GT vs NT – del 2: Krigen

”Varför var Gud dum innan Jesus kom?” frågade någon mig nyligen. Jag tror den frågan sätter fingret på en öm punkt för många av oss. Ärligt talat, visst önskar du att vissa saker aldrig kommit med i Gamla Testamentet?! Så får man förstås inte säga, men jag tror vi många gånger skäms lite över GT. Vi vill inte att de som är nya i tron ska börja läsa där. När de väl börjar läsa i GT förfäras många över hur Gud agerar och stämmer in i frågan jag nyligen fick. Själv är jag övertygad om att Gud var precis lika god innan Jesus kom, och att de saker många reagerar på har en bra förklaring. Därför påbörjade jag nyligen en inläggsserie om svåra texter & teman i GT!

Idag: krigen! Läs 2 Mosebok – 2 Krönikeboken. Våld! Död! Utrotning! Hur kan en kärleksfull Gud uppmana Israel att kriga och förinta? Säger inte Jesus att vi ska vända andra kinden till? Är Gud schizofren? Följande saker har hjälpt mig att förstå krigen:

1. Många av krigen i GT var inte Guds vilja. De inträffade för att andra folk anföll Israel, som då blev tvungna att försvara sig. T.ex. när Israels folk vandrade mot det utlovade landet och ville vandra igenom olika områden så hände det flera gånger att de blev anfallna. Andra krig uppstod för att Israels kungar valde att gå ut i krig utan att fråga Gud.

2. Gud har ansvar för att bekämpa & begränsa ondskan på jorden. Flera av de folk som Gud uppmanade Israel att förgöra var inga tellytubies direkt! Ett av dem hade t.ex. barnoffer till demoner som en del av sin religion. Hade de inte utrotats kunde de ha fortsatt med detta och spridit denna tradition vidare. Eftersom människan på GT: s tid ännu inte hade blivit upprättad och uppfylld av den helige Ande så bekämpade Gud Satans inflytande på jorden mer fysiskt. Den nya människan efter Jesu uppståndelse har auktoritet att utbreda Guds rike genom bön, goda gärningar, kraftdemonstrationer och predikan. Gud slår idag främst tillbaks Satans rike genom att utbreda det goda – himlen på jorden!

3. Gud är hela världens domare. Varje människa ska en dag stå inför honom och stå till svars för sitt liv. Vad spelar det för roll om han utdelar domen då eller nu? Gud är den ende som har rätt att avgöra när en människa eller ett samhälle inte bör finnas kvar på jorden längre. Under GT: s tid verkar det som att Gud oftare verkställde domen redan på jorden. Om en stad, land eller grupp lever i uppenbar ondska och synd har Gud rätt att avsluta deras existens på jorden. Som en förälder kan tvingas anmäla sitt eget barn som spårat ur tvingas Gud utöva damage control genom att be Israel kriga och därmed verkställa hans dom. Gud är en rättvis domare, och det motstrider inte att han är kärlek och alltigenom god.

4. Gud verkade igenom Israel, och Israel var en nation. Att vara nation på GT:s tid medförde krig. Gud hatar våld och krig, men eftersom han ville skapa en frizon där sin goda vilja regerade så väljer Gud att ”smutsa ner sin mantel”. Han engagerar sig på marknivå, mitt i skapelsen, och gör det bästa möjliga utifrån att syndafallet har inträffat. Det innebär inte att Gud är våldsam eller vill döda. Senare i NT när Gud upphör att verka utifrån en viss nation så visar han genom Jesus Faderns innersta väsen: kärlekens och förlåtelsens väg.

5. Men barnen då? På några ställen uppmanar Gud Israel att döda alla, även barnen. Jag skulle vilja hävda att Gud lät barnen dödas utifrån sin kärlek till dem! Hade de fått växa upp i den kultur som Israel förintade hade de blivit som sina föräldrar och troligen inte kommit till himlen. Eftersom barn innan en viss ålder inte är moraliskt medvetna så menar många teologer att de automatiskt räddas. Gud hämtade dem helt enkelt hem till sig.

6. Guds nödvändiga frälsningsplan. Varför sa Gud till Israels folk att gå till Kaanans land och utrota alla folk och slå sig ner där? För det första hade de inget eget landområde och behövde ett. För det andra var just det landet en strategisk plats som Jesus senare skulle kunna födas i. Om de inte kört bort de andra folken så hade inte Gud kunnat utforma en nation som tidernas största kärleksrevolution skulle utgå ifrån! Krigen var ett fruktansvärt men nödvändigt skede i frälsningshistorien. Men varför räckte det inte med att köra bort dem, varför utrota dem? Faktum är att Israel misslyckades med att utrota de flesta de krigade mot. Det ställde senare till det eftersom Israels folk blev så påverkade av deras kultur att de ofta gled bort från Gud och föll i synd. Gud var helt enkelt mån om hela jordens frälsning genom Jesus, och visste att om inte alla dödades skulle de förleda Israeliterna eller senare vilja hämnas (mer krig).

Som du ser innebär inte krigen att Gud är ond och krigisk. Tvärtom så drivs han av kärlek till hela jorden, även de som blev dödade i krigen. Han är en rättvis Gud som försöker begränsa ondskan på jorden. Kommentera gärna eller ställ frågor!

Blessings!
/David


6 reaktioner på ”GT vs NT – del 2: Krigen

 1. Livets stora frågor… de tål att brottas med. Det finns ett ordstäv som säger ”Målet helgar medlen”. Menar du att Gud gör ont för att uppnå något gott? Skulle vara intressant att höra vidare lite på det spåret.

  1. Hej David! Nog tål de att brottas med alltid!

   På ett sätt vill jag inte riktigt säga att Gud gör ont för att uppnå något gott. En av mina poänger är just att Gud inte gör ont genom krigen – han begränsar ondskan & tar ansvar för varje människa & kultur genom att ibland verkställa rättvisa domar. Samtidigt som han gör det förbereder han Jesu ankomst till jorden genom att upprätta nationen Israel, vilket är hans största motivation. Att göra ont hade varit att kärlekslöst och utan anledning beordra krig.

   Samtidigt så är är våld, mord och krig fruktansvärt och Gud hatar det. Krig är ont och är synd – som bäst översätts till ”att missa målet”. Jag tänker nog att Gud helt enkelt är realist. Eftersom hans fantastiska vision om ett universum med människor och änglar som reflekterar och gensvarar på hans kärlek allvarligt hotats i och med Fallet, så anpassar han sig till situationen och sätter på sig ”gummistövlarna” och engagerar sig där det är som lerigast.

   Jag menar att Gud utifrån fria viljans spelregler och människans förvaltarskap över jorden i stor mån måste verka igenom människan. Guds kärlek driver honom till att fördriva ondskan från jorden och värna om rättvisa och rättfärdighet. Krig blev i viss mån alltså ett nödvändigt ”ont” i GT. Därmed inte sagt att det var ont av Gud att använda det som medel…den här frågan kräver verkligen precision för att se nyansskillnaderna!

   Intressant fråga som fick mig att fundera vidare! Uppskattar sådana, så blygs inte för att ifrågasätta, kommentera eller fundera i den här frågan eller andra på bloggen, – har inga problem med sådant! 🙂

 2. Andra moseboken 31:14

  ”Ni ska hålla sabbaten, den ska vara helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten ska utstötas ur sitt folk. Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.”

  Så du menar att detta är orden från en kärleksfull gud? Den som gör något så litet som att jobba på sabbaten, skall alltså straffas med döden.

  ”Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.”

  Gud tolererar alltså inte yttrandefrihet… Vi får inte tycka och tänka som vi vill enligt gud utan ska alltså enbart vara dumma får i hans flock.

  Vad du än säger, så kan du inte rättfärdiga detta. Bibeln gjorde en kovändning vid NT, men faktum kvarstår att GT kan vara en av de ondaste skrifter som någonsin publiceras… Den uppmanar till mord…

  Förlorad oskuld
  5 Mos 22:20-21 Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket.

  Sex under menstruationsperioden
  3 Mos 20:18 Om någon ligger med en kvinna som har sin månadsrening och blottar hennes nakenhet, blottar han hennes blodflöde. De skall båda utrotas ur sitt folk.*

  3 Mos 24:14 Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom.

  Matt 15:4 Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.

  3 Mos 20:13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

  Där är bara några av de handlingar som ska straffas med döden enligt gud, din far… Han är en något motsägelsefull man, då han klart och tydligt enligt det sjätte budet säger att man inte får dräpa. Ändå så uppmanar han till det… Nja, lite schizo är han nog trots allt.

  1. Hej Niklas!

   Beklagar mitt sena svar! Tack för att du tycker och tänker till!
   Som du säkert misstänker så håller jag inte med dig riktigt, här kommer lite respons på det du har skrivit:

   Vi har svårt att förstå dödsstraffet, och särskilt när det gäller vad vi anser är mindre företeelser. Så varför förespråkar en god och kärleksfull Gud dödsstraff som en bra åtgärd för nationen Israels lagar? För det första behöver vi ödjuka oss inför tanken på att om det finns en Gud, så kan han ha andra tankar om vad som är allvarligt än vad vi har. Om vår o Guds uppfattning skiljer sig åt, är frågan om han som skapat allt har rätt, eller om vi har det. Allt som strider mot Guds vision för skapelsen är fruktansvärt, det som vi kallar för synd. För oss som är vana den värld vi lever i idag kan vissa saker verka som struntsaker, för den Gud som designade världen och inte har en enda fel eller brist kan samma sak vara hemsk. Du tycker t.ex. inte det är någon större sak att häda Guds namn…att håna den Gud som skapat och räddat Israel ur ett otal knipor. Uppror är någonting som är mycket allvarligt och strider mot relation & kärlek.

   För det andra är en av GT:s stora poänger att visa på människans behov av en Räddare, hur ur balans skapelsen och människan blivit. Bibelns budskap är bl.a. att allsynd leder till döden. Utan Jesus finns det inte en enda människa som kan räddas och tillbringa evigheten med Gud. Genom dödsstraffet blir detta tydligt.

   För det tredje gör dödsstraffet det mindre attraktivt att bryta mot dessa saker. Även om vi inte gillar tanken på dödsstraffet så avskräcker det minst sagt från att göra fel. För det fjärde är Gud.

   För det fjärde är Gud Gud och vi inte det! Endast en i hela universum har rätt att avsluta liv i förtid på jorden, och det är Gud. Han har skapat allt och är dessutom ansvarig för att ondskan inte ska spåra ur på jorden. Lever vi inte efter det som är gott och det mönster som han designat oss efter att leva så skulle konsekvensen av det komma efter döden. Ur evighetens perspektiv gör det inte så stor skillnad om domen verkställs efter 90 år på jorden eller t.ex. 45 år då missgärningen utfördes. Gud ger här Israel delegerad auktoritet att verkställa hans dom genom dödsstraff.

   Du skriver att Gud inte tillåter yttrandefrihet. Om han inte gjorde det skulle nog alla vara döda för länge sedan! Hädande av Gud är som jag skrev ovan mycket allvarligt, o därför synliggjordes det i nationen Israels lagar. Poängen är att visa dem hur man lever nära Gud och utan synd. Gud visar dem detta för deras skull, inte för sin egen. Men som sagt, vi människor har ofta svårt att ta vår egen skuld på allvar och skyller hellre på Gud. Att inte visa sin mor & far kärlek och respekt bryter t.ex. hela Guds skapelseordning och är extremt ondskefullt.

   Naturligtvis finns det massa smålagar och detaljer som vi har svårt att förstå. En del bottnar i att vi inte förstår den våldsamma värld och kultur som lagarna skrev i, en del går att förstå utanför ovanstående resonemang och en del är helt enkelt svåra att förstå. Men dessa verser är ganska få och går inte att mäta med den oerhörda mängd av Bibelord i GT som beskriver Guds kärlek, nåd, godhet och omsorg – även med dem som tabbar sig rejält!

   Det bästa sättet att lära känna Guds godhet är förstås att uppleva den personligen!
   Keep seeking!

   /David

 3. Låt mig bara börja med att säga att jag respekterar dina åsikter. Ännu mer med tanke på att du gav det mest konstruktiva svaret man kan tänka sig. Dock så är jag inte övertygad.

  Du menar på att ”håna” Gud skulle vara något fruktansvärt. Vad räknas som hån? Är det ett hån mot Gud om man ifrågasätter hans existens? Det känns som att slutsatsen i din retorik blir att vi ska följa Gud som får. Hålla oss inom ramarna för vad herden vill. Jag tycker bara att vi människor är värda mer än så.

  Visst blir det mindre attraktivt att bryta mot lagar om man riskerar att mördas! Men likaså som att man måste följa dem rättvisa lagarna, så är det varje individs rättighet att bryta dem orättvisa lagarna. Om Bibeln fått tala så hade vi fortfarande stenat homosexuella, kvinnor hade fortfarande varit förtryckta och världen hade, i min mening, varit en mindre kärleksfull plats. Var finns kärleken i att mörda någon? Hur kan man å ena sidan prata om en kärleksfull Gud och å andra sidan mena på att mord i hans namn var rättfärdigat? Jag är väl medveten att jag ser detta lite väl svart på vitt men jag blir upprörd över kristendomens ”kärleksretorik” när dennes handlingar talar om annat.

  Jag ser inte kärleken helt enkelt i den Gud du beskriver. Snarare en auktoritär, abstrakt ledare som visserligen ger med ena handen men som slår med hela kroppen. Måhända att Gud har gett oss liv, men vad är det värt om vi inte får leva det som vi själva behagar? I vilket syfte skapade han mig? För om Bibeln stämmer så kan jag se fram emot en härlig evighet i ett inte lika härligt ställe.

  /Niklas

  1. Det är helt okej att du inte är övertygad! Jag respekterar dina åsikter, jag medger att GT är en djungel man inte färdas allt för lätt igenom utan mycket bakgrundsförståelse och teologisk reflektion. Båda jag & Gud vill inte ha små ”får-robotar” som slaviskt följer Guds vilja och lagar. Det var därför han gav dem en möjlighet i skapelsens början att gå sin egen väg genom att (eventuellt symboliskt) äta av trädet med kunskap om gott och ont. Gud gav människan en fri vilja och värderar hennes frihet så högt att han tycker det är värt risken att släppa lös ondska på jorden. Det är alltså helt okej att ifrågasätta hans existens och att vända honom ryggen. Min poäng är att OM Gud verkligen finns, så ligger det något i att han vet hur livet ska levas fullt ut. Vad jag menade med ”hån” är att försöka visa hur allvarlig upproret mot Gud är. Han ger människan frihet, men människan är samtidigt ansvarig för hur hon förvaltar den.

   Jag håller inte riktigt med dig om att hur världen skulle sett ut idag om Bibeln hade fått råda. Väldigt många av lagarna i GT var unika för Israel som nation, t.ex. alla offerlagar, lagar kring renhet och lagar som rör brott & straff. I och med att Israels era som bärare av Guds rike avslutades i och med Jesu ankomst till jorden och församlingens grundande så gäller inte dessa längre. Jesus visade Faderns sanna väsen och gav en pacificistisk och kärlekens väg. De prostituerade och utstötta i samhället älskade Jesus och umgicks med honom. Vi kristna har misslyckats när inte t.ex. homosexuella känner sig älskade och värderade i vår gemenskap. Angående kvinnan så lyfter NT kvinnans roll och plats oerhört jämfört med rådande kulturs värderingar. Paulus skriver att i Kristus är det ingen skillnad mellan man och kvinna. Det finns några s.k. problemtexter, men de går att finna goda förklaringar på.

   Vi har utifrån vår kultur svårt för dödsstraffet. Inte ens GT tillåter mord, utan det var som sagt en del av brott & straffbalken för nationen Israel som inte gäller längre. I NT förverkligar Gud sin vision för jorden ytterligare och inte en våld tillåts. Men jag anser fortfarande att det inte är några problem för Gud som skapat allt och är ansvarig för allt att verkställa RÄTTVISA domar redan på jorden. Gud måste försöka begränsa ondskan och visa allvaret i upproret och att leva emot Guds design för livet. Varför? För att leva i uppror mot Gud får konsekvenser för evigheten. En tillvaro som aldrig tar slut. Gud älskar oss så mycket att han vill tilblringa evigheten med oss. Ibland under GT-tiden valde han därför att begränsa vissa personens negativa inflytande över andra genom att avsluta deras liv.

   En parentes: jag tror inte att Bibeln lär att helvetet är ”evigt lidande”, utan utrotning med eviga konsekvenser. Alltså att de som följer Jesus räddas till evigt liv, och de andras existens utplånas. Gud vill rädda så många som möjligt från att skiljas från honom.

   Tank för att du delar dina funderingar! Jag tycker det är intressant och viktigt.
   /David

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s