Jesus Kristus

Kristus är inte Jesu efternamn, utan en titel som beskriver en verklighet. Christos är grekiska för smörjelse och kommer från hebreiskans messhiach. Det är från det ordet som ordet Messias, – den smorde, kommer ifrån. Jesus den smorde! När Jesus introducerar sin tjänst säger han att Fadern sänt honom till jorden för att öppna de blindas ögon, ge frihet till de fångna och proklamera en tid av Guds favör (Luk 4:18-19).

Hur skulle Jesus göra allt detta? Svaret finns i början av vers 18: ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att…” I apostlagärningarna 10:38 förklarar Petrus att ”Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick runt och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.” Innan Jesus utrustades med kraft efter dop i vatten multiplicerade inte Jesus ett geléhallon! Inga blev helade. Inga blev befriade. Nyckeln till Jesu tjänst var smörjelsen.

Jesus överväldigade förmodligen lärjungarna när han sa: ”Som Fadern har sänt mig, sänder jag er” (Joh 20:21). Termen ”kristen” kommer från grekiskans ”christianos” = de smorda. Att vara kristen är att vara insmord med den helige Andes kraft! Jesu uppmaning till sina efterföljare gäller även oss idag: ”Men vänta här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden” (Luk 24:49). I verserna innan säger han att evangeliet ska predikas över hela jorden. Att försöka sig på det utan Andens smörjelse var enligt Jesus ingen större idé.

Jag tror vi behöver låta ovanstående texter utmana oss. Varför inte ta lite tid och låta dem sticka oss i ögonen rejält! Hur ofta tror vi inte att vi klarar av missionsuppdraget på egen hand? Hur ofta låter vi inte events, verksamhet, och mänsklig ansträngning vikariera för Andens liv och kraft? Om Andens kraft är startskottet för tjänst i Guds rike, varför tar vi den inte på större allvar och hjälper människor att ta emot den?

Tänk om det inte är mer bibelkunskap som gör oss till väckelsebärare och leder till väckelse? Som Bill Johnson så kärnfullt säger: ”How can we have revival like the first church, when we value a book they didn’t have more than the Holy Spirit they did have?” Poängen är inte att vi inte ska älska och hålla Guds ord högt. Poängen är att vi inte värderar den helige Ande tillräckligt.

Jesus vädjar till oss: Det är underbart att ni vill förvandla er stad, men sök först mig så att jag kan förvandla er. Jag vill att ni ska drypa av Andens smörjelse och förmedla min kärlek och kraft. Jag vill att ni ska bära svaret på människors sjukdom, depression, trötthet och tomhet.

Blessings!
/David


9 reaktioner på ”Jesus Kristus

 1. David Wallstam skriver angående att Jesus öppnar blidas ögon och befriar fångar:

  ”Hur skulle Jesus göra allt detta? Svaret finns i början av vers 18: ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att…” I apostlagärningarna 10:38 förklarar Petrus att ”Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick runt och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.” Innan Jesus utrustades med kraft efter dop i vatten multiplicerade inte Jesus ett geléhallon! Inga blev helade. Inga blev befriade. Nyckeln till Jesu tjänst var smörjelsen.” (slut på citat).

  Min kommentar:
  Detta är en vrångtolkning förmodligen påverkad av Bill Johnsons försök att förneka Jesu gudom.

  Bill Johnson ger läsaren känslan av att Jesus skulle ha erhållt titeln Kristus, i samband med att han döptes av Johannes döparen. Namnet Kristus skulle enligt Johnson, inte ha tillhört Jesus innan han, vid dopet, smordes till tjänst.

  Även när man läser ovanstående beskrivning, av David Wellstam, kan man få intrycket av att Jesus bara var den kraftlöse Jesus från Nasareth, fram till dess att han trädde fram offentligt, och kom in i det övernaturliga när han blir Jesus Kristus.

  BIBELN lär annorlunda.

  Lukas 1:35 förklarar att redan Jesu födelse var en övernaturlig händelse.
  ”Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”

  Lukas 2:11
  Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*.

  Här framgåt tydligt att Jesus var Messias, den smorde långt före det att han döptes. Bill Johnson är därmed en irrlärare, när han försöker få sina åhörare att tro att Jesus BLEV Kristus i samband med sitt dop.

  Detta att Jesus kallas Kristus innebär att han är Gud. Se Hebr 13:8, 1.12 och Psalm 102:27. Messias måste med nödvändighet vara Gud för att kunna sona oss i från våra synder.

  Jesus Kristus, är den evige, som fanns till från begynnelsen, och med rätta kan kallas Alfa och Omega. Den förste och den siste. Ingen annan kan rätteligen kallas Kristus utom Jesus.

  Historiskt sett så började man kalla honm Kristus i samband med att han föddes. Ängeln Gabriel refererar till honom som ”Guds Son”, och den andra ängeln kallar honom ”Frälsare”, ”Messias” och Herre. Även Herodes förstod att han var Kristus. (Matteus 2:3-4)
  Jesus var Immanuel, Gud med oss, från födelseögonblicket. (Matt 1:22-23)

  Att som Bill Johnson påstå att han var kraftlös och inte erhöll namnet Kristus förrän han döptes i Jordan är ett mycket allvarligt fel. (”När himelriket tränger fram”, sidan 79)

  Jesus Kristus är ORDET, Gud, som blev kött (Joh 1)

  Skrifent allena

  Bill Johnson frågar sig: Hur kan vi få en väckelse liksom i den första församlingen när vi värdesätter en bok som de inte ägde, mer än den Helige Ande som de hade?

  Därmed försöker han legitimera sin förkunnelse, och kringå det aposteln Paulus betonade:
  ”NI skall lära er den regeln … att inte gå utövere det Skriften säger” (1 Kor 4:6)

  Många har på senare tid börjat tala precis som Bill Johnson, föraktfullt om Skriften.

  Joel Halldorf skrev vid ett tillfälle i tidningen Dagen: – Luthers ”Skriften allena” är ett slagord vars naivitet modernitetens eskalerande modernism ofrivilligt avslöjat. ”Skriften allena” skapar ensamma människor som kramar sin Bibel, men är avskurna från gemenskapen med andra kristna.

  Även Ulf Ekman är ytterst skeptisk till principen ”Skriften allena”. I ”Keryx” skriver han: ”I detta resonemang, som handlar om hur man läser Bibeln, kommer svårigheterna med synen på Sola Scriptura fram. När nu reformationen mer eller mindre ersatte det historiska läroämbetet med den enskildes samvete, öppnades för en lång rad problem. Bara det faktum att tusentals människor, som alla tror på Bibelns auktoritet, ändå kommer till så många olika slutsatser har kanske mer än något annat bidragit till splittringen i Kristi kropp”.

  Kritiken mot Skriften har tidigare endast varit ett ständigt återkommande inslag i katolsk propaganda. De nya är att kristna ledare utanför dessa led nu stämmer in i angeppet.

  Bibel_Zakri

  …………..

  1. Tack för din utförliga och väl motiverade kommentar! Som du säkert misstänker så tycker jag inte att ditt resonemang håller, så jag ger nu lite respons. 😉

   Jag tror knappast det du citerade från mig kan vara en feltolkning av Bibeln. Förutom de tydliga bibelställen jag refererar till i ditt citat så så är hela Lukasevangeliet och apostlagärningarna tydliga med att det är Anden som gjorde det möjligt för Jesus att göra vad han gjorde, och att Jesu gärningar fortsätter genom kyrkan i apostlagärningar. Naturligtvis påbörjades kyrkans Jesuslika tjänst efter Anden föll. Jesus säger även att vi kan göra samma gärningar som honom och större. Naturligtvis är det Anden som hjälper oss utföra dessa. Du behöver kunna visa utifrån Bibeln att Jesus gjorde det han gjorde för att han var Gud, men det blir nog svårt. Jag har dock gett dig många bibelställen och kan ge betydligt fler.

   Min tro att Anden var nyckeln till Jes kraftgärningar har jag inte fått från Bill Johnson, den är standard inom t.ex. Vineyard, stora delar av pingströrelsen och även inom några evangelikala samfund.

   Du och andra missförstår det Bill skriver om titeln Kristus. Hans poäng är att Messias/Kristus betyder ”den smorde”. Den största smörjelsen Jesus erhöll var i samband med sitt dop. Då kan man säga att verkligheten av hans titel realiserades. Det var inte så att han inte var Kristus innan, bara att titelns innebörd blev mer påtaglig i och med den händelsen. De som kritiserar Bill läser in en annan lära, kenosin, i det Bill skriver. Denna lära menar att Jesus blev Gud, Kristus, i samband med dopet och Andens nedsänkande. Detta har Bill ALDRIG sagt eller skrivit. Han talar om någonting helt annat. Det tyder på att man läst Bill slarvigt och inte velat sätta sig in i hans undervisning om man menar att han förnekar Jesu gudom på jorden. Jag har lyssnat på hundratals predikningar av Bill och varit på flera konferenser, och det råder ingen tvekan om att han tror att Jesus alltid varit Gud. Det räcker inte att dra lite lösa paralleller till Bills resonemang om att ordet Kristus hade en faktiskt innebörd för Jesu tjänst: smord.

   Varken jag eller Bill förnekar att Anden fanns med i Jesu liv innan dopet, men kraften för tjänst kopplas tydligt i evangelierna till Andens nedsänkande vid dopet.

   Bill säger inte att Jesus inte var Kristus innan dopet, bara att titelns innebörd realiserades där.
   Som sagt, Bill talar inte om det som kritikerna försöker få honom att tala om. Ämnet för Bill är inte Jesu gudom, utan Andens kraft.

   Bill angriper inte Bibeln, men kanske din förståelse av den 🙂 . Det är inte nödvändigtvis samma sak. Jag skriver om vad Bill menar med sitt resonemang kring Bibeln i min respons till artikeln som kritiserar honom här: https://davidwellstam.wordpress.com/2011/07/26/respons-till-kritik-mot-bill-johnson/
   Hans poäng är inte att vi ska sänka vår syn på Bibeln (jag har hört Bill tala sig varm för Bibeln många ggr), utan att höja vår syn på Anden. För det är ju sant det han skriver, att de första kristna inte hade den tryckta Bibeln, men de klarade sig ”skapligt” (!) ändå eftersom de levde i Andens liv.

   Ser att du skrivit väldigt många kommenterar på kort tid! Förstår att ämnet är viktigt för dig. Svarar när tid finns!
   Blessings!

   1. David Wellstam påstår:
    Hela Lukasevangeliet och apostlagärningarna tydliga med att det är Anden som gjorde det möjligt för Jesus att göra vad han gjorde…

    Mitt bestämda svar:
    Om JESUS är GUD, vilket jag och många med mig tror, så var det möjligt för HONOM att göra under.

    Bill Johnson försöker sig på ett fult knep, när han förnekar att det var Jesus som gjorde undren, och istället hänvisar till att det var den tredje personen i gudomen, som utförde dem.

    Jesus säger nämligen själv att HAN gjorde undren, och att det gav anledning till hat emot honom:

    ”Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd.” (Joh 15:24)

    Andens uppgift är att vittna OM Jesus, att kasta ljus över det han gjorde.

    De har hatat mig utan anledning.* När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. (Joh 15:25)

    Observera att Jesus uppmanar fariseérna att tro på honom som Gud, på grund av de gärningar som han gör.

    Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern. (Joh 10:37)

    Bibel_Zakri

    1. Ditt svar ger inte en biblisk bredd på synen på Andens uppgift. Andens uppgift var inte bara att vittna om Jesus. Jesus säger i slutet av Lukasevangeliet att lärjungarna ska vänta i Jerusalem så att de får kraft från höjden. Det står i apg att Gud smorde Jesus med kraft och att han befriade dem som var i den ondes våld. Andens gåvor i 1 Kor 12 & beskriver att Anden ger gåvor av kraft (vilka tillsammans beskriver Jesu mirakeltjänst).

     Förstår inte varför du ställer Jesu gudom mot Andens kraft. Du spelar ut de två personerna i gudomen på ett onödigt sätt. Jag har i flera andra responser på dina kommentarer visat att det inte är någon motsättning. Jag tror att Jesus är Gud, och det gör även Bill Johnson. Så naturligtvis kunde han ha gjort under på jorden som Gud, men det gjorde han inte. Det gör honom inte mindre till Gud, utan säger bara att Jesus ville leva ett liv som hans lärjungar kunde efterfölja, ÄVEN PÅ DET MIRAKULÖSA OMRÅDET. Därför säger Jesus i Johannesevangeliet: ”ni ska göra samma gärningar som jag, och till och med större”. Han syftar där tydligt på kraftgärningar.

     Jesus säger även att ”som Faderns sände Sonen till världen, sänder jag er….” Fadern sände sin Son som valde att dölja (för att använda det ord du föredrar) sina krafter och istället lära sig vandra i Andens vind och kraft. På samma sätt sänder Jesus oss, uppmanar oss att vänta på Anden i Jerusalem och sen börjar vår tjänst som kan speglas i Jesu, förutom i det som rör passionsdramat.

     De texter du hänvisar till som säger att Jesus gjorde gärningarna och inte Anden, säger inte det du säger. Jesus växlar genomgående hur han beskriver det som sker. Det är ju sant att det är Jesus som gör gärningarna, från ett perspektiv. Men det är lika sant att det är Anden som gör det möjligt för Jesus att göra dem. Texten säger inte att Anden inte gör dem. Och som sagt, de texter jag pekar på och många fler visar att det var Anden som verkade genom Jesus under hans jordeliv.

     Guds frid!
     /David

 2. David Wallstam om Bill Johnson:
  ”…det är ju sant det han skriver, att de första kristna inte hade den tryckta Bibeln, men de klarade sig ”skapligt” (!) ändå eftersom de levde i Andens liv. ”

  Min kommentar till detta är
  Att de första kristna kunde sina Biblar utantill.

  Naturligtvis var de inte ”tyckta”, eftersom att tryckonsten uppfanns på 1500-talet efter Kristus. Det de hade var handskrivna bokrullar.

  De trettiosju Gammaltestamentliga böckerna förelästes högt i synagogorna, och de andliga samtalen rörde sig ofta kring andliga temnan relaterade till det som lästs.

  Alla män hade en med våra mått mätt gedigen teologisk utbildning. Den pågick till dess att de gifte sig. För somliga innebar det ett livslångt kall.

  Församlingarna hade dessutom tidigt tillgång till de nytestamentliga Skrifterna.

  Det Bill Johnson försöker med ett sådant påpekande är att leda uppmärkamheten bort ifrån det skrivna ordet.

  Redan tidigt var frestelsen stor, att fritt gå ut i anden. Därför måste aposteln Paulus korrigera församlingen i Korint: ”NI SKALL LÄRA ER DEN REGELN.. ATT INTE GÅ UTÖVER VAD SKRIFTEN SÄGER” (1 Kor 4:6)

  I boken ”När himmelriket tränger fram”, börjar Bill Johnson med att ifrågasätta läror och dogmer.

  •”Under årtionden har Kyrkan gjort sig skyldig till att skapa läror för att rättfärdiga sin brist på kraft…” (Bill Johnson, s 116)

  Eftersom att det bara finns några få viktiga dogmer, så är det lätt gjort att man tänker på tex treenighetsläran när man läser detta, även om Bill Johnson mycket väl skulle ha kunnat haft senare ”fjuttitessläror” i åtanke.

  Jag påminner om de läror som är omistliga:

  Judendomen har bara EN enda dogm: Den att Skaparen INTE får förväxlas med skapelsen.
  Kristendomen accepterar den trossatsen, med tillägget att Jesus är Gud.

  ………………..

  Bill Johnson talar även om det ”kraftlösa ordet”

  •Bokstaven är ett kraflöst ord, däemot är inte Anden kraftlös. Och vi vet alla, ’Bokstaven dödar, men Anden ger liv’ (Johnson: 116)

  Detta sätt att förvränga det som står i 2 Kor 3:6 är vanligt återkommande i de sammanhang där man söker sig inåt i mysticicm och subjektivism. När man väl har fått bort normen för vår bedömning, är ”fältet fritt”.

  Den falska tolkning som är så vanlig i karismatiska kretsar är att Bibelstudiet kommer att döda dig andligen.

  Det Paulus egentligen säger är att Mose lag skiljer oss från Gud, men att Guds ande återigen för oss in i livgivande gemenskap med honom.

  …………

  Bibel_Zakri

  1. De första kristna som var judar hade som du säger hyffsad koll på GT. NT-skrifterna kom till under första århundradet, men det fanns inte överdrivet många exemplar och långt ifrån alla kunde läsa. De flesta fick nån gång ibland lyssna på någon annan som läste längre stycken för dem. Det fanns med andra ord inte möjlighet att djupdyka och analysera vare sig GT eller NT för de flesta kristna. För dem med ickejudisk bakgrund var det ännu svårare. Naturligtvis fanns det muntlig undervisning som senare blev tryckta i evangelier och brev, men den fanns som sagt inte tillgänglig för de flesta.

   Bills poäng är sann: vi har tillgång till mer böcker och biblar och verktyg än alla andra kristna i kyrkohistorien. Ändå ser vi i väst inte samma liv och väckelse som i den första kyrkan. Anledningen är alltså inte brist på kunskap eller Bibel. Något kristna i väst generellt nedvärderar eller saknar helt och hållet är yttringar av Andens gåvor och kraft. Dessa saker var självklara i den första kyrkan och i NT. = så Bill menar att vi kanske skulle satsa mer på att lära känna Anden! Hur detta resonemang skulle kunna vara fel går bortom vad jag kan förstå.

   Som jag skrev i en respons till en annan kommentar du skrivit om Bibeln så verkar det mesta du skriver här vara inklistrat från Deeways mycket bristfälliga artikel som jag gett en utförlig respons på i ett tidigare blogginlägg. Du ser hur jag resonerar kring det du skriver där, onödigt att jag skriver om allt igen! =)

   Nåden varar!
   /David

 3. Bill Johnson tycks kunna varje retoriskt knep för att ifrågasätta Skriften:

  •”De som känner sig säkra genom sitt intellektuella grepp om Skriften har en falsk känsla av säkerhet. Ingen av oss har ett fullt grepp om Skriften, men vi har alla den Helige Ande. Han är vår gemensamma nämnare som alltid kommer att leda oss in i sanningen. Men för att följa honom måste vi vara villiga att följa utanför kartan – att gå utanför vad vi vet.” (Johnson: 76).

  Genom att hänvisa till att det är meningslöst att läsa Bibeln, eftersom att det finns så många tolkningar, så kan Bill Johnson ställa fram Anden som det verkliga alternativet.
  Detta sätt att argumenera är vanligt i de kretsar där man tänker sig att Anden skall förena alla och lyfta oss förbi alla dogmer och lärosatser. Anden kommer att samla de som är andligt sinnade i en stor församling i den sista tiden. I sin radikala förlängning, så innebär det att även de som inte är kristna, utan kanske muslimer kan komma med, så tillvida de har samma Ande.

  Det gäller att koppla bort förnuftet, ”det vi vet”, och komma ur dogmernas grepp. Gör vi så, kommer vi närmare sanningen.

  Därmed upphör även all möjlighet till andeurskiljning, eftersom att Skriften och förnuftet är två viktiga redskap när man skall avgöra vad som är sunt, eller inte.

  Dern Helige Ande används som ursäkt, för att inte behöva studera Bibeln, eller tränga in bakom innebörden av de ord som står där.

  ”Men i realiteten är Bibeln en stängd bok. Vad än jag får från Ordet utan Gud kommer inte att förvandla mitt liv. Den är stängd för att försäkra att jag förblir beroende av den Helige Ande.” (Johnson: 93)

  Johnson ger inget utrymme för reformationsropet: ”Skriften allena!”
  ……………………..

  Johnson varnar:

  •”Kyrkan har allt för ofta levat enligt ett intellektuellt förhållningssätt till Skrifterna, uttömd på den Helige Andes påverkan.”

  När man ställer intellektet getemot en mer känslomässigt baserad tro, är man ute på hal is.
  …………………….

  Bill Johnson förtsätter:

  ”Reaktion mot villfarelse producerar ofta villfarelser” (Johnson: 51).

  Om argumentet stämmer, så hade det varit onödigt för Paulus att skriva alla brev. De kan sägas vara en reaktiom mot villfarelser.
  ………………..

  Vidare varnas för att studera ordet:

  Genom att studera Guds en gång för alla uppenbarade Ord kommer vi att fastna i en ”kraftlös” situation (Johnson: 76).
  ……………….

  Johnsons undervisning är konsekvent. Det är det andliga som gäller, på bekostnad av vad intellektet kan greppa.

  •”Det är i en miljö av tillbedjan som vi lär oss sådant som går långt bortom vad vårt intellekt kan greppa” (Johnson: 44)

  ……………………..

  Kamau Mweru har fångat in problemet med några få ord:

  Lukas 10:27 Han svarade och sade: »’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.’»

  Du kan inte ana hur tacksam jag är för denna vers efter att ha varit medlem i en församling där bara känslor och romantik gällde som frälsningsgrundande.

  Det har varit vanligt i olika sektliknande församlingar att man predikar mot att använda förståndet. Ofta kallar man det då “otro” att använda logik och analysera (pröva) det som predikar och profeteras.

  http://unajuaje.niwega.net/2011/06/11/hjarta-sjal-kraft-forstand/

  Bibel_Zakri
  ………………..

  1. Det du skriver här verkar vara inklistrat direkt från Bob Deeways artikel. Jag svarar på alla de citat och tankar du har i min respons till artikeln i ett tidigare blogginlägg som du säkert har läst. Finns ingen anledning att skriva om allt igen. Kort svar: Bills agenda är inte att ifrågasätta eller sänka vår syn på Skriften, den är att lyfta upp vårt beroende av den helige Ande när vi läser den. Han vill också utmana vår västerländska intellektualism som förvrängt så mycket av vår tro och praktik. Jag har flera gånger hört Bill säga saker som höjer skriften till skyarna.

   Flera av dina kommentarer på citaten från Bill visar att du likt Deeway inte riktigt förstår vad han skriver. Ibland tror jag det är svårt för dem med mindre karismatisk inriktning och erfarenhet att förstå vad de som lever i en annan kristen kultur (andra uttryck, jargong, retorik, syfte, passion, teologi, tradition) menar. Har själv ibland märkt när jag pratar med personer som är skeptiska eller nya för det bibeln lär om Anden att de missförstår eller tolkar uttryck på ett sätt som är främmande för mig. Det blir en kulturkrock helt enkelt. Man är så långt ifrån varandra att det knappt går att kommunicera. Missförstånd reds ofta ganska enkelt ut när man möts ansikte mot ansikte, men i skrift blir det betydligt svårare. Jag skriver inte detta för att klaga på dig eller någon annan, utan bara konstaterar att det är svårt från båda håll. Då är det ännu viktigare att inte ha för bråttom att dra kristna ledare inför rätta och döma dem.

   Allt gott från Gud!
   /David

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s