Ungdomsverksamhet i Guds kärlek & kraft | del 5: Gudsorienterade samlingar

Allt handlar om Relationen. Gud skapade världen för att ösa kärlek över oss och för att ta emot vår kärlek. I överflöd av den kärleksrelationen älskar vi andra. Guds vision för världen är en hel skapelse som återspeglar den kärlek och intimitet som finns mellan Fadern, Sonen & den helige Ande. Vi har redan tidigare i bloggserien sett att Anden är den ultimata ungdomspastorn! 😉 Därför är det bästa vi kan göra som ledare att utforma Gudsorienterade samlingar där Gud får utrymme att göra det Han vill.

En Gudsorienterad verksamhet har Gud i centrum och skapar förutsättningar & miljöer där ungdomar kan söka, ha gemenskap med och ta emot från Gud.

Många oss har själva växt upp i underhållnings, aktivitets eller undervisningsorienterade ungdomsverksamheter. Alla vill vi se Anden forma och förvandla ungdomars liv, men ibland vet vi inte riktigt hur vi kan skapa de ultimata förutsättningarna för att detta ska ske. Nu vill jag visa hur vi gör. Jag väljer att fokusera på ungdomsmöten & hemgrupper. Jag insåg när jag började skriva om dessa två att jag måste motstå frestelsen att försöka ge en guide till allt! Mitt syfte är att peka på det som berör just Gudsorienterade samlingar.

UNGDOMSMöTEN

1. GE TiD FÖR LOVSÅNG & TiLLBEDJAN!
I mina ögon är tillbedjan det viktigaste som händer i en samling. Vi är skapade för att tillbe och ha gemenskap med Gud. I stunderna av lovsång får ungdomarna tillfälle att kasta sin kärlek på Gud, ta emot Hans kärlek och njuta av Hans närvaro. I en atmosfär av tillbedjan bygger vi en tron i rummet som Gud sätter sig på och regerar. Det är inte ovanligt att Gud talar, berör, lyfter bördor och helar under lovsången.

Vi har därför alltid 2 stunder med oavbruten lovsång på Kingdom Culture (våra ungdomsmöten). Det finns ingenting som förstör ett möte mer än följande upplägg: en lovsång, välkomna, två lovsånger, en dans, en lovsång till etc. Ungdomarna tappar fokus och Gud får inte tid att genomsyra. Därför inleder vi mötet med information & vittnesbörd och har sedan lovsång fram till predikan.

2. ÖVERVÄG NOGA UNDERHÅLLNING & KREATIVA iNSLAG!
Som jag skrev ovan så har vi lätt att plottra ner ungdomsmöten med för många inslag. Jag är inte emot dans, drama m.m. men vi behöver vaka över att det inte stör tillbedjan, helheten eller mötets fokus. Dramat bör matcha temat och dansen bör tydligt upphöja Gud. Jag har varit på flera möten där en dans framförs som på inget sätt i vare sig text eller rörelser tydligt upphöjer Gud. Atmosfären av tillbedjan skingrades och det märktes att ungdomarna tappade fokus en tid framåt under mötet. Jag gillar kreativa inslag men vårt användande av dem kan motverka det vi vill med mötet.

Något som är ännu lurigare är att ha underhållning på ungdomsmöten! Även om vi lyckas undvika osunda inslag så riskerar vi att distrahera ungdomarna. Anknyter underhållningen till temat så kan det fungera, men jag har varit på många ungdomsmöten där fokuset i början blir fel p.g.a. sådana inslag. Resten av mötet blir lidande eftersom ungdomarna inte lyckas ställa om. Inledningen av ett möte sätter fokus och är superviktigt. Riktar sig mötet utåt är det en annan sak. De flesta ungdomsmöten gör dock inte det. Problemet med underhållning är att vi riskerar att göra ungdomarna beroende av det. Om det blir grejen med våra möten så kommer många komma för att bli underhållna. Kommer ungdomarna till våra kyrkor för att bli underhållna är risken att de inte är intresserade när vi försöker gå djupare. Kom ihåg: Det är du som ledare som signalerar varför ni samlas & vad som är häftigt.

Jag ÄLSKAR för övrigt humor! Vill bara säga det… 😉

Såhär ser strukturen för Kingdom Culture ut:

– Välkomna, info, vittnesbörd
– Lovsång
– Undervisning/profetiska ord
– Förbön/lovsång
– Eftermöte

3. NÅGRA NYCKLAR TILL RESPONSTiDEN EFTER PREDIKAN!
Nästan alla ungdomsmöten har lovsång & förbön efter predikan med tid för respons, förbön och gemenskap med Gud. Jag vill kort peka på några saker jag tror är nycklar till denna viktiga del i mötet. Den första är inbjudan i samband med predikan. Ibland är den för snäv, vilket gör att många inte vågar söka förbön. Vi bjuder in specifikt efter predikans tema, men uppmuntrar alltid också till att söka förbön för frälsning, helande, mer av Gud, ta emot Andens gåvor, göra upp med synd m.m.

Den andra nyckeln är val av lovsånger. Vi försöker ha främst upphöjande lovsånger innan predikan, och relationella efter. Med relationella menar jag sånger där vi tar emot från Gud och uttrycker längtan, överlåtelse & böner. Exempel på sånger vi sjunger är: Let it rain, Kom helig Ande, All-Consuming Fire, The stand och Set a fire.

Den tredje är bön & förbön. Har ni möjlighet till kreativa bönestationer är det bra. Det skapar även rörelse i lokalen och ungdomarna känner sig tryggare att söka förbön. Vi har varit mindre bra på detta och endast haft ljuständning och ett stort kors med mattor runt. Även om ni inte har många stationer så försök ha en så stor zon som möjligt i samband med förbönen med tjocka mattor, kuddar, filtar etc där ungdomarna själva kan vara med Gud, be för varandra m.m. Det ökar också sannolikheten att fler dröjer sig kvar efter mötet.

Den personliga förbönen är extremt viktig! Vi har tidigare konstaterat att handpåläggning är det vanligaste sättet Gud utrustar ungdomarna med kraft. Det är oftast där helanden sker, profetior delas, inre sår helas m.m. Så om du har möjlighet välj förebedjare som lever i Andens liv & kraft.

4. BÖRJA HA EFTERMÖTE!
Eftermöte? Vad är det? Faktum är att vi ofta ser Gud göra mer saker i ungdomarnas liv på eftermötet än vad vi ser under själva mötet! 🙂 Jag tror en nyckel till Gudsorienterade möten är att utforma eftermöten. Efter den sista lovsången berättar mötesledaren att man kan gå och fika eller stanna kvar på eftermöte. Han beskriver olika sätt man kan söka Gud på: be för varandra, bönehörnan vid korset, sitta kvar i bänken, bönevandra eller vara med i förbönstunneln. Lovsång med fokus på mottagande sätts på i bakgrunden. Här det superviktigt vad vi kommunicerar! Betonar vi att mötet är slut och att det kanske finns några som behöver söka Gud lite till så är det inte konstigt om få stannar.

Om vi inte har öppna slut och tydligt uppmuntrar till fortsatt gemenskap med Gud så signalerar vi följande saker till ungdomarna:

  • Att söka Gud längre än 1, 5 timme (eller hur långt mötet är) är inte normalt
  • Att efterkommande fika/aktiviteter/gemenskap är viktigare än att söka Gud

Vill vi resa upp en ung generation som radikalt älskar Gud och lever i Hans kärlek och kraft så behöver vi gå längre än ett klassiskt ungdomsmöte. Vi behöver släppa ungdomarna fria och ge dem tid att be, gå djupare, överlåta sig och ha gemenskap med Gud. Jag tror att vi ofta dödar det Gud gör och vill göra i en samling genom att framifrån avsluta och sända ut ungdomarna. Ibland säger vi att det är okej att sitta kvar, men det är ännu bättre om vi medvetet arbetar med eftermöten och hjälper ungdomarna att dröja sig kvar längre.

Så här ser det ofta ut på våra eftermöten: Majoriteten är med i förbönstunneln ganska länge och några är med ända tills den naturligt dör ut efter ca 1 timme. Några fortsätter att söka förbön hos våra förebedjare och det sitter små grupper här och var och samtalar och ber för varandra. Vid de mjuka mattorna vid korset sitter några på knä, andra ligger ned och vilar i Guds närvaro. Utspridda i bänkarna sitter flera och ber och reflekterar. Några går runt och bönevandrar i kyrksalen. Då och då lämnar några tunneln och gör något av ovanstående. Andra kommer in ifrån fikat och är med i tunneln en stund till och sätter sig sedan vid korset o.s.v. Eftermötet uppmuntrar också ungdomarna till att ta ansvar och betjäna varandra, – något som ofta är svårt under mötet som är ganska ”scen-centrerat”.

Jag kan verkligen rekommendera förbönstunneln! Den skapar stark vi-känsla och förenar alla som vill i gemensam bön. Fantastiskt bra komplement till den individualistiska personliga förbönen. Vi har sett ungdomar komma till tro, bli helade, ta emot Andens gåvor, bli fria från inre problem, bli fyllda med Anden m.m. i förbönstunneln. Vill du veta mer om vad en förbönstunnel är så klicka HÄR! för att komma till ett äldre inlägg om den.

På Kingdom Culture stannar majoriteten kvar på eftermötet runt en timme. Efter ett par timmar är salen fortfarande sällan tom. Vi har jobbat flera år på att skapa en kultur där bön och egen tid med Gud efter mötet är höjdpunkten.

HEMGRUPPER

Hemgrupperna är ungdomsverksamhetens hjärta! Där får vi på nära håll träna lärjungar och hjälpa ungdomarna till ett liv i gemenskap med Gud. Såhär gör du din grupp Gudssorienterad:

1. RES UPP EN GENERATION TiLLBEDJARE!
Jag brukat ofta säga följande till min gymnasiehemgrupp: ”nu ska vi göra det viktigaste och mest fantastiska vi kan göra – tillbe Gud!” Saknar gruppen gitarrist/pianist så gör en playlist och ha text på papper eller på dator eller väggen om ni har projektor. Funkar förvånansvärt bra. Vi försöker varje gång ha 15-20 minuters lovsång & ibland låter vi lovsången vara fokus och har 30-45 minuter. En gång samlade vi ihop hemgrupperna och hade lovsång som tema. Vi varvade livelovsång med iTunesplaylists i flera timmar. Ungdomarna fick droppa av när de ville. Efter 3 timmar var fortfarande några kvar.

2. LÄR UNGDOMARNA ATT BE HÖGT!
Det finns många olika sätt att hjälpa ungdomarna med detta. En vanlig är att använda sig av heta stolen, handtryckarbön eller popcorn bön (mer om förbönsmodeller längre ned) och uppmuntra de som vill att be högt. Min erfarenhet är att dessa metoder ofta blir pinsamma & påfrestande för alla eftersom de flesta sitter tysta. Det finns hemgrupper som gjort detta i flera år utan att majoriteten ber högt. Faktum är att vissa ända upp i vuxen ålder inte vågar be så att andra hör. Jag började därför göra på ett annat sätt för några år sedan. Det kan verka lite för utmanande, men jag menar att det snarare är mindre pressande. Dessutom så har det gett bra resultat – nästan alla ber högt i de grupper jag varit eller är ledare för.

En inledande tanke först! Det är viktigt att vi som ledare är trygga i bönesituationer och att vi signalerar att bön är det mest naturliga i världen. Om vi signalerar att detta med att be är svårt, att det är ett enormt kliv att börja be högt och att det behöver daltas för mycket med ungdomarna i början så kommer de tänka att detta med att be högt är krångligt och ingenting de klarar av. Såhär skulle jag troligen säga till en ny hemgrupp som aldrig bett högt förut inför första heta-stolen:

”Okej hörrni! Nu ska vi göra något som kallas för heta-stolen…(förklarar modellen). Anna sitter i mitten, och så ber vi andra för henne…högt! 😉 (några tittar lite oroligt på mig) Ja precis, högt! Det kan kännas lite ovant att be högt, precis som allt annat som är nytt, men snart så blir det naturligt och ingenting man tänker på. För en kristen är det supernaturligt att be för andra. Förbön är en av basicsakerna i en hemgrupp som vi kommer att göra mycket, så det är lika bra att vi börjar tidigt med det. En sak som är skön att veta är att det är OMÖJLIGT att be dåligt! Man kan inte be bättre eller sämre! Okej, kanske om man ber ”låt brinnande sparktokiga jättehästar falla ner över honom” – så kanske det är en dålig bön. Fariseerna använde massa krångliga ord och pratade fint när de bad för de trodde Gud brydde sig om hur de formulerade sig – men Jesus sa att sånt inte spelar någon roll. Så alla kan be, och ingen ber bättre än någon annan. Man kan be långt eller kort och koncist. Men jag vet att det kan ta emot lite att ta steget och göra det i början, så därför….kommer jag att hjälpa er lite! 🙂

Sedan förklarar jag hur vi kommer att göra. En person sitter i mitten. Sedan pekar jag ut 3 personer som ber högt för personen. Även jag kommer att be högt. När nästa person sitter i mitten så pekar jag ut 3 andra. På så sätt kommer alla få be högt och höra sina vänner att be högt flera gånger under kvällen. De kommande veckorna upprepar jag denna modell så att alla spärrar rivs ned. Efter några månader så frågar jag dem om de fortfarande vill att vi bestämmer i förväg vilka som ber högt, eller om de gör det naturligt. Ofta så säger de att det inte behövs längre!

Jag tror att den största spärren inte är att be högt i sig, utan att inför sina vänner välja att göra det. De har troligen umgåtts en hel del och aldrig bett tillsammans. Därför är de osäkra på att andra ska tänka om de börjar att be. Som ledare så hjälper jag dem genom att inte ge dem något val – Erik måste nu be för Anna och alla i gruppen vet det. Därför behöver inte Erik oroa sig för vad gruppen ska tänka om han tar initiativet och gör det han innerst inne vill – be högt för Anna. Jag är aldrig hård, sträng, dömande eller dramatisk när jag gör detta. Jag är lugn, glad, uppmuntrande, har glimten i ögat och uttalar att den rädsla de har är vanlig. Men samtidigt är jag fast och hjälper dem som grupp att tillsammans kliva över ”be-högt-spärren” på kort tid.

Ett annat sätt är att låta dem enskilt skriva ned på papper vad de är tacksamma över. Sedan går vi ett varv och alla tackar högt Gud för dessa saker. Som ledare behöver jag då inte avbryta mellan varje person utan det blir en stund av tacksägelsebön. Man kan även ha andra teman än tacksägelsebön. Vi brukar också börja våra lovsångsstunder med att alla högt ber en bön där de tackar, välkomnar Gud och ber för stunden.

Kommentera gärna om du har frågor, tankar eller invändningar!

3. ANVÄND BRA FÖRBÖNSMODELLER!
Det är genom förbön med handpåläggning som vi ser Gud röra vid och förvandla ungdomarna mest. Vid förbönsstunderna får ungdomarna dela sina böneämne, – sina ups and downs. De får också bära varandras bördor och tränas till förebedjare.

Heta stolen. En klassiker! Alla sitter i en ring med en stol i mitten. I tur och ordning får alla sitta där, dela sina böneämnen och få förbön från de andra. Uppmuntra och förklara handpåläggning! Även här kan vi som ledare hjälpa ungdomarna vara Gudsorienterade. Om en person vill ha förbön för sin kusins mosters svärsons systers klasskompis katt och ett matteprov så tar jag det på allvar, men jag tillägger då innan vi börjar be att vi även ber för personens Gudsrelation. Jag brukar förklara för varje ny hemgrupp första gången vi gör heta stolen att vi kan komma med allt inför Gud, men att vår Gudsrelation alltid är det viktigaste och att vi alltid ber för det. Ibland kan man ha två stolar i mitten så att det går lite snabbare.

Heta stolen flow. Våra ungdomar älskar denna modell! Om ni är 10 personer, sätt ut 5 stolar i en ring med ryggarna mot varandra. Häflten av gruppen sätter sig ned och de andra går runt och ber för dem. I bakgrunden spelas ganska hög lovsång. Tanken är inte att be specifikt för böneämnen eller att be så att personen hör det utan att genomsyra de som sitter med Guds kärlek och kraft. Eftersom musiken är hög kan alla be ut högt utan att oroa sig för hur det låter. Efter ca 10 minuter så ber jag gruppen att byta platser, – de som fick förbön är nu förebedjare! En variant av denna modell är att rigga som i vanliga heta stolen med en eller två stolar i mitten och sedan be med musik i bakgrunden för dem.

Bönering. Alla sitter i en ring på stolar eller golvet och håller varandras händer. En person börjar och ber högt för personen till vänster. Sedan ber den personen för personen på sin vänstra sida och så fortsätter det tills det har gått ett varv. Jag använder det ibland som ett sätt att be efter ett tema. Har vi pratat om personlig andakt så ber alla för personen till vänsters Gudsrelation i vardagen. Ibland låter jag det gå flera varv och ger nya böneinstruktioner för varje varv. En annan variant av böneringen är att alla ber ut högt för personen till vänster samtidigt. Det bildas då ett ”bönebrus”. När sorlet tynar bort ger jag nya böneinstruktioner och så börjar vi igen. Nyligen testade jag gemensam bön i Anden (tungotal) i en förbönsring. Alla ber ut eller sjunger högt i tungor i fri bön. Om någon inte har tungotalets gåva i gruppen är det viktigt att ge instruktioner till dem med så att de inte känner sig utelämnade.

Böneled. Alla ställer sig i två led mitt emot varandra som när man bildar en förbönstunnel. Det är viktigt att alla har någon mitt emot sig. Är man ojämnt antal så kan två personer stå bredvid varandra och tillsammans stå mitt emot en person. Alla tar sedan personen mitt emots händer och ber för den. Antingen kan ena ledet be för det andra eller så ber leden för varandra samtidigt. Efter ca 1 minut så signalerar ledaren att det är dags att rotera och alla tar ett halvt steg åt vänster och står mitt emot en ny person. Vi brukar ha musik i bakgrunden till denna modell.

Förbönstunnel XS. Vi har inte så ofta förbönstunnel i detta format men det går. Man bör vara minst 8 personer! Man ställer upp sig som vanligt med skillnaden att alla har 1-2 meters luft mellan varandra i sidled. Annars blir tunneln väääldigt kort!

Andra modeller. Du kanske väntar på ”popcornbönen” och ”handtryckarbönen”? Vissa använder dessa modeller och tycker de fungerar bra. Personligen tycker jag att handtryckarbönen har en lite mesig prägel och att många inte vågar be högt utan väljer att klämma vidare bönen istället. Popcornbönen gör ibland att alla väntar på att någon annan ska be så det blir plågsamt långt mellan poppandet. Därför har jag slutat använda dem.

4. HA EN BÖNESKOLA!
Det första vi gör (efter att ha fokuserat på skapa gemenskap i gruppen, introducerat lovsång och att be högt) är att ha en böneskola! Det finns ingenting viktigare än att ungdomarna har en relation med Gud i vardagen som fungerar. Vårt mål är att de ska bli självgående i sitt böneliv. Därför brukar vi utgå ifrån bönen Jesus lärde oss i Matt 6:10 och dela upp den i olika delar:

1. FOKUS GUD (låt ditt namn bli helgat)
2. FOKUS STRATEGISK BÖN (låt ditt rike komma, låt din vilja ske)
3. FOKUS FÖRLÅTELSE (förlåt oss våra skulder)
4. FOKUS KONTEMPLATIV BÖN/SOAKING (ps 23)
5. FOKUS STÄNDIG BÖN (att ha gemenskap med Gud mitt i vardagen)

Fokuset i böneskolan är att vi testar på olika sätt att be på olika mer eller mindre kreativa sätt. Tanken är att allt vi gör i böneskolan ska gå att göra hemma. Vi växlar undervisning, samtal & bön på varje del i skolan. Mellan vissa gånger uppmuntrar jag dem att praktisera det vi gjort hemma och nästa gång utvärderar vi hur det gått.

NÅGRA SAKER TiLL…

Även om jag har gått igenom två viktiga samlingar som många ungdomsverksamheter har så finns det förstås mer att säga. Vi skapar en Gudsorienterad ungdomsverksamhet genom hur vi som ledare lever våra liv, hur vi pratar om saker och ting, hur vi lägger upp våra läger, kick-offs, vad vi undervisar, hur vi tränar våra ledare, lägger upp ledarsamlingar m.m.

Har du frågor, tankar eller invändningar så kommentera gärna! 🙂

Blessings!
/David


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s