Respons till kritik mot Heidi Baker

Heidi Baker beskrivs ibland som Afrikas Moder Tereasa. Med fara för sitt eget liv har hon startat stora barnhem, adopterat flera barn som sina egna och planterat tusentals församlingar. Eftersom hennes tjänst på allvar började i och med hennes starka Gudsmöte i Toronto så måste hädelsejägare (personer som ser som sin kallelse att kritisera och döma ut andra kristna) försöka att hitta skäl till att avskärma sig från Heidi och hennes arbete. Anledningen att de är så motiverade till detta är för att deras konspirationsteori om att kristenheten i världen de senaste åren börjat invaderas av österländska kundaliniandar skulle få sig en rejäl törn om något gott skulle komma ifrån Torontoförnyelsen. Dessutom rör Gud vid människor så att de faller, skrattar och skakar ibland genom Heidis tjänst. Allt sådant är alltid demoniskt enligt denna grupp kristna.

Eftersom Heidi medverkade på New Wines sommarkonferens i år så har nu några svenska bloggar vars främsta fokus är att döma ut nutida karismatik börjat leta fel hos Iris Ministries, – Heidis organisation. Jag ogillar att kritisera specifika bloggar och personer så jag väljer att återge den kritik som riktas mot I.M. och ge respons på den utan att citera och hänvisa till specifika kritiker. Jag tror att du liksom jag kommer att känna dig sorgsen och bedrövad över hur svagt underbyggd kritiken är.

GUILTY BY ASSOCIATION
Som vanligt inleds kritiken med typiska guilty-by-association-argument. Man försöker hitta kopplingar från Heidi bakåt till andra personer och rörelser man inte gillar och överför på så vis all negativ laddning som dessa har till personen man nu vill kritisera. Heidi är alltså redan skyldig innan någon saklig kritik anförts. Man använder som vanligt ”latter rain-stämpeln” trots att Heidi aldrig talar om Latter Rain eller är inspirerad av rörelsen. Jag kommer inom kort skriva ett blogginlägg om Latter Rain för att reda ut vanliga missförstånd. Man påpekar även att Heidi besökte Toronto och försöker genom det visa att Heidi då förstås måste vara osund.

Detta sätt att argumentera får teologiskt underkänt av de flesta och brukar betecknas som mycket tveksamt att använda. Ändå är denna skrämselretorik mycket vanlig bland hädelsejägare som gärna klumpar ihop alla företrädare av nutida karismatik och stämplar dem med allt som varit negativt under 1900-talet.

HEIDIS UNDERVISNING
Jag läser i skrivande stund på en blogg som dömer ut Heidis undervisning som villolära. Bloggen hävdar till och med att Heidi inte undervisar evangelium alls, utan bara berättar historier och stönar och frustar för att verka andlig. Naturligtvis länkas det till ett youtube-klipp där Heidi är tydligt berörd av Guds Ande. Youtube-urskiljning när den är som bäst! 😉

Till skillnad från denna bloggare så har jag hört flera undervisningspass med Heidi, läst flera av hennes böcker och vet att Heidi predikar evangeliet om Jesus Kristus. Hon skriver till 100 % under på trosbekännelsen och har ofta ett mycket enkelt budskap om räddning från synden genom Jesu verk på korset. Att hon ofta undervisar om annat när hon reser runt på kristna konferenser är inte konstigt. Då brukar hon fokusera på andra teman som är till hjälp för de som redan är troende. Att undervisa genom att berätta vittnesbörd är inte fel. Men naturligtvis berättar inte bara Heidi historier, även om hon ofta gör det i väst för att väcka Gudsfruktan, längtan, överbevisning m.m.

Tydligen så behöver man inte ha någon som helst grund för att offentligt döma ut en kristen ledares undervisning offentligt på internet.

FÖRSAMLINGSPLANTERING
Iris Ministries medger att de inte har något detaljerat register över församlingar de planterat. De har en ganska lös organisation med självständiga församlingar, även om ledarna regelbundet samlas och utrustas. I ett land som Mozambique är statistik inte lika enkelt som i Sverige. Men I.M. räknar med att de planterat ca 8000 församlingar på 17 år. Detta är fantastiskt! I Suprise Sitholes bok ”Rösten i natten” ges också liknande siffror. Surprise finns numera med i Iris Ministries. Dessa siffror försöker kritikerna nu ifrågasätta.

Jag tog nyligen del av några kritikers tankar som menade att det är matematisk omöjligt för två personer (Heidi Baker & Suprise Sithole) att starta 8000 församlingar på 17 år. De skulle då ha startat 1,3 församlingar/dag. Av någon anledning så räknar kritikerna inte med att I.M. har tusentals ledare som planterar församlingar och att församlingarna i sin tur ibland planterar församlingar. För att ge sin argumentation trovärdighet så pekar de på att det ibland uttryckts att Heidi & Rolland har startat 8000 församlingar. Man anklagar dem för att ljuga och fara med osanning.

Sanningen är mycket enkel, – det rör sig om hur vi skriver ibland. Vi kan skriva att president Obama leder USA, fattar beslut, och gör olika saker i landet. Sanningen är att ett helt parti gör dessa saker. Detta parti består av mängder av människor. Vi vet detta, men tillskriver ändå ofta ledare det som deras organisation utför. Det står t.ex. i Joh 5:18 att ”hela världen är i den ondes våld”. Sanningen är att utan sina horder med demoner så skulle satan inte ha så mycket att komma med. Samma sak gäller Heidi. Det rör sig om ett vanligt sätt att skriva och har ingenting med lögn eller manipulation av statistik att göra.

Kritiker hänvisar ibland till källor i Mozambique (vilka de är vet vi inte) som kritiserar I.M. Några av dem sägs vara evangelikala pastorer som anklagar I.M. för att växa genom att kristna lämnar deras kyrkor. Det är tyvärr inte ovanligt med avundsjuka och bittra anklagelser missionsorganisationer emellan och dessa källor måste därför tas med en nypa salt. Någon påstår till och med att 90 % av Iris Ministries tillväxt är ”kyrkflytt”. SÅ stora är inte de evangelikala kyrkorna i Mozambique! 😉 Generellt är det de karismatiska och pentakostala kyrkorna som är stora och som växer i Afrika (och i större delen av världen). Att påstå att 90 % av alla kristna i I.M.-församlingar består av kristna som evangelikala kyrkor lett till tro är orimligt.

Flera dokumentärer visar och många som arbetat med Iris berättar om deras generella evangelisationsstrategi: De åker till en onådd by
och visar Jesusfilmen. Sen inbjuder de dem som är blinda och döva att komma fram och få förbön. Dessa blir praktiskt taget alltid helade och stora delar av byn tar emot Jesus och en församling bildas. Att påstå att 90 % skulle komma från kyrkflytt stämmer inte med verkligheten.

Naturligtvis kan det även startas församlingar på platser där andra kyrkor finns ibland. Att människor föredrar I.M-församlingar är inte Heidi Bakers fel. Någon påstår att de flyttar p.g.a. löften om helande och materiell välsignelse. Detta är är ett ogrundat påstående. Har någon gjort en enkätundersökning? Troligtvis uppskattar Afrikanerna den levande andlighet som finns inom I.M. eftersom de själva har en tydligt andlig världsbild, medan i alla fall somliga evangelikala församlingar på missionsfältet saknar Andens kraft & gåvor i funktion.

En bloggande kritiker säger att en källa menar att några flytttar till I.M.-församlingar och sedan gifter om sig, vilket I.M.-församlingen inte vet. Precis. De vet inte det och kan inte lastas för dessa personers tveksamma beteende.

En blogg anger en källa (vilken anges inte) som säger att det finns mycket få kristna i landet och antyder därmed att I.M. ljuger om sina församlingsplanteringar. Källan påpekar att många afrikaner fortfarande ibland besöker medicinmän och liknande vid problem och undrar om de som gör detta verkligen kan kallas för kristna. Det är ungefär som att säga att västerländska kristna som är giriga, präglas av otro & skepticism p.g.a. den naturalistiska världsbilden inte är kristna. Dessutom är det mycket mindre vanligt att afrikanska kristna i karismatiska församlingar fortsätter förlita sig på sin tidigare religion då problem uppstår.

Det finns alltid människor som vill ge falsk statistik om antalet kristna i länder som Mozambique. Vi har sett samma tendenser i andra väckelseländer där de styrande ljuger för att ge intryck av att kyrkan är liten och betydelselös. Det är tråkigt att bloggaren litar mer på dessa källor än på sina bröder och systrar i I.M.

UPPVÄCKANDEN FRÅN DE DÖDA
På en blogg ifrågasätts uppgiften att ca 60 personer har uppstått från de döda. Vill du veta vilken grund bloggen har för att anklaga Iris Ministries för lögnare? EN person som bor ganska nära Iris Ministries bas har tillfrågats och visste ingenting om detta. Vår ungdomsverksamhet har sett ca 100 helanden/år de senaste tre åren. De flesta i Örebro vet ingenting om detta. Då har det nog inte skett och jag är en lögnare.

Det finns till och med videointervjuer med personer som uppstått från de döda i Mozambique! I Sydamerika har många uppstått från de döda den senaste tiden. Jesus uppväckte döda, den första församlingen uppväckte döda och kristna har genom kyrkohistorien uppväckt döda. Varför är så många av oss skeptiska till att det kan ske idag?

IRIS MINISTRIES HUMANITÄRA VERKSAMHET
Iris Ministries tar hand om föräldralösa barn, borrar brunnar, delar ut mat m.m. Detta säger kritikerna att de förstås tycker är positivt. Men de försöker även att kritisera detta på olika sätt. Låt mig ge dig några exempel.

En blogg klagar på att det finns bilder och filmer på Heidi baker där hon är omgiven av afrikanska barn och kramar dem. Den menar att det bara är poserande för att få pengar från bidragsgivare. Det verkar inte behövas något stöd för att anklaga på detta sätt. De som besöker Iris Ministries (vilka är många) berättar om hur Heidi ser varje enskilt barn, pratar med dem och kramar dem. Enligt henne själv är det viktigaste för I.M. och henne själv ”to every day stop for the one, and just love them.” Det var troligen av kärlek till barnen som hon lämnade all komfort och med risk för sitt eget liv tog sig an dem. Tänk om det finns så många bilder på Heidi och barnen för att hon så ofta är med dem? Att utan grund tala om att Heidi poserar för att tjäna pengar är…jag finner inte ord.

Den kritiske bloggaren fortsätter och säger att han förstått på olika källor (källorna anges inte) att Iris Ministries verksamhet ibland krockar med kulturen. Det kan t.ex. röra sig om att de borrar en brunn trots att inte tillstånd finns vilket ställer till problem senare. Att det uppstår krockar när en hjälporganisation försöker hjälpa ett system av fattigdom och korrumption är inte konstigt. Att de ibland förhastat försökt hjälpa och göra gott vittnar bara till deras fördel. I de flesta fall har det de gjort troligen fått positiva effekter.

När föräldrar dör i Mozambiqe så är det enligt kulturen moderns släktingar som ska ta hand om barnen. Bloggen försöker genom det antyda att det inte alls är så vanligt med gatubarn i Mozambique och att Heidis arbete därför är onödigt. Intressant att andra källor menar att det finns mängder av ensamma gatubarn som lever i misär i Afrika, inte minst i Mozambique. Att några av dem ”tas om hand” av släktingar betyder dessutom inte alltid att de inte behöver tas om hand. Det är vanligt att släktingar utnyttjar barnen på olika sätt och behandlar dem illa. Bloggen skriver till och med att barnhem generellt är riskabelt eftersom det kan förekomma sexuella utnyttjanden! Som vanlig motiveras inte denna anklagelse med några fakta. Som om inte barnen löpte större risk att utnyttjas på gatan eller i händerna på avlägnsa släktingar.

Bloggen kritiserar även utdelandet av mat och säger att det inte alls är någon hungersnöd i landet. Det verkar inte som om bloggarens källor har varit i Mozambique. Naturligtvis går den generella hungersnöden i landet i vågor utefter väder och skörd, men det finns ständigt byar där extrem svält råder. Bloggen menar att Iris Ministries istället borde fokusera på att utbilda och hjälpa folket att hjälpa sig själva. Sedan tillägger den att I.M. faktiskt gör just detta. Men (för att inte anta en alltför positiv ton) så tillägger den sedan att de inte vet hur mycket de gör eller hur bra de gör det.

EKONOMI
Heidi säger ofta att hon aldrig ber om kollekter och gåvor. Bloggen antyder att hon ljuger eftersom kollekter tas upp när hon predikar i västvärlden och att det finns en avdelning på hemsidan där man kan ge. Faktum är att Heidi begär aldrig att dessa kollekter tas upp. Värdförsamlingarna väljer själva att göra detta. Att det finns möjlighet att ge pengar via internet på hemsidan är inte samma sak som att aktivt be om pengar och bidragsstöd. Alltså ljuger inte Heidi om dessa saker.

ATT BEDÖMA FRUKTEN
Jag har hört kritiker säga att det är svårt att bedöma frukten av Iris Ministries, ”eftersom sådant tar tid att se”. Jag håller inte med. Sjutton år borde räcka! Att se frukten är inte alls komplicerat. Blir människor frälsta? Blir människor befriade & helade? Planteras församlingar? Lever ledarna i hög moral och integritet? Finns det liknande händelser och skeenden i väckelsehistorien? Finns det stöd för det som sker i Bibeln? Förkunnas grunderna i evangeliet enligt trosbekännelsen?

På samtliga frågor ovan så är svaret ja gällande Heidi Baker. Om det finns någon dålig frukt av Heidis tjänst som är dold så ska vi inte utgå ifrån att den nog finns där i alla fall. Det visar att vi har förutfattade meningar och inte bedömer utifrån det som är synligt. Bevisbördan vilar på den som dömer ut någon. Finns det ingenting synligt så finns det ingen grund för att anklaga.

AVSLUTANDE TANKAR
En blogg påstår att Heidis arbete sprider kaos, splittring och förvirring. Det är hårda ord. Dessa ord blir absurda som summering av Iris Ministries. När man dessutom vet att de bygger på lösa antagande, osäkra källor och ogrundade anklagelser så blir man sorgsen inombords. Får man göra såhär? kommer jag på mig själv att tänka. Det känns orättfärdigt att offentligt döma ut och varna för en person och organisation som gör så mycket gott för Guds rike.

Tyvärr är det svårt för den oinsatte att bedöma de anklagelser mot nutida karismatik som finns på diverse bloggar & youtube. Även om det är teologisk tveksamt och ogrundat så tenderar mängden anklagelser, vridningar och skrämseltaktiken att lura några. Detta är tragiskt. Jag tröstar mig med att de som fungerat i Andens kraft de senaste 2000 åren alltid har förföljts av andra kristna.

Heidi Baker är en fantastisk kvinna. En sann förebild.
Jag är så glad över det Gud gör genom henne och andra i Mozambique! 😀

Blessings!
/David


22 reaktioner på ”Respons till kritik mot Heidi Baker

 1. För att citera det första Jesus säger till sina lärljungar när de frågar om den yttersta tiden, ”se till att ingen bedrar er” . Med andra ord finns det bedragare i världen som härjar i Jesu namn. Ser ni några? Eller är det grönt ljus

  1. Ska bara tillägga att jag personligen inte har någon åsikt om Heidi Baker, känner inte henne och känner inte till hennes arbete. Har inte tid att snöa in mig på mer förkunnare oavsett.

   Dock kan jag känna en viss saknad av objektivitet från båda läger, ena sidan kanske är anti – precis – allting som är övernaturligt. Och andra sidan omfamnar precis allt som är övernaturligt bara det är i Guds namn. Saknar balansen emellan där som faktiskt tillåter en övernaturlig Gud samt att det faktiskt finns falska profeter och falska mirakler

   Mvh

   1. Hej!

    Några synpunkter bara. Självklart finns det vilolärare i världen! Men det problematiska är när kristna börjar anklaga andra kristna, även om personerna undervisar den apostoliska trosbekännelsen och bär god frukt.

    När Jesus säger att vi inte ska låta någon bedra oss, får man betänka att lärjungarna i princip var de enda kristna. Så vem skulle bedra dem? Antagligen inte kristna, utan andra grupperingar. Idag är New Age ett exemple på det.

    Det kan se ut som att vi som försvarar karismatisk omfamnar precis allt men det stämmer inte. Det svåra är att jag aldrig läst en kritik av en karismatisk ledare som håller. Inte det att karismatiska ledare inte gör misstag eller säger konstiga saker, för det händer alla är vi ju människor 😉 Men det ska mycket till för att kalla någon som undervisar trosbekännelsen vilolärare. Det kanske råkar vara så att ingen av de ledare som tusentals kristna har kommit fram till är goda ledare är falsk profet. 😉

    Allt Gott/
    Oscar

   2. Oscar Thörn tack för svar och synpunkter.

    Håller inte med dock. Bibeln säger klart och tydligt att många ska bekänna Jesus men ändå så känner inte Jesus dem. Det är ju knappast new age människor som ropar Herre , Herre….

    Matt 7:21
    Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. [kap]
    Matt 7:22
    Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? [kap]
    Matt 7:23
    Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

    När Jesus talar med sina lärljungar så talar Han inte bara om deras livstid utan det är ett meddelande som är tidslöst, och det blir mer fastslaget ju mer vi närmar oss Herrens dag.

    Vore intressant att höra hur du resonerar kring matt 7:21-23

    mvh

   3. Hej Samuel! Tack för din kommentar!
    Jag tror defintivt att det finns falska profeter. Skriver mer om det i mitt dokument om falska profeter (finns länk i detta inlägg: https://davidwellstam.wordpress.com/2010/12/02/falska-profeter-urskiljning) Se särskilt delen ”Kristna falska profeter & gråzonen”.
    Jag tror att majoriteten av falska profeter finns att hitta i liberala kretsar. Där är det vanligast att man tummar på trosbekännelsen och ifrågasätter Jesu gudomlighet. Det finns även kretsar där man tenderar att ifrågasätta Jesu mänsklighet – båda dessa saker kopplar Bibeln samman med falska profeter.

    Det finns som du säger typ 2 texter där falska profeter är kopplade till tecken och under. Det i Matt 7 tror många syftar på judiska personer som använder Jesu namn som en magisk formel för att driva ut demoner etc. Vi ser ju exempel på detta i evangelierna. Det andra stället beskriver någon som har en direkt antikristligt budskap och bekräftar detta budskap med under och tecken. Under och tecken bör ej göra oss misstänksamma, utan de falska profeterna känns utifrån detta textsammanhang igen på att de påstår att Jesus kommit tillbaka eller/och att de utger sig för att vara Jesus. Ingen av de nutida karismatiska ledarna som idag anklagas på nätet matchar dessa kriterier då de skriver under på trosbekännelsen, har en (vad vi vet) en personlig relation med Jesus m.m.

    Jag tror också liksom Oscar att många falska profeter finns inom andra religioner, såsom New Age eller lagiska fariseistiska sammanhang.
    Det är mycket intressant att alla ledare som pekas ut som falska profeter nuförtiden på bloggar etc är karismatiska ledare. Jag tycker att det är uppenbart att det är karismatiken som skaver. 🙂

    Allt gott!
    /David

   4. David Wellstam

    Finns inget som säger att det skulle vara judiska(judendom) personer i den texten. Utan det står ”många” Och de ska svara detta till Jesus som de trodde var deras Herre. Judar erkänner ju inte Jesus som Herre ( ännu ) så det kan ju knappast vara dem det talas om.

    Jag vet varför ni så ivrigt försvarar och försöker vifta bort denna texten med massa konstiga tolkningar. OM den är på det sätter jag beskriver den på så går hela den bilden ni har av kristendom i spillror. Alltså, att folk som skriver på trosbekännelsen kan tillhöra den skaran i Matt 7:21-23.

    MÅnga falska messias gestalter ska komma står det, visst finns det väl coco-nuts som säger sig själva vara messias rakt ut . Men det är väl knappast något att vara vaksam över (ärligt talat vem skulle tro på en man som säger i TV med kavaj, jag är messias, följ mig. Kanske ett 50 tal sen har de en sekt och så var den sagan slut), man bör istället se upp när olika ” smörjelser ” breder ut sig lite här och var bland större förkunnare som älskar kameran. Messias betyder ju som du säkerligen vet ” den smorde ”.

    Och ja varje religion, islam, hinduism, buddism, new age… är falsk alltihopa. Det kunde jag även i söndagsskolan. Och dess förkunnare är uppenbart falska profeter och inget man direkt behöver vara vaksam över om man är kristen. ( förutom att rädda sig själv mot eventuell fysisk förföljelse )

    allstå, nu blev det rörigt…

    Men min övertygelse är att det finns ulvar i fårakläder som ger sken av helighet och utför tecken och under i Jesu namn. Det är mycket jag inte vet , och om jag har fel så ber jag att Gud ska stoppa mig, slå ner mig innan jag förmedlar något som kan vara farligt för någon. Uppriktigt talat så är jag inte ute efter att ha rätt, har säkert många fel i mycket. Är helt enkelt ute efter sanningen och försöker söka den helhjärtat, svårt ibland men det är mina avsikter.

    1. Samuel: Jag säger inte bara att dessa är judar. Men faktum är att de vanligaste falska profeterna de första hundra åren var legalistiska judar. De ifrågasatte Jesu gudomlighet och försökte ta bort nåden. Vi ser spår av detta i bla Galaterbrevet.

     Läs gärna mitt dokument om falska profeter! Går igenom alla NT-texter om falska profeter där. De flesta beskriver en legalistisk person som förnekar Jesu kors, uppståndelse, nåden eller Jesu mänsklighet.

     Som jag skrev i förra kommentaren så tror jag att det finns falska profeter även i karismatiska sammanhang. Min poäng var att det är vanligare i liberala kretsar. Jag räknar defintivt inte Örebro Missionsskola som liberal!

     Poängen i texten i Matt 7 är inte så solklar som du säger. Jesu poäng är att vi behöver ha en personlig relation med Honom och att han är Herre i våra liv, vilket märks genom kärleksgärningar. Att det rör sig om namnkristna eller personer som använder Jesu namn som en magisk formel är inte alls som du skriver en konstig avlägsen tolkning. Vi ser ju som som sagt exempel på att judar använde Jesu namn som formula i NT. Eftersom Jesu ord måste ha made sense för de som lyssnade så rör det sig troligtvis om något liknande. Gäller inte bara judar, genom alla tider har det funnits namnkristna som använt sig av Jesu namn trots brist på egen relation eller egna gärningar. Finns tex idag strömningar inom New Age som ber i Jesu namn.

     Att texten skulle handla om välmenande kristna är långsökt om något. Texten varnar defintivt INTE för kristna som gör under och tecken. Det vore att bygga en teologi utifrån en svårförstådd lösryckt vers.

     Min värld faller inte alls i spillror om texten kan gälla kristna med ortodox teologi. Jag tror ju som sagt att relationen och livsstilen är viktigare än 100 % korrekt teologi. Jag tror det kan finnas karismatiska personer som saknar personlig relation med Jesus, men används av Gud ändå i viss mån, eftersom gåvorna sällan försvinner när man hamnar snett. Betyder dock inte nödvändigtvis att de är falska profeter eller förmedlar demoner, bara att de inte själva räddas.

     Angående Messiasgestalter. Det fanns flera som gjorde exakt vad NT varnar för: sa sig vara Messias och lurade ut folk öknen. Många dog där. Finns källor från den tiden som lär oss detta. För oss idag är det knappast övertygande om någon säger sig vara Messias. I Israel på den tiden rådde stark befrielselängtan från Romarna. Många funderade kring Messias och tidens slut. Ibland så förandligar vi texter som faktiskt tolkades och uppfylldes mkt specifikt tidigt efter texternas tillkomst.

     Att tolka en text som uttryckligen talar om personer som utgör sig att vara Messias till att handla om falsk smörjelse är en mycket långsökt tolkning. Hela begreppet falsk smörjelse är okänt för Bibeln. Den beskriver onda andar inom andra religioner, aldrig att kristna kan smittas av onda andar och sedan ovetandes förmedla dem vidare.

     Jag gillar din ärliga inställning och ber liksom du att Gud ska stoppa mig om jag skenar iväg! 😉

     Tror som sagt oxå att det finns falska profeter idag, men att vi ofta söker i fel läger och ignorerar att majoriteten att falska-profet-texterna handlar om direkta förnekande om Jesu kors och gudomlighet och om lagiskhet.

     Guds frid!

   5. Hej igen! Svarar här uppe eftersom det inte gick att svara på din senaste kommentar (David: tror det har med dina inställningar att göra).
    Ser också nu när jag skrivit klart att David hann före mig med en kommentar under tiden jag skrev. Hoppas du överlever ev. upprepningar.

    Bra synpunkter! Bibeln säger också att ingen kan bekänna Jesus som Herre som inte är fylld med den Helige Ande (1 Kor 12:3). Anden bor inte i icke kristna.

    New Ageare kanske inte ropar ”herre, herre” särskilt ofta men det har hänt tidigare. Bland annat i Apg 19:13. Skevas och hans söner förstod kraften i Jesus namn men erkände inte Jesus som herre.

    Självklart är Jesu budskap tidlöst men mitt argument är ändå det samma. Att det skulle bli flera falska profeter ju längre tiden går kan jag inte finna stöd för i Bibeln.

    Allt Gott/
    Oscar

   6. Oscar Thörn

    bra inlägg där från bibeln! Fick mig att fundera länge på varför bibeln säger så om detta i matt 7:21-23 och det du länkade i 1 kor 12:3.

    Men med det sunda förnuftet och en simpel förståelse från bibeln så insåg jag att det är som det står i 1 kor 12:3. Känner man den sanne Jesus så kan man bekänna Honom som Herre, däremot känner man en annan falsk ”Jesus” så kan man inte i Guds definition bekänna Honom som Herre.

    Exempel 1)Alltså, vilken otroende som helst kan yttra orden, att Jesus är Herre. Men inte är Jesus Herre i deras liv, de myntade bara några ord från munnen.

    Exempel 2)Eftersom bibeln talar om falska messias gestalter och att många ska bli bedragna så tror jag att det är en annan andemakt som man bekänner sig till. För annars så är matt 7:21-23 oanvändbart. Mirakel sker, tecken under, fast det är inte Gud.

    Vad hände med mitt svar till dig David? Kanske du inte hunnit uppdatera

 2. En sådan här artikel behöver tyvärr bemötas, det vore ohederligt annars. Naivitet blandat med svag argumentering. Bloggägaren som Wellstam kritiserar kan säkert svara för sig själv, men jag planerar att ge en längre respons då jag har gjort en del research om Iris ministries. En enkel fråga först:

  Vem har bäst kunskap om situationen i norra Mocambique. Lokala kristna som bor och verkar där, eller David Wellstam i Örebro?

  1. Jag ser fram emot din respons! 🙂
   Svar på din fråga: jag tror att de som känner I.M. från insidan bäst känner till dem! Vi andra kan bara bedöma utifrån predikningar, rapporter från besök, böcker och dokumentärer och vår egen magkänsla. Lokala kritiker finns till alla stora rörelser, särskilt om de är karismatiska. Deras vittnesbörd är lika partiskt som Iris Ministries egna rapporter.

   Jag påstår naturligtvis inte att I.M. är perfekta. De har blivit en stor organisation och det finns defintivt både osunda personer där och misstag begås. Det jag vänder mig emot är den urskillningslösa kritik som dömer ut Heidi som falsk profet utan grund.

   Guds frid!
   /David

 3. Jag är intresserad av var dessa videos med döda som är uppväkta i mocambique finns som du nämner?
  Sökte på google och hittade inget.

  Slutligen

  En skrev på en blogg

  2012-08-30 15:32:49 – Johan Forsblom
  Mina föräldrar var i Pemba, Mosambique för ett par år sedan. Jag hade bett dem kolla efter någon församling som Heidi planterat, eftersom jag tyckte det lät spännande att de planterat över 5000 församlingar. De frågade runt, men fick som svar att det varit där, och några spår av de så kallade ”5000 församlingar” som Heidi säger att de planterat fanns inte. Allt som fanns kvar var en liten församling som höll till i en liten byggnad.

  Vill du ha detta bekräftat, kan du även ta kontakt med Asante & Diana som jobbar som missionärer i staden pemba, Mosambique.

  1. Bergssjöbloggaren: Så vi möts igen! 😉

   En videointervju finns filmad av dokumentärfilmaren Darren Wilson för dokumentärfilmen ”Finger of God”.

   Tack för rapporten från Pemba. Alltid svårt när olika personer säger olika saker. Som utomstående är det svårt att bedöma. Antingen så finns det fler församlingar i området än vad de fann (husförsamlingar etc) eller så har församlingarna som planterats dött ut. Vad jag förstår så har inte Iris 5000 församlingar i staden Pemba. De har som filosofi att plantera en församling var 5 km tror jag. Förstår det som att församlingarna är utspridda.

   Även om vi utgår ifrån att det varit tufft för församlingar i Pemba så bevisar inte det att det ser ut så överallt.

   1. Ok, kanske jag en gång får tag på den videon och kan se den.

    Du förstår trosbekännelser i sig säger inget.
    När jag bodde på Filippinerna så stödde jag på en kyrka som heter ”Jesus miracle Crusade”
    När man läser deras trosbekännelse så ser allt frid och fröjd ut.
    http://www.jmcim.org/site/pages/doctrine/fundamental_doctrine.php
    Men vad jag inte visste utan vad min Pastor i från Assemblies of God berättade var att de är oneness pentacostal. Alltså de tror inte på treenigheten.
    Ändå skedde Under och Tecken på deras möten.
    Pastorn i vår kyrka hade flera gånger först att tala dem till rätta utan resultat.
    Så jag håller inte med om att falska profeter är några liberala teologer på Örebro missionsskola (även om jag känner folk där som är bibeltrogna som blir mobbade och utstötta för det) Sedan kan det ju innefatta det också.
    Utan falska profeter är sådana som säger Herre, Herre i enlighet med Matt 7:21-23
    Att säga Herre två gånger på den tiden när bibeln skrevs var att man betonade något starkt.
    Detta är alltså folk som starkt utbrister Jesus är Herre!.
    Sedan berättade Jesus om falska profeter till judar som mycket väl visste vad profeterna hade sagt om falska profeter i GT.
    Så när Jesus talade om falska profeter så visste ju förstås de som läst GT vad han menade.
    Det var folk som profeterade välgång och sina egna syner och drömmar men Gud förbjud dem att ens tala i hans namn.
    Det var folk som var ledare i den tidens synagogor vars hjärtan var fel inför Gud.
    Heskiel kapitel 13 är en bra beskrivning på en falsk profet.

    Det var förövrigt Matt 7:21-23 som fick mig att lämna den karismatiska rörelsen.
    Jag var en av dessa falska profeter själv.
    Jag predikade och bad för sjuka.
    Men jag var upplåst av stolthet mest intresserad av att bli känd och bygga mig ett namn och ministry.
    Gud visade min hur vidrig jag faktiskt var och att jag inte ens är bättre än Adolf Hitler än någon av de värsta diktatorerna. Nej faktum är jag var mer vidrig och större syndare än någon av dem. Det gick så långt att jag sade att jag skall aldrig mer predika i från en talarstol !
    Allt mitt liv producerade var stolthet och sökande av berömmelse och bekräftelse.
    Vad jag behövde var att bli omvänd och finna Kristus.

    I dag skriver jag anonymt för jag är inte intresserad av att bli känd eller ha mitt namn överallt.
    .
    Falska profeter är folk som kommer i Jesu namn so till det yttre ser överlåtna ut men som till det inre är fulla av huggormsgift, stolthet, girighet, orenhet, och all annan slags ondska.

    1. Bergsjöbloggen: Det tycker jag att du ska göra! Mycket bra film, även om uppföljaren ”Furious love” är ännu bättre. Du kommer nog att ha lite svårt för inledningen av Finger of God, men annars mycket bra. De besöker bland annat Iris Ministries.

     Jag tycker att trosbekännelsen ofta säger mycket, men naturligtvis inte allt. Man behöver också se om de praktiserar den.
     Jag tror att Gud kan verka även genom oneness pentacostals, även om jag inte delar deras teologi och har hört mycket tokigheter som skett inom rörelsen. Så även om mirakler sker i ett sammanhang med felaktig teologi, så innebär det inte nödvändigtvis att det är demoner som står för kraften.
     Gud kan i sin nöd för människor välja att dyka upp även där han delvis porträtteras fel. Faktum är att han ALLTID gör det, eftersom att INGEN av oss har korrekt teologi i hans ögon. Vi har alla fel på flera punkter. Förstår du vad jag menar?

     Intressant att höra din story! Tack för det.
     Jag tänker att problemen kanske var din stolthet och karriärssträvan, inte mirakler eller att be för sjuka.

     Jag orkar inte grundligt skriva hur jag tänker kring falska profeter utifrån dina tankar, men läs gärna första delen av mitt dokument där jag går igenom alla NT-texter om falska profeter och kommenterar. Se även hur jag tänker kring Matt 7 i mina kommentarer till Samuels kommentar här på inläget.

     Guds frid!
     /David

 4. Som jag har nämnt förut så handlar det först och främst om Iris ministries och Heidi Baker talar sanning! Om någon väljer att kalla någon annan för falsk profet, förvirrare, villolärare, scharlatan är det helt upp till dem. Jag brukar oftast säga (om inte noggrann prövning gjorts och om en person uppenbarligen predikar ett falskt evangelium) att denne predikant eller lärare har jag ej förtroende för.

  1. Azaryahu: Bra att du förtydligar! Uppskattar att du ser nyanser och inte använder falsk-profet-stämpeln lika frimodigt som somliga.

   Ska läsa din respons när jag får tid! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s