Ungdomsverksamhet i Guds kärlek & kraft | del 7: Andens gåvor

Presenter säger oss någonting om givaren! 🙂 Andens gåvor säger oss att Gud är god och bryr sig om vårt lidande (helande), känner till allt om oss (kunskapens ord), har ett fantastiskt syfte med våra liv (profetians gåva), är sanningen och vill hjälpa oss urskilja (gåvan att skilja mellan andar), vill hjälpa oss be och utvecklas (tungotalets gåva), att ingenting är omöjligt för Gud (trons gåva) osv. Andens gåvor demonstrerar vem Gud är. När gåvorna är i funktion i ungdomsverksamheten blir ungdomarna nyfikna, överväldigade, passionerade, berörda och utmanade. Om Gud verkar genom gåvorna så ser de en levande och aktiv Gud som de kan vara stolta över att tillhöra.

Andens gåvor är verktyg. Om jag som ledare inte själv söker gåvorna och försöker hjälpa ungdomarna att ta emot och praktisera dem så signalerar jag att jag klarar mig lika bra utan Guds verktyg. Min övertygelse är att Gud inte skapat gåvorna som ett slags extra tillägg för de som är roade av det övernaturliga, utan för att församlingen inte klarar sig utan dem.

Vad menar jag när jag säger Andens gåvor? På sätt och vis kan man säga att allt är en gåva ifrån Gud! Är man bra på att sjunga, skriva eller att bygga saker så är det gåvor ifrån Gud. Bibeln talar om att Anden ger flera fantastiska gåvor:

1 Petrus 4 & Rom 12

tjänandets gåva
tröstens gåva
gåvan att vara generös och dela med sig
att vara nitisk som ledare
att visa barmhärtighet
att hjälpa
att styra/administrera
gästfrihetens gåva

utifrån GT:

konstnärlighet
hantverk
musikalitet

Alla dessa gåvor faller sig naturligt för den som utövar dem och är inte så övernaturligt präglade.
Det är däremot de s.k. karismatiska gåvorna:

1 Kor 12:7-11

– Ord av vishet
– Ord av kunskap
– Profetians gåva
– Trons gåva
– Helandets gåva
– Gåvan att utföra kraftgärningar
– Gåvan att skilja mellan andar
– Tungotalets gåva
– Gåvan att tolka tungotalet

Det är dessa gåvor jag fokuserar på i denna bloggserie. De är inte viktigare än de andra, men är mer intimt förknippade med Andens övernaturliga verk. Jag planerar att göra en bloggserie om Andens gåvor framöver. Detta inlägg skulle bli skräckinjagande långt om jag skulle gå in djupare på varje gåva här. Innan jag ger tips för hur Andens gåvor kan bli en naturlig del av din ungdomsverksamhet så vill jag ge kortfattad basic-undervisning om gåvorna.

KORTFAKTA OM ANDENS GÅVOR

1. GÅVORNA ÄR VERKTYG SOM ÄR TILL FÖR ANDRAS SKULL!
Alla gåvor utom tungotalets gåva är till för andra människors skull. Vi söker gåvorna för att kunna betjäna och hjälpa andra människor. Paulus skriver om gåvorna i 1 Kor 12 & 14. Det är ingen slump att han i kapitel 13 skriver om kärleken. Om vi inte drivs av kärlek till andra människor så söker vi gåvorna av fel anledning. Utan kärlek kan användandet av gåvorna bryta ner istället för att bygga upp.

2. ALLA KAN FÅ ANDENS GÅVOR!
Andens gåvor är inte bara till för pastorer, ungdomsledare och missionärer, – de är till för alla! Andens gåvor är en del av det normala kristna livet med Gud.

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. (1 Kor 12:11)

Dessa saker ska prägla de som tror, de ska tala i tungor…de ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. (Mark 16:17-18)

3. MAN MÅSTE INTE VÄLJA!
Visst vore det jobbigt om man sökte och fick en gåva som 13-åring och sedan när man är äldre ångrar sig och vill ha en annan? 😉 Som tur är behöver man inte välja! Det är inte alls ovanligt att man kan fungera mer eller mindre i flera av gåvorna.

4. GÅVORNA ÄR GÅVOR!
Detta är en enkel men viktig sanning: vi kan inte förtjäna Guds gåvor! Andens gåvor är inga medaljer vi får när vi nått en viss helighetsgrad. De är nådegåvor. Min erfarenhet är att det är de som är villiga och ivrigt söker gåvorna som får dem. Bara för att någon har helandets gåva innebär det alltså inte att personen har en god karaktär.

5. ANDEN ÄR KÄLLAN!
Människor inom andra religioner kan fungera i andlig kraft på liknande sätt som kristna gör, men det finns en avgörande skillnad: källan. Det finns en mörk och ljus sida av den andliga verkligheten, därför betonar vi att detta är ANDENS gåvor! Den helige Ande är ingen opersonlig kraft som vi kan lära oss att bemästra, utan Anden är Gud. Anden är en person vi kan lära känna och umgås med.

HUR SÖKER MAN ANDENS GÅVOR?

1 . BE IVRIGT GUD OM GÅVORNA!
Paulus skriver att vi ivrigt ska söka gåvorna av en anledning – vår längtan ökar nämligen sannolikheten för att vi ska få en gåva. Inte för att Gud är snål utan för att längtan och förväntan öppnar vårt inre för Gud. Fil 4:6 uppmanar oss att lägga fram våra önskningar inför Gud. Ibland har Gud bestämt vilken gåva han vill ge oss, men ibland så frågar han vad vi vill! Gå in i en period där du regelbundet ber Gud om Hans gåvor och kraft.

2. BÖRJA PRAKTiSERA!
Learning by doing. När vi vågar ta steg och ber för sjuka, lyssnar in Guds röst över en persons liv, ber Gud visa oss källan till någonting som sker m.m. så visar vi Gud att vi menar allvar och vi bryter igenom barriärer inom oss själva. Vill du fungera i Andens gåvor måste du acceptera följande: du kommer att göra fel, – och inte bara en gång! Om vi inte prövar vingarna så kommer vi aldrig se om vår bön om att fungera i en viss gåva blivit besvarad.

3. LÄS BiBELSTÄLLEN & BÖCKER OM ANDENS GÅVOR!
Tips på Bibelställen är 1 Kor 12 & 14 och Apostlagärningarna. Tyvärr är inte Bibeln särskilt detaljerad när den beskriver de olika gåvornas funktion eller hur man tar emot eller använder dem. Bra böcker jag rekommenderar: Att utveckla en helande tjänst (John Coles), The essential guide to healing (Bill Johnson & Randy Clark), Profetera (Bruce Collins) och The school of the seers (Jonathan Wellton).

4. BE MÄNNiSKOR SOM FUNGERAR I GÅVORNA ATT BE FÖR DiG!
Se min undervisning om detta i del 4 i bloggserien!

5. LÄR KÄNNA DEN HELiGE ANDE!
Många har fått lära sig att det är farligt att samtala med den helige Ande. Den farhågan delade inte den första kyrkan. De kunde skriva saker som att ”den helige Ande och vi har beslutat” och ”Anden sa” m.m. Många som blivit mäktigt använda i Andens gåvor genom kyrkohistorien hade en naturlig och nära relation med den helige Ande. Tacka honom, inbjud honom att fylla dig eller be honom om hjälp. Glöm inte att Anden är lika mycket Gud som Fadern & Sonen.

ANDENS GÅVOR I UNGDOMSVERKSAMHETEN

1. ANVÄND DiNA EGNA GÅVOR!
Om du själv fungerar i någon gåva så använd den! Det kommer att väcka nyfikenhet hos ungdomarna och det leder till naturliga samtal om gåvorna. Låt dem vara med dig och be för helande och dela profetiska ord m.m. Snart kommer de börja göra detta utan din hjälp! Som ledare har vi mycket stor påverkan på ungdomarna. Om vi inte visar att gåvorna är en viktig del av våra egna liv så kommer de att dra slutsatsen att de inte heller är viktiga för dem.

2. UNDERViSA OM ANDENS GÅVOR!
Eftersom det undervisas mycket lite eller inte alls om Andens gåvor i många församlingar så har ofta ungdomarna dåliga koll på detta ämne. Ha de karismatiska gåvorna som tema en månad på tonårssamlingarna, ungdomsmötet och hemgrupperna. Ge en översikt över gåvorna och djupdyk in på några av dem. Jag & Julia har i några år haft ett seminarium i flera delar om Andens gåvor på Chililägret med följande upplägg:

1. Andens gåvor basic (en översikt)
2. Profetians gåva
3. Tungotalets gåva
4. Helande

3. PRAKTISERA GÅVORNA I MiNDRE GRUPPER!
I hemgrupperna har du möjlighet att låta ungdomarna öva på att be för helande och att profetera över varandra. Använd t.ex. heta-stolen-modellen och instruera efter kort undervisning om hur man hör Guds röst ungdomarna att lyssna in under ett par minuter. Låt alla sedan dela i tur och ordning. Jag brukar uppmana dem att dela allt som de tänkte & kände under inlyssningstiden – även det som uppenbarligen bara är deras egna tankar. Det gör att alla kan säga något och som ledare kan du ibland hjälpa de som inte tror att de fått något att se att de visst var någonting på spåren. Uppmuntra och coacha alla efter att de delat och hjälp dem vidare.

Efter att alla har delat så låt personen som tagit emot orden reflektera högt över orden. Det är viktigt att personen har möjlighet att ”avsäga sig” ord som inte stämde eller inte kändes bra. Säger t.ex. Johanna att hon tror att Emelie älskar djur och kommer att arbeta som veterinär, när i själva verket Emelie är allergisk mot pälsdjur och avskyr djur i största allmänhet, så kan det vara jobbigt för Emelie om resten av gruppen tror att hon är djurvärldens blivande Mary Poppins. 😉

Även om ni förstås inte alltid kan fokusera på det profetiska i hemgrupperna så kan du uppmuntra ungdomarna att lyssna in när ni ber för varandra. Om du som ledare själv gör det regelbundet så kommer ungdomarna att ta efter.

Gör till en vana att fråga den som är sjuk/skadad om den vill ha förbön. Det blir ett naturligt tillfälle för hela gruppen att öva sig på att be för helande.

4. GE UTRYMME FÖR GÅVORNA PÅ UNGDOMSMÖTET!
När du bjuder in till förbön för olika saker efter predikan så uppmuntra alltid att söka förbön för helande. Nämn i början av mötet att du efter predikan eller en bit inpå lovsångspasset efter predikan kommer att ge tillfälle att dela profetiska ord. Förbered några ledare och ungdomar som är vana att dela ord att lyssna in innan eller under mötet. Betona alltid att endast uppmuntrande ord får delas framifrån. Skulle någon dela något konstigt om äktenskap eller andra känsliga saker så stoppa personen och uppmana den att dela det direkt till personen istället (och följ själv med! De flesta som sysslar med det profetiska varnar för att dela ord om äktenskap, barn som ska födas och liknande).

Om du vet att någon har gåvan att skilja mellan andar så uppmuntra personen att berätta för dig vad som sker i rummet om den ser/känner/urskiljer något. Det kan hjälpa dig att leda mötet och möta människors behov med större precision.

Hur kan man praktisera helande i en större grupp, t.ex. en tonårsgrupp eller ett möte? Så här brukar vi göra. Förklara först mycket kort grunderna i helande och hur man ber. Be alla som vill ha förbön att ställa sig upp vid sin plats eller gå ut i mittgångarna eller någon annanstan där det finns plats Alla andra är nu med i förbönsteamet och går och ställer sig vid någon som behöver helande. Be alla som söker förbön att räcka upp en hand tills de har minst 2 förebedjare hos sig. När alla har förebedjare så uppmana dem att fråga vad problemet är och låt dem sedan börja be. Avbryt efter ca 2-3 minuter och be alla att kolla om en förändring har skett. Har det inte gjort det så be dem upprepa samma procedur igen. Jag brukar uppmuntra dem att be minst i tre omgångar. Be efter en stund alla som blivit helade att vifta med armen över huvudet! Det är underbart att se ungdomarnas glädje och förvåning när flera händer lyfts. Gå runt och be dem som vinkat berätta om vad som hänt.

5. TRÄNA UNGDOMARNA TiLL FÖREBEDJARE!
För att ungdomarna ska våga betjäna varandra och resten av världen med de gåvor Anden ger dem så behöver de bli trygga förebedjare. Om de inte är vana vid att be högt är så kommer de inte att vilja be för helande, profetera över människor, uttyda tungotal m.m. Dessutom är förbön och handpåläggning en nyckel till att förmedla Andens gåvor (se del 4 i bloggserien). Om ungdomarna ber för varandra så kommer det Gud gör snabbare att sprida sig i ungdomsgruppen.

Det finns mycket mer jag skulle kunna säga om Andens gåvor, men jag försöker hålla mig inom någon slags tokighetsgräns för hur långa inläggen bör vara! 😉 Jag kommer som sagt att påbörja en bloggserie om Andens gåvor när jag avslutat denna serie.

Blessings!
/David


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s