting med österländskt tänkande eller meditation att göra.

   Allt gott!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s