GT vs NT – del 4: Bäst före år 30 e.kr.

Jag tillhör dem som faktiskt tror på ”bäst före” datumen på förpackningar. Blotta tanken på att dricka en dag gammal mjölk får mitt inre att skälva av fruktan. Jag tänker att de som producerar mjölken vet bäst. Vad vet jag om mejerieprodukters hållbarhet? Lukta-och-drick-metoden är ingenting för mig. =) Gud vill på samma sätt inte att vi ska följa allt som står i Gamla Testamentet. Även om det till viss del är teoretiskt möjligt så är det i bästa fall onödigt. I och med Jesu ankomst till jorden och upprättandet av det nya förbundet förändrades mycket.

Hittills i bloggserien om skillnaden mellan Gamla & Nya Testamentet har vi tittat på:

1. Jobs bok

2. Krigen

3. Synd vs helighet

Nu är det alltså dags för del fyra: ”Bäst före år 30 e.kr.”

Följande teman i GT gäller inte oss idag:

1. Offersystemet och templet
En stor del av lagarna i GT rör offren och olika aspekter av templet. Offren var till för att visa på vårt behov av förlåtelse och en Räddare. T.om. templets utforming och olika rum pekar på Jesus. När Jesus kom och blev det ultimata offret och varje troende blev ett tempel för den helige Ande så behövdes inte offersystemet och templet längre. Därför gäller det vi läser i GT om dessa saker inte oss.

2. Israels nations lagar
Även om församlingen på sätt och vis är det nya Israel, en ny gemenskap av troende som ska utbreda Guds rike, så finns det fler viktiga skillnader, t.ex. att Israel var en nation. Ett land behöver en maktstruktur, lagar, en militär m.m. Många lagar i GT rör dessa saker och har därmed ingen betydelse för oss idag.

3. Renhets & matlagar
För att visa på syndens makt, skydda mot sjukdomar, avskilja sig från grannfolkens avgudadyrkan m.m. så finns det diverse renhetslagar i GT. Eftersom samhället förändrats, NT visar på helighetens kraft (se GT vs NT – del 3) och Gud sa till Petrus i Apg 10 att det är tillåtet att äta all mat så gäller dessa inte oss idag. (Heb 9:10-11)

4. Högtider, ceremonier m.m.
Gud bad Israel ha flera högtidsdagar, ceremonier m.m. för att påminna dem om olika saker och hjälpa dem hålla rätt kurs. Inga av dessa gäller oss idag, även om vi förstås mår bra av att ha en vilodag i veckan. (Kol 2:15-17)

Bortsett från dessa fyra kategorier, hur vet man vad som fortfarande är aktuellt? Grundprincipen är att det som Jesus eller författarna av breven upprepar från GT gäller oss idag. Jesus sammanfattade lagen genom två bud: Älska Gud & älska människor! Dessa två uppmaningar får tusentals konsekvenser för vår livsstil.

Hoppas läsningen av Gamla Testamentets lagar blir lite enklare för dig!
Ovanstående lagar var extremt viktiga fram till år 30, men nu var det ett tag sen bäst-före-datumet gick ut på dem…

Blessings!
//David


4 reaktioner på ”GT vs NT – del 4: Bäst före år 30 e.kr.

 1. Hej, jag läste detta inlägg och funderade på vad du tänker om de Tio Budorden, hur vi är menade att vandra det kristna livet, och vilken relation vi ska ha till Guds ofelbara Ord!

  Jag vet inte vad du anser, men jag menar att vi ska gå i Jesus fotspår. Han sade att Han lämnade oss ett exempel, och att vi skulle följa i Hans fotspår (1 Pet 2:21). De Tio Buden är den andliga lagen som Gud skrivit i våra hjärtan när vi blev frälsta. Och om den är skriven i våra hjärtan, måste det vara ett nöje att följa den, inklusive Sabbatsbudet. Jesus sade, när Han citerade Gamla testamentet i Matteus 4:4: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Hur går det ihop med det du skriver att Sabbaten på ett sätt blivit avskaffad, likaså matlagarna och de kristna högtiderna?

  Jag är däremot enig med dig att offerlagarna blev förändrade pga att Jesus Kristus blev det ultimata offret för våra synder.

  1. Hej John!

   Tack för din intressanta kommentar och fråga!

   Jag håller med om att vi ska följa i Jesu fotspår, – den mest normala kristna i Bibeln är Jesus! =)
   Du skriver att Gud de 10 buden är den andliga lagen som Gud skrivit i våra hjärtan när vi blev frälsta. Jag håller med om att den helige Ande skriver in lagen i våra hjärtan enligt Jer 31:31-34. Jag tror dock inte Bibeln lär att det är just de 10 budorden som skrivs in, även om flera av just de buden är en del av lagen. Jag tror Guds poäng i Jer 31 är att det nya förbund Gud vill ha med människan inte ska drivas av eller vara beroende av yttre regler och bud, utan det ska flöda naturligt ur våra hjärtan genom Anden. Det är Anden som gör oss mer lika Jesus (2 Kor 3:16-18) och producerar Andens frukter (Gal 5:22).

   Naturligtvis behöver vi också veta vad Guds vilja är och vad som bedrövar honom, så många av lagarna o buden i GT upprepas av Jesus eller andra NT-författare. De buden ska vi fortsätta följa. När Jesus sammanfattar all hundratals lagar i GT så handlar det om att älska Gud och människor. Alla andra regler och lagar är uttryck för dessa två. Dessa två bud genererar tusentals andra, eftersom kärleken till Gud och människor får mängder av konsekvenser för våra liv.

   Jag tror absolut att vi ska leva av varje ord som utgår från Guds mun! Amen! Men jag tror, som jag skriver i inlägget, att Gud genom det nya förbundet avskaffade följande saker i GT: offersystemet, lagarna som gällde Israel som nation, renhets och matlagarna och ceremonier och högtider. Jag tycker jag argumenterar för alla dessa kategorier i inlägget men kan göra några tillägg utifrån dina funderingar.

   Paulus skriver följande i Kol 2:15-17: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus”. På nåt annat ställe skriver Paulus att det är okej att tycka att vissa dagar är viktigare än andra, att iaktta judiska högtider osv, MEN att det inte är nödvändigt för dem som är i Kristus. I 1 Kor 9:20 skriver Paulus att han för att vinna dem som är under lagen (judarna) betett sig som om han var under lagen fastän han inte är det. Paulus ansåg sig inte stå under GTs lag på det sättet, även om vissa saker från den förnyas i det nya förbundet. Gud passade på att upphäva matreglerna från GT när han genom en syn visade Petrus att evangeliet även är till för hedningarna (Apg 10). Jesus förklarade all mat för ren i Markus 7:18-19.

   Det finns fler ställen som säger samma sak, men ovanstående exempel får räcka. Ser man till kyrkohistorien så har de kristna generellt tolkat Bibeln som att matreglerna i GT inte gäller de som lever i nya förbundet.

   Förutom att Paulus i Kolosserbrevet ovan verkar avskriva sabbatten som en bindande lag för troende, så har jag andra anledningar till att inte tro att den gäller på samma sätt längre. Sabbatslagen gavs till Israel som nation, och reglerade arbetstiderna i deras nation. Därmed hamnar den även i kategorin ”Lagar som rör Israel som nation”, vilka ju inte gäller längre. Jag tror dock som jag skrev i inlägget att sabbatstanken är god, att vi behöver regelbunden vila. Jag tror vi liksom Paulus är fria att fira sabbat enligt judiskt manér om vill, så länge vi inte dömer andra som använder sin frihet i Kristus till att inte följa särskilda judiska seder.

   Jag är tyvärr lite osäker på vad du menar med ”de kristna högtiderna”. Jag använde aldrig det uttrycket i inlägget. Jag tänker att det inte fanns några regelrätt kristna högtider i GT, utan att de var judiska högtider och ceremonier. Det är dessa som jag tror blev uppfyllda i Kristus eller ersattes av nya, t.ex. så ersattes påskmåltiden de åt i gamla förbundet för att minnas vissa händelser i Israels historia med nattvardsfirandet. Jag gick aldrig in på vad jag tänker brukar kallas de kristna högtiderna: påsk, pingst, jul etc.

   Hoppas att jag förstod dina funderingar rätt och har klargjort lite mer hur jag tänker!
   Du behöver förstås inte hålla med mig! Kommentera gärna vidare, argumentera emot m.m.! =)

   Guds välsignelse
   /David

   1. ”Gud passade på att upphäva matreglerna från GT när han genom en syn visade Petrus att evangeliet även är till för hedningarna”

    Sa Gud att matreglerna blev upphävda? Vad hände egentligen? Vad lärde sig Petrus? Sa Gud att man inte skall betrakta något kött som oheligt eller orent, eller sa Gud att man inte skall betrakta någon MÄNNISKA för ohelig eller oren?

    Angående just Apg 10 har jag väldigt kortfattat klargjort vad Gud menade med denna vision på min bloggartikel ”Apostlagärningarna 10:13”. Det finns som du säger även andra ställen i Bibeln som lätt kan tros hänvisa till en avskaffning av matlagarna. Men det vill jag inte gå in på just nu

    1. Jag tror nog trots allt att Gud gjorde både ock! Det vore konstigt om Gud illustrerade hedningarnas ”renhet” genom att få Petrus att bryta mot matreglerna, och därmed synda. Det står i Guds ord att Gud inte frestar någon. Man kan hävda att det inte var synd (bröt mot matreglerna) eftersom det var en vision, inte verklighet. Samtidigt vet vi att det är synd att tänka på äktenskapsbrott, en synd att tänka på stöld, att tänka på avundsjuka osv. Gud borde dessutom förstått att många skulle ha tolkat synen som att matreglerna avskaffades och valt en annan bild.

     Som stöd för denna tolkning av bilden har vi Jesus i Mark 7:18-19 där författaren (Markus) till och med förklarar att Jesus menade att förklara all mat för ren. Som ytterligare stödtext har vi Paulus resonemang i 1 Kor 8-11 om offerkött. Paulus tankar där kan ev överföras på detta med förbjudet kött i GT. Följande del ur hans resonemang är intressant: ”Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull – 26jorden är Herrens med allt den rymmer. 27Om en som inte tror bjuder hem er och ni tackar ja, ät då allt som sätts fram för er utan att för samvetets skull undersöka vad det är.”

     En annan anledning till att matlagarna borde ha avskaffats är för att vi idag känner till några av anledningarna till att det instiftades från början: att omgivande kulturer utförde diverse riter i samband med matlagning, att visst kött på den tiden ofta bar smitta eller var svår att laga till på ett säkert sätt m.m. Dessa faktorer gäller inte längre.

     Intressant att bryta lite tankar kring matreglerna! Eftersom det är första gången jag möter någon kristen som inte tror att matreglerna o sabbatten avskaffats blir jag lite nyfiken på vilken tradition du tillhör, eller hur det kommer sig att du började tänka som du gör gällande reglerna. Ser på din blogg att du är intresserad av högtiderna och dylikt. Bra att man brinner för olika saker!

     Guds frid!
     /David

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s