Glädje från Anden | del 6a: Berusad av Anden? (1 av 2)

memtech-668x288
Har du någonsin läst en systematisk undervisning om väckelsefenomenet ”andlig berusning”? Insåg för ca ett år sedan att jag aldrig gjort det och började därför formulera ett eget försök till detta. Eftersom andlig berusning ofta ligger nära att ”skratta i Anden” (även om de ej är samma sak) så tänker jag att det är en naturlig fortsättning på bloggserien. Ibland inträffar fenomenen samtidigt, och ibland leder den ena till den andra.

Denna ”fysiska reaktion” på Andens verk är kanske den mest kontroversiella, vilket inte är särskilt svårt att förstå. Många har negativa associationer till alkoholrelaterad berusning och det kan vara svårt att förstå varför Gud skulle vilja försätta sina barn i ett slags berusat tillstånd. Jag känner flera högt respekterade pastorer, teologer och andra allmänt stabila och väl grundade kristna som upplevt andlig berusning och menar att det var Andens verk i deras liv. I två blogginlägg vill jag nu så grundligt som möjligt undersöka frågan.

VAD ÄR ANDLIG BERUSNING?

Det är svårt att finna ett bra språk för detta fenomen. På ytan kan man konstatera att Anden ibland ger individer berusnings-liknande effekter. Likheter med alkoholrelaterad berusning inkluderar minskad kroppskontroll, påverkad talförmåga, känsla av bekymmersfrihet, ökad frimodighet och barnaskap. Detta är som sagt endast yttre effekter. Personen ifråga upplever sig ofta överväldigad av Guds kärlek, frid och kraft. Jag kommer att jämföra andlig och alkoholrelaterad berusning mer i nästa del.

BIBELN OM ANDLIG BERUSNING

I fråga om andlig berusning så är Bibeln tyst, – den varken bekräftar eller motstrider att sådant kan inträffa. Endast om man accepterar den utombibliska tanken att Gud aldrig kommer att göra saker som ej är beskrivna i Bibeln innebär detta ett problem. Jag delar Jonathan Edwards åsikt i frågan:

“Nobody supposes that there is any need of express scripture for every external, accidental manifestation of the inward motion of the mind.” (The Distiguishing marks of a work of the Spirit of God)

Bibeln hävdar aldrig att den innehåller vare sig mall eller facit för alla godkända reaktioner på Guds verk i en människas liv. Den lär oss istället att se bortom det yttre och pröva frukten och urskilja. Även om inte Bibeln tydligt beskriver detta fenomen, så finns det närbesläktade verser som ändå kan vara intressant att kort reflektera kring.

”Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem: ”Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade, det är ju bara morgon.”  (Apg 2:1-15)

De som anser att lärjungarna inte blev andlig berusade av ”Andens vin” menar att människor reagerade så utifrån  att de talade i tungor. De som anser att lärjungarna blev andligt berusade menar att vi bör ge åskadarna mer cred – de bör ha känt igen berusat beteende och dessutom är ej förmågan att tala flera olika språk någonting som vi normalt förknippar med berusning.

“Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden“ (Ef 5:18)

Paulus skriver i sammanhanget om kristen livsstil och varnar för att berusa sig på vin, eftersom det leder till bristande omdöme. Sen lite i förbifarten drar han instinktivt parallellen till uppfyllelsen av den helige Ande. Det är sant att Paulus här ej direkt skriver om andlig berusning, å andra sidan är det intressant att han väljer andeuppfyllelse som motpol till berusning av alkohol.

ANDLIG BERUSNING OCH KYRKOHISTORIA

Jag har tidigare skrivit om att väckelsehistorien är full av exempel där den helige Ande ger glädje och skratt. Först i samband med Pingstväckelsen på Azuza Street vid 1900-talets början finner vi tydliga beskrivningar av berusningsliknande effekter i samband med Andens verk. Det innebär inte att det ej förekommit tidigare. Läser man mellan raderna i skildringar från tidigare andeutgjutelser om oförmåga att röra sig, att ej kunna tala ordentligt, extas, hänryckningar, vild glädje etc så kan man föreställa sig att andlig berusning förekom, även om de kallade det för andra saker. Från 1900-talets början har hur som helst andlig berusning förekommit i olika grad i samband med de flesta andliga förnyelser.

VAD ÄR POÄNGEN MED ANDLIG BERUSNING?

Varför skulle Gud försätta oss i ett berusningsliknande tillstånd? Även om andlig berusning till det yttre kanske mest ser ytligt och onödigt ut, så menar många att Andens  vin inte alls saknar syfte. Här är 8 positiva effekter av andlig berusning:

1. Gud bedövar inför inre operation
När läkaren ska operera använder han droger för att bedöva mot smärtan. På samma sätt menar man att Gud ibland bedövar vårt inre när han ska göra något inom oss. Att vara berusad innebär att vara under Andens inflytande där Han öppnar vårt inre för Jesu förvandlande och helande händer. Många vittnar om hur de upplevt inre helande i samband med andlig berusning.

2. Att förlora sitt kontrollbehov (och ge det till Gud)
Många av oss har i olika grad ett osunt kontrollbehov. Vi blir obekväma när vi ej har kontroll över situationen och ej kan få vår vilja igenom på alla plan. Vi kan ha svårt att öppna upp oss och låta både människor och Gud influera våra liv. Den som blir andligt berusad tappar en del av denna kontroll och måste då luta sig tillbaka mot Jesu bröst och lita på att han leder och bär. En annan bild är patienten som under bedövning behöver lita på att läkaren vet vad han gör.

3. Att låta fasader falla och finna frihet från människofruktan
Vi kan ibland vara osunt självmedvetna i sociala sammanhang och  anstränger oss för att hålla uppe fasaden och skyddsmurarna. Vid andlig berusning tenderar vi att bli mer spontana, öppna och frimodiga. Det skapas en friare gruppdynamik med skratt, frihet,  lustiga situationer som uppstår och människor som bjuder på sig själva. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån punkt 3 & 4 att Andens vin kan göra underverk för en reserverad, osäker person som alltid har locket på i sociala situationer.

4. Andligt berusning gör oss barnsligare
Jesus utmanar vid flera tillfällen sina åhörare med att påpeka att Guds rike är mer tillgängligt för de som är som barn. Han syftar troligen på att barn naturligt har en stark tillit, tro, lekfullhet, frimodighet och mindre av självmedvetenhet, kontrollbehov och rädsla.

En psykolog besökte en kyrka där flera under mötet blev andligt berusade och skrattade mycket. Han gick fram till pastorn och sa att han tyckte att det var mycket bra. Han hade observerat en vuxen persons möte med Gud i lokalen utifrån ett psykologiskt perspektiv. Psykologen noterade att Gud verkade låta personen ta igen sin förlorade barndom. Det är många som fick bli vuxna allt för tidigt och burit på tunga bördor sedan barnsben. Som vuxen är det dock svårt att få vara lekfull, busig och barnsligt glad – särskilt innanför kyrkans väggar. Somliga menar då att Gud förlöser Andens vin för att frigöra och hela.

5. Berusning leder till skratt vilket leder till inre välmående
Andens berusning  leder ofta till skratt. Om Bibeln och är relativt tyst om andlig berusning, så talar den tydligt om övernaturlig glädje (läs dessa bibeltexter HÄR). Det är ingen hemlighet att skratt gör underverk för oss människor. Det släpper på spänningar, frigör positiva saker i kroppen och lättar på oro och ångest. Många berättar om hur de känt Guds närvaro över sig och sedan till sin förvåning börjat skratta okontrollerat. Efteråt kan smärtan från ett minne försvunnit, ångest lämnat osv.

6. Andlig berusning är attraktiv för sökande festprissar!
Jesus kallades för drinkarnas vän. Han kan med andra ord inte haft svårt att smälta in i festmiljöer. Jesus var ingen party-pooper. Jesus förvandlade vatten till vin och aposteln Johannes skriver att det ledde till att lärjungarna trodde på honom.

Det är inte alla människor som lockas av ljuständning och stilla mässor i högtidliga byggnader. Det är likaså många som inte heller lockas av en typisk frikyrka, även om den har mer moderna uttryck. Vissa sökare längtar efter fest och att bli berusade/höga. Man längtar efter att döva oron, smärtan, osäkerheten och längtar efter glädje, kickar och någonting överväldigande. För denna kategori människor kan en grupp uppsluppna kristna som är andligt berusade vara någonting attraktivt och en bro till tro på Jesus Kristus. En kyrkokultur med inslag av andlig berusning skapar broar till utekulturen och river murarna mot världen.

7. Den som är berusad vågar ta fler risker
I likhet med berusning orsakad av alkohol så är den som är berusad av Anden mindre självmedveten och betydligt frimodigare. Det finns de som tar hjälp av Andens vin i evangelisationssituationer, just för att våga mer. Då kan det förstås vara klokt att modifierera hur berusad man är! Precis som med mycket annat så finns det inte bara två ytterlighetslägen, andligt nykter eller berusad, utan man kan även ligga i mellanregistret.

8. Berusning försätter oss i ett tillstånd öppet för intimitet med Jesus
Att dricka av Andens vin leder inte bara till skratt och barnaskap, utan också till kärleksmöten med Jesus. I ett tillstånd av berusning sänks även garden mot Gud, – vi är avslappnade och har inte intellektuella försvaret i högsta beredskap. Med andra ord kan det vara ett ypperligt tillfälle för Jesus att nå fram och säga och göra saker i våra liv.

Man skulle också kunna uttrycka det som att…

Andens vin river murar
Andens vin helar inre sår
Andens vin öppnar för intimitet med Jesus
Andens vin befriar från kontrollbehov
Andens vin väcker barnatron till liv
Andens vin förfriskar och ger energin tillbaka
Andens vin lyfter ångest och depression
Andens vin river murarna mot utekulturen

I nästa del kommer jag att jämföra alkoholberusning med helig berusning, möta vanliga invändningar, säga något kort om urskiljning och ge ett par råd. Kommentera gärna om du har tankar, frågor eller invändningar!

Blessings
/David


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s