Gud är god!

Guds godhet är hörnstenen för all god teologi! Vår bild av Gud påverkar vår kärlek till honom och hur vi representerar honom på jorden. Bill Johnson berättar hur Gud överaskade honom ett möte när han var i tillbedjan med följande ord: ”Tack för att du säger till människor att jag är god.” Mitt hjärta brister när jag tänker på hur många som tänker att Gud är ointresserad, känslokall, ger sjukdom, prövar genom lidande och är god ”på ett mystiskt sätt”. Gud är god. Punkt! Det han gör är gott, känns gott och ser gott ut.

Läs följande bibelord med hjärtat och njut!

 • “Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades….” (Tit 3:4)
 • “Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. För Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon…allt det goda vi får och varje fullkomlig  gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak 1:13,17)
 • ”Gud är kärlek”  (1 Joh 4:8)
 • ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”  (1 Joh 1:5)
 • ”Att plåga och pina människor är inte vad han vill.”  (Klag 3:33)
 • ”Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.” (Jer 31:3)
 • ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?” (Matt 7:11)
 • “Tacka Herren, för han är god, evigt varar hans nåd.” (Ps 118:1)
 • “Gud i sin heliga boning är de faderlösas Fader och änkors försvarare, en Gud som ger de  ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.” (Ps 68:6-7)
 • ”Redan på långt håll fick Fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom…” (Luk 15:20)
 • ”Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, Herren Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer.” (Ps 146:7-9)

Som man ibland brukar säga i kyrkor i England:
”God is good, all the time. All the time, God is good!”

Blessings!
/David


7 reaktioner på ”Gud är god!

 1. Tack för att du påminner oss om att Gud är god. Jag tror dock att det är skillnad på frestelser och prövningar. Å jag tror och har själv erfarit att Gud prövar. Är rätt säker på att jag delar den upplevelsen med många trossyskon. Prövningar är inte en motsats till att Gud är god. Snarare kan det vara ett tecken på hans kärlek och godhet.

  1. Hej Maria!
   Jag håller med om att det är skillnad på frestelser och prövningar. Gud frestar aldrig någon. Jag tror att Gud prövar oss, men tror mycket av det som vi kallar prövningar från Gud i själva verket är attacker från Satan eller naturligt taskiga omständigheter. Jag tror t.ex. att Gud aldrig prövar med sjukdom, lidande, död och dylikt.

   På sätt och vis tror jag att Gud alltid prövar oss. Han är alltid med oss och iakttar våra tankar, motiv och val. Han är mån om att inte anförtro oss mer än vi klarar av att bära, därför väntar han ibland med att ge oss mer eller leda oss vidare. T.ex. tror jag han iakttar vår hunger och längtan efter mer av Honom. När han ser att den funnits där under en tid så förlöser han någonting nytt!

   Livet är i sig självt fyllt med så mycket orättvisa, smärta och skit att jag inte tror han aktivt själv behöver ge oss sådant för att pröva oss. Allt kommer inte från Gud, men han kan använda allt och göra det bästa möjliga av det som sker. I svårigheter vi möter så iakttar han oss och ser vad vi går för, men framför allt gråter han med oss och gör allt för att både hjälpa oss igenom och förändra omständigheterna.

   Ibland tror jag att ett kalvinistiskt tänkande rör till det för oss. Om allt som sker i nån mån är Guds vilja för mitt liv, så måste jag tolka svårigheter som Guds kärleksfulla prövning. Att han har tillåtit allt elände som just drabbat mig, och gjort det av en god anledning. Jag tror jorden är under belägring av Satan och hans fallna änglar, och att mycket ”casualties of war” inträffar. Miljontals saker som strider mot Guds vision och hjärta för världen sker varje dag. Tack och lov har Guds rike redan nu kommit till jorden och växer så det knakar! En dag ska Guds vilja ske på jorden såsom den sker i himlen igen!

   Oj vad mycket jag skrev! =)
   Riktigt svårt och intressant ämne att samtala vidare om!

   /David

 2. Hej,

  Gud ger visst sjukdom och han tuktar oss och prövar oss. 5 Mosebok 28:15 och framåt talar om förbannelser för de som inte lyder. Är man utanför Jesus, och vandrar efter köttet så är förbannelse sedan syndafallet verksam tror jag. Bibeln är mycket klar på dessa områden, att Gud ger sjukdom. Gud är god, men det är viktigt att vi inte spelar ut Guds egenskaper mot hans andra, då kan vi göra oss en avgud.

  Ett exempel: ”Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.” Psalm 34:20

  Sedan är Job ett bra exempel. Gud förändras inte.

  ”…Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren?” 2 Mosebok 4:11.

  Jag har själv fått lida mycket för att jag varit olydig. Vi måste förstå att Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. (Hebr 10:31). Ty vår Gud är en förtärande eld (Hebr 12:29).

  Läs gärna mitt inlägg om syndens koppling till sjukdom:

  http://jonathanlarsenblog.wordpress.com/2012/12/21/johannes-514-bibelkommentar-syndens-koppling-till-sjukdom/

  Guds frid och välsignelse vare med dig i Jesu namn.

  1. Hej Jonathan!

   Glöm inte att Gud gradvis uppenbarar vem han är, vilka vi är och den andliga verkligheten genom skriften. Det är tex först i NT som Jesus tydligt uppenbart att det finns sjukdomsandar. Jesus visar även att lidande och olyckor inte alltid har någon mening eller andlig orsak, utan man kan ha otur (tornet som rasade).

   Det kan också vara så att författarens teologi och förståelse av Gud som alltings källa och ursprung (de visste inte vad vi vet: Satan har stort inflytande över jorden) påverkar vissa texter i GT. Det Gud förmedlar till dem tolkas i viss mån och måste passa i deras tolkningsram. Det är viktigt att inte dra detta sätt att resonera för långt, men det ligger något i det.

   Idag vet vi att förbannelser är en naturlig frukt av synden, ibland förstärkt av onda andar. Lever vi utanför Guds design så kan han inte beskydda oss på samma sätt och vi ger onda andar rätt att påverka oss negativt. Vi är inte skapade för att synda så vår ande, själ och kropp påverkad negativt av det.
   Det finns exempel på när Gud gör ett undantag (generellt dömer han under NT-eran inte direkt utan väntar tills domens dag) och verkställer en dom direkt. Detta sker tex i samband med direkta kraftmätningar mellan häxdoktorer och missionärer.

   Ditt exempel från psaltaren bekräftar inte ditt resonemang. Det bara konstaterar att lidande även kan drabba den rättfärdige, men att Gud är vår hjälp.

   Jobs bok är INTE ett bra exempel. 🙂 Läs gärna mitt blogginlägg om Jobs bok, det är med i min ”GT vs NT”-serie.

   2 Mos 4:12 går att förstå på andra sätt. Se mitt svar till Emmanuel nyligen på bloggen då jag reflekterar kring just denna text.

   Jag håller med om att olydnad leder till problem, generellt. Men Det finns ju de som lever i uppenbar synd hela livet men ändå är friskare, har bättre äktenskap, mer pengar etc än andra som lever som överlåtna lärjungar. Så tillvaron är inte så enkel och svartvit. Lidandet vi drabbas av behöver inte komma ifrån Gud. Läs gärna min bloggserie ”Den andliga konfliktsynen”. Du finner den under ”highlights”.

   Jag respekterar och förstår hur du tänker, men jag håller som du ser inte med! 😉

   Allt gott från Han som är god!
   /David

   Gud ger visst sjukdom och han tuktar oss och prövar oss. 5 Mosebok 28:15 och framåt talar om förbannelser för de som inte lyder. Är man utanför Jesus, och vandrar efter köttet så är förbannelse sedan syndafallet verksam tror jag. Bibeln är mycket klar på dessa områden, att Gud ger sjukdom. Gud är god, men det är viktigt att vi inte spelar ut Guds egenskaper mot hans andra, då kan vi göra oss en avgud.

   Ett exempel: ”Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.” Psalm 34:20

   Sedan är Job ett bra exempel. Gud förändras inte.

   ”…Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren?” 2 Mosebok 4:11.

   Jag har själv fått lida mycket för att jag varit olydig. Vi måste förstå att Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. (Hebr 10:31). Ty vår Gud är en förtärande eld (Hebr 12:29).

   Läs gärna mitt inlägg om syndens koppling till sjukdom:

   http://jonathanlarsenblog.wordpress.com/2012/12/21/johannes-514-bibelkommentar-syndens-koppling-till-sjukdom/

   Guds frid och välsignelse vare med dig i Jesu namn.

   1. ”…Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?” (Amos 3:6)

    Ja det är sant att det finns folk som är friska och som är otroende. Men det är nåd. ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.” Klagovisorna 3:22

    Du sa att Gud väntar med att verkställa en dom. Ja den slutgiltiga dommen, som sker efter döden (Heb 9:27).

    ”…den som inte tror är redan dömd…” Joh 3:18 … Guds vrede blir kvar över de olydiga, otroende (Joh 3:36).

    Gud dömer fortfarande genom jordbävningar o.s.v, se Amos 3:6 och Klagovisorna 3:37. Jag har fått upp ögonen mycket för Guds helighet genom att förstå denna egenskap mer. Att Gud dömer och så, och är vred. Bibeln säger att han är Helig, Helig, Helig (3 gånger). Angående jordbävningar, kolla gärna den korta predikan av Charles Wesley med svensk text: http://vimeo.com/24768898

    Du nämnde det där med tornet som rasade. Lukas 13. Det var på grund av att de inte hade omvänt sig, ser vi i sammanhanget tror jag. Hur som helst säger Amos 3:6 ”…Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?”

    Gud är rättvis och helig, därför tror jag att om han sänder jordbävningar förtjänar de verkligen det.

    1. Sammanhanget i Amos 3:6 handlar om hur Gud ställer Israel till svars för att de bryter sitt förbund med Gud. I förbundet så finns det tydliga konsekvenser vid förbrytelse och välsignelse om man följer. Detta kan inte tas ur sitt sammanhang och tillämpas på en värld idag som inte ingått något sådant förbund, det är att göra våld på bibeltexten.

     Håller med om att Gud väntar med att verkställa den slutliga domen, men det är också basic teologi att vi ser en tydlig förändring i Guds handlande på jorden i och med det nya förbundet. I relationen till Israel på GTs tid tenderar Guds straff (inte alltid, men oftare) att komma omedelbart. I NT är detta undantagsfall.

     Hur kan du hänvisa till Amos 3:6 och Klagovisorna 3:37 för att säga att Gud dömer genom jordbävningar IDAG? Amos har jag redan kommenterat. Det står ingenting om jordbävningar i det andra bibelordet. Däremot står det i v 33 ”att plåga och pina människor är inte vad han vill.”

     Guds helighet har ingenting med jordbävningar och straff att göra. Att Gud är helig betyder att Gud är åtskiljd och unik. Inte att han dödar människor genom jordbävningar. Guds kärlek gör att han kan bli vred på synden, besviken, upprörd etc. Därför tänker man genererellt att syndens konsekvens till fullo bars av Jesus. Vi lever nu i nådens tid, och Gud är Fadern på berget som väntar på att få omfamna oss. Det är viktigt att vi låter Jesu beskrivningar av Fadern gälla över mer suddiga porträtt i GT. Glöm inte att Gud ÄR kärlek, inte vrede.

     Angående tornet så säger texten motsatsen till det du skriver. Luk 13 handlar inte om tornet, utan om en annan incident, men Jesu svar är även här detsamma.

     ”1Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. 2Då sade han: ”Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? 3Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de.” (Luk 13:1-3)

     Jesus poäng är att de inte blev straffade, men att vi alla på domens dag kommer att dömas om vi inte omvänder oss.

     Frid!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s