Vad är osund karismatik?

Bruten rosEtt av mina huvudspår på bloggen är att inspirera och ge verktyg till sund karismatik. Eftersom jag lyfter fram hur viktigt detta är för församlingen och Guds rike så kan man få intrycket av att jag naivt är positiv till ALLT så länge Guds kraft verkar. Inget kunde vara längre bort från sanningen. Jag är mycket väl medveten om att Andens kraft ibland har hanterats på ett dåligt sätt. Karismatiken i sig själv är dock aldrig problemet. Vi är problemet! Allt människan gör kan bli fel och osunt. Vi kan undervisa osunt, leda osunt, ha osunda relationer, leda lovsång på ett osunt sätt, evangelisera på ett osunt sätt osv. Bara för att det ibland blivit tokigt i samband med evangelisation så slutar vi förstås inte evangelisera. Istället lär vi ifrån våra misstag och försöker nå ut till människor på ett bättre sätt.

På samma sätt är det viktigt att vi som praktiserar Andens gåvor och kraft vågar reflektera kring osund praktik. Det hjälper oss att undvika dikena och inte stå i vägen för det Gud vill göra. Om vi hade undvikit osund utövning så skulle många sårade och brända människor inte vara bittra kritiker till allt karismatiskt idag.

Jag skulle vilja säga att osund karismatik…

1. SÄTTER PRESS PÅ MÄNNISKOR
Det har tyvärr hänt att människor i sin entusiasm har lagt press på andra så att de känt både prestationsångest och att de är andra klassens kristna. Tungotalet är det klassiska exemplet. I en miljö av genombrott och Gudsnärvaro väcks längtan efter mer. I ett kompisgäng får alla utom Elin gåvan. Hon vill också ha gåvan, men känner oro – tänk om jag inte lyckas ta emot gåvan? I det sårbara läget är hon mycket känslig. Kompisarnas och framförallt ledarnas agerande kan sätta djupa sår.

Som ledare är det då viktigt att inte pressa Elin genom att påpeka att alla kristna måste ha gåvan eller att det inte går att leva som kristen utan den. Det är också viktigt att man är inlyssnande så att man känner av om personen inte vill söka gåvan mer det tillfället, så att man inte pressar på och skapar en förlängd negativ erfarenhet av att ingenting hände. Om ingenting händer så är det viktigt att inte visa besvikelse, utan att uppmuntra och inge trygghet. Om man signalerar att det inte finns någon stress, så underminerar man grogrunden för osund press. (oh, det rimmar). Vi får aldrig låta vår egen entusiasm göra så att andra inte vågar säga nej eller tänka annorlunda. Vi får aldrig pusha människor att göra saker som de egentligen inte vill eller är redo för.

Detta exempel kan även tillämpas på t.ex. förbön för helande eller att bli mer genomsyrad av Anden.

2. RESPEKTERAR INTE MÄNNISKORS INTEGRITET
Det finns tyvärr flera exempel på när förbön gått överstyr. Även om det generellt är undantagsfall och verkligen inte hör till det vanliga så är det naturligtvis oacceptabelt. Det kan handla om att en förebedjare haft handen på ett olämpligt ställe eller att en person haft en ivrig grupp människor som skrikit, skakat och närmast tryckt ner personen mot marken. Ett annat exempel är att någon börjat manifestera demoner och personen inte blivit flyttad till ett annat rum. Någon kanske glömde att den besvärade individen var en människa och valde att ”duellera” demonen inför publik.

I allt måste vi bevara människors integritet och värdighet.

3. GER MÄNNISKOR SKULD OCH BÖRDOR
Det är viktigt att vi inte skuldbelägger människor. Om ingenting händer när vi ber för helande så ska vi aldrig säga till personen att den hade för lite tro. Som ledare ska vi inte säga till förebedjare att de har för lite tro om någon inte blir helad. Vad händer om vi säger till någon att den har för lite tro? Exakt…den får ännu mindre tro. Vi ska inte säga till människor som inte får tungotalets gåva att de inte är tillräckligt heliga eller andligt mogna.

Det är också viktigt att vi inte ger människor bördor. Om någon just blivit utrustad med profetians gåva så ska vi inte säga: ”Så bra, nu har du ett ansvar att lyssna in över människor varje tillfälle du får. Gud ser hur du förvaltar gåvan”.

4. ÖVERDRIVER OCH TUMMAR PÅ SANNINGEN
Vi längtar alla efter att se Gud verka och att Guds rike ska utbreda sig. Tyvärr kan osäkerhet och dåligt självförtroende göra att vi försöker se bättre ut i andras ögon än vad vi är. Ett annan orsak kan vara att vi vill så mycket att vi är för ivriga och inte undersöker det som hänt tillräckligt noga. Båda kan leda till att vi överdriver eller tummar lite på sanningen. Någon säger att den kanske känner att smärtan i ryggen är lite bättre och vi tjoar loss och börjar prisa Gud och tacka för att han gör mirakler! Det sätter en osund press på personen att inte göra förebedjaren besviken genom att konstatera att det nog inte kändes bättre trots allt.

Om någon jag ber för säger att de blivit bättre eller helad så frågar jag alltid: ”hur märker du det?”. Ibland försöker nämligen människor vara ”snälla”, vilket upptäcks om de får följdfrågor. De kan även vara överdrivet optimistiskaoch i sin iver missta sig. Jag ställer därför alltid olika kontrollfrågor och ber personen känna efter ordentligt. 

Om någon du bett för blev 50 % helad, så säg inte till andra efteråt att personen blev helad – säg 50 %! Om du är osäker på om något hände är det bättre att inte säga någonting alls. Om du använder dig av siffror, så måste de stämma! Annars är det bättre att uttrycka sig mer svepande och säga att ”några” eller ”flera” blev helade, frälsta etc.

5. LOVAR SAKER MAN INTE HAR TÄCKNING FÖR
Det är viktigt att vi inte lovar saker hur som helst. ”Jag vet att du kommer att bli helad ikväll.” ”Alla av er kommer att få tungotalets gåva.” ”Jag känner att din sjuka mamma inte kommer att dö, Gud kommer bota henne i sista sekund”. Ni förstår poängen. Om det sedan inte blir så, kommer besvikelsen och bitterheten som ett brev på posten. Förtroendet för den som lovade raseras. Vi ska inge människor hopp, men aldrig lova saker. Ibland kan Gud ge oss en gåva av tro för en situation, men då måste vi vara VÄLDIGT säkra på vår sak.

6. ANVÄNDER HYPE OCH PSYKOLOGISKA FAKTORER FÖR MYCKET
När man samlas i en grupp förekommer alltid gruppdynamik. Vi påverkas av varandra, atmosfären, stämningen, musiken, vad som sägs och hur det sägs. Detta är ofrånkomligt och inte nödvändigtvis negativt. Men det är viktigt att vara medveten om att man med hjälp av musik, belysning och annat kan stimulera människor så att de upplever saker rent själsligt. Det behöver inte vara fel, men ska inte förväxlas med Gudsmöten. Jag försöker att undvika att med hjälp av sådant hetsa upp en hysterisk stämning, eftersom det då blir svårare för människor att efteråt avgöra vad som var Gud och vad som var själsligt. Med ”hysterisk” så menar jag just hysterisk, inte passionerad.

Detta är naturligtvis också en kulturell fråga. En afrikansk Gudstjänst är generellt mycket mer högljudd och intensiv än en svensk. Det är också en fråga om vilken slags kultur vi vill bygga i vår församling eller ungdomsverksamhet. Men en sak är given – används dessa saker för att medvetet hetsa fram en viss sinnesstämning ökar risken för osundheter och förväxling av Anden & det själsliga.

Det går att manipulera på andra sätt. Om jag är tillräckligt hetsig, småskakar personen jag ber för, högt tackar Gud för att Guds kraft strömmar genom personen just nu (fast jag inte upplever det) och plötsligt ändrar tonlägen hela tiden så kommer personen kanske tillslut falla ihop utan att Gud gjort något! Det är viktigt att vi undviker att kombinera karismatik med dessa saker. Men som sagt, här finns det ibland också kulturella skillnader. Själv så tror jag att en mer lågmäld och laidback karismatik fungerar bättre i Sverige. Men jag tror samtidigt att det kan bli lite stökigt när Anden verkar (skrivit mer om det här. Alltså behöver vi inte bidra till stökigheten själva! 😉

7. ANVÄNDER GÅVORNA I MAKTSYFTE
Anledningen till att vissa pastorer börjar kallsvettas vid blotta tanken på det profetiska är just detta. De har erfarenhet av att personer använt det profetiska för att framföra sina egna åsikter. Ragnar ställer sig upp under Gudstjänsten och säger: ”Så säger Herren: Herren är missnöjd över styrelsen. Äldste också faktiskt. Faktum är att Herren bolmar av vrede över hela församlingen. Men det finns nåd, säger Herren, välj in nya ledare och avdela mer pengar till missionen så flyttar jag inte Ljusstaken ifrån er, säger Herren.”

Det är viktigt att inte förväxla egna övertygelser med Guds röst. Om en styrelse samtalar om en fråga och någon säger att Gud säger hur vi ska göra, så är det svårt att argumentera emot. Samtidigt tror jag att man som ledarskap man få tilltal av Gud, men vi behöver lära oss att pröva och inte låta sådana ord binda oss eller stå oemotsagda. Profetians gåva handlar främst om uppmuntran, tröst och uppbyggelse, att vaska fram guld ur människor. 

Det har även hänt att människor använder sina gåvor (eller låtsas ha gåvor) för att få inflytande över människor och kontrollera dem. Vi ska istället tvätta människors fötter och vara tjänare i församlingen. Det är aldrig ok att försöka legitimera sig själv eller sina åsikter med hjälp av andliga gåvor.

8. FRAMHÄVER SIN EGEN TJÄNST
En sak som jag älskar med den karismatiska dimensionen av kristen tro är att Gud så tydligt är i centrum. Det som sker är omöjligt för en människa att utföra i egen vishet och duktighet. Därför blir det så groteskt när någon solar sig i glansen från Andens kraft och riktar fokuset mot sig själv. Orsakerna kan vara många: bekräftelsebehov, inre sår, stolthet, maktbegär m.m. Ju mer vi söker Andens kraft, desto mer behöver vi därför också söka Hans frukt.

9. TAR INTE PASTORALT ANSVAR
De senaste 5 åren har jag & min fru fått lära oss mycket om att leda människor i en miljö av andlig förnyelse. Det Gud har gjort i vår ungdomsgrupp har introducerat oss till nya utmaningar. I ett skede av andlig förnyelse så måste det finnas människor som fungerar i herdens tjänstegåva. Vi kan inte tänka: ”Gud verkar, om några blir rädda, besvikna eller skeptiska så är det deras problem eller Guds ansvar.” Naturligtvis är det ledarnas ansvar.

Några råd från min sida:

 • Undervisa och samtala om fysiska reaktioner. De följer karismatisk kristendom i fotspåren och kan både skrämma och skapa utanförskap och besvikelse. Vi försöker alltid dra bort fokus från dem och poängtera att de är en ointressant bieffekt av det Gud gör. Vill du veta mer om hur vi undervisar om fysiska reaktioner? Klicka här!
 • Om någon får ett starkt möte med Gud, så kolla med personen om det känns okej! Det kan hända att personen inte förstår vad som händer eller har andra frågor. Återkoppla gärna igen lite senare och samtala om det som hände.
 • Identifiera osunda tendenser och osunt fokus hos människor och samtala med dem. Ibland konfronterar jag inte så tydligt, utan ”råkar” istället komma in på något som balanserar personens tankebanor.
 • Förklara och avdramatisera! Om det sker tydliga saker i rummet så gå lugnt upp och säg ”ibland när Gud verkar så kan det…vi fortsätter och tillber Gud tillsammans.” Det skapar trygghet. På Kingdom Culture, ett förnyelsemöte vi har en gång i månaden, så inleder vi alltid eftermötet med att i förväg gå igenom vissa saker och därmed förebygga osunt fokus, jämförande, rädsla m.m.
 • Det är bra att ha regelbundna enskilda ”kvartssamtal” med ungdomarna. Använd dem till kolla upp om hur de upplever det som händer på samlingar etc.

10. FOKUSERAR PÅ FYSISKA REAKTIONER
Ibland när Gud gör något i våra liv så kan vi reagera genom att falla, skaka, rycka, skratta, gråta, m.m. Om vi skapar en kultur där dessa saker favoriseras eller upphöjs så finns risken att människor omedvetet eller medvetet börjar imitera. De vill ju också möta Gud ”på riktigt”. Det kan bli ett osunt fokus som leder till avarter och överdrifter. Jag vill precis som i förra punkten länka till mitt tidigare inlägg om fysiska reaktioner.

11. SÄTTER KARISMATIKEN I CENTRUM
Om karismatiken blir slutmålet och det allting handlar om så blir det osunt. Relationen till Gud är i centrum, inte gåvorna. Jag menar dock att vi västerlänningar ofta har en felinställd inre våg när vi ska mäta vad som är ”för mycket” fokus på karismatik. Eftersom många växt upp utan att Andens kraft knappt nämnts eller än mindre manifesterats, så tycker de att minsta lilla är för mycket. Att New Wine tillsammans med Global Awakening anordnade en Helandeskola förra året tyckte vissa var osunt. ”Helande är inte fokus, Jesus är fokus.” Att det regelbundet anordnas kurser i evangelisation eller predikoskolor är förstås inget problem! 😉

30 % av evangelierna består av helanden och den övernaturliga kristendomen genomsyrar hela Bibeln. Enligt Paulus bör karismatiken vara tydligt närvarande när de troende samlas (1 Kor 14:26ff). Och eftersom karismatiken generellt lyser med sin frånvaro i Sveriges kristenhet så kan den behöva belysas extra mycket en tid för att den ska återfå sin rätta plats.

AVSLUTANDE TANKAR
Somliga drar slutsatsen efter att ha begrundat ovanstående att karismatiken kostar mer än vad den smakar. Gud är dock av en annan åsikt, eftersom han skapade gåvorna! 😉 Församlingen i Korinth hade defintivt inslag av osund karismatik. Ändå uppmuntrar Paulus dem att ”ivrigt söka Andens gåvor” (1 Kor 12:1). Det är också viktigt att inse att nästan alla punkterna ovan kan förekomma även utan karismatik, med skillnaden att de inte sker i samband med utövning av karismatik. Problemet är som sagt inte karismatiken, utan vi människor. Här skriver jag om varför mirakler är viktiga, och här om varför Andens liv är så viktigt. 

Mitt nästa inlägg kommer att handla om vad som inte är osund karismatik. Jag kommer med andra ord att bemöta vanliga argument mot en karismatik som jag menar inte alls är osund.

Sök ivrigt Andens gåvor!
– Paulus

Blessings!
/David


9 reaktioner på ”Vad är osund karismatik?

 1. Följde Christians länk på FB och måste bara tala om hur kul det var att läsa!!! Blev glad ända in i hjärtat.
  Din text födde massor av tankar!!!

 2. Tack för detta inlägg, TACK! Har varit med i sånna sammanhang och kan bara säga att det du tar upp är SPOT ON. Känner igen alltihop – har erfarit en hel del av det och även läst en del om ämnet.

  Något jag förstått, i min efterforskning, är också att läran som ibland präglar osunda karismatiska sammanhang är en annan, ny lära – ganska lik Bibelns, men i själva verket helt väsenskild. T.EX. kanske man undervisar om änglar, men dessa änglar beskrivs på annat sätt än änglarna i Bibeln och har andra funktioner än man hört om förut (t.ex. sägs vara sända från Gud för att förse kristna med pengar). Många konstiga under och tecken kan ske – vilka kan vara rent ockulta företeelser, men folk hindras inse det eftersom allt kallas för Den Helige Andes verk. (Står lite här om ett exempel, ängeln ”Emma” : http://battle4truth.wordpress.com/2008/05/26/todd-bentley%E2%80%99s-%E2%80%98emma%E2%80%99-angel-or-demon/ )

  Vi bör egentligen inte bli förvånade att det finns under och tecken som inte kommer från Gud, eftersom det förekommer sådana övernaturliga saker i många religioner – rent ockulta ”under”. Även Bibeln tar upp det – t.ex. följande händelse: ”Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt: Aron kastade sin stav framför farao och hans hovmän, och den förvandlades till en orm. Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar, och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak: var och en kastade sin stav, och stavarna blev till ormar. Men deras stavar uppslukades av Arons stav.” (2 Mos 4:10-12) De som inte var Guds tjänare kunde här göra samma under som Guds tjänare, men Guds under var det som ”bestod”.

  Och Jesus själv talar om människor som utger sig för att vara Guds tjänare, men som i själva verket är den ondes tjänare och inte alls känner Gud: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’” (Matt 7:21-23)

  Det som avslöjar sådana människor är den frukt (egenskaper, handlingar, ord osv.) som kommer från deras liv. Jesus talar om det i verserna alldeles innan (alltså Matt 7:15-20):
  ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.” Alltså; det visar sig i våra handlingar vem det är vi följer. Följer vi Gud kommer det visa sig genom god frukt i våra liv – vi älskar varandra och gör goda saker. Följer vi den onde visar det sig genom dålig frukt i våra liv. Det handlar ju naturligtvis inte om att man måste vara god nog för att bli eller vara kristen – vi kommer till Gud i det skick vi är (och i oss själv har vi faktiskt INGET att bidra med) – men Han GÖR något med oss så att vårt liv ger god frukt!

  Paulus skriver ju mer om denna frukt som Jesus pratar om:
  ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (Gal 5:16-23)

  Det som verkar prägla osunda karismatiska sammanhang, är just att de genomsyras av denna ”dåliga frukt” (och den kanske inte alltid syns, men när den skymtar ser man att den är MYCKET dålig… genomrutten och möglig!). Det kan handla om stark egoism, stora lögner, jagande efter mammon, självisk framgång, splittringar, villoläror osv. osv. osv… allt sådant som Den Onde vill göra. I ett osunt karismatiskt sammanhang, kamofleras denna dåliga frukt i massa kristna ”kläder” så att det inte blir synligt att det är från den Onde. Man gör inte upp med denna synd och man lyssnar inte på sanningen när det uppenbaras sådant som är fel. Man kanske inte bara vägrar att lyssna, utan försöker även övertyga den person som kommer med sanningen att denne har fel. På så sätt ”målar man om kartan” för denne – om vad som är sant. Allt detta leder till otroligt psykiskt lidande för dem i sammanhanget som följer den verklige Helige Ande.

  Något som ibland kan prägla sådana sammanhang är också att man väldigt starkt kan söka härligheten men vägra att gå lidandets och kärlekens väg dit. Den väg Jesus fick ta till himlen var ju genom korset, och den väg han erbjuder oss är också att nå härligheten genom att ”ta upp vårt kors”. Vi måste ”dö” – från vår synd. För att dö från sin synd måste man först vara villig att se den – allt detta kallas ju omvändelse. Och omvändelsen är det som verkar saknas när det gäller dem som ”driver” osunda karismatiska sammanhang. Det är den slutsats som växer fram i efterforskningar och erfarenheter i sådana sammanhang.

  Oj va långt detta blev! Jag bara kände ett behov av att sätta ord på de här sakerna, dels för min egen skull och också för ”omvärlden”. Det väcktes saker i mig när jag läste inlägget – det satte fingret på väldigt viktiga grejer. Halleluja för SUND andlighet!!!

  1. Hej Rebecka!

   Tack för att du tog dig tid att kommentera och dela dina tankar! Gillar verkligen när det inte bara blir kommunikation åt ett håll på bloggen. 🙂

   Tråkigt att du varit i sammanhang där du känner igen dessa 11 osunda saker. Även om jag tror att stilen och karismatiken kan vara olika i olika sammanhang utan att det ena egentligen är bättre än det andra, så ska de 11 aldrig vara förekommande. Naturligtvis kan misstag begås, men är de regelbundna och en del av kulturen är det problematiskt.

   Resten av ditt resonemang håller jag dock inte med om. Du fortsätter att tala om sammanhang med osund karismatik, men motiverar det generellt inte utifrån mina 11 punkter, utan utifrån vad jag kallar ”falska-profeter-teologin”. S.k. väktarbloggar (vissa kallar dem hädelsejägare) sprider mycket förvirring kring modern karismatik online, där sammanhang bedöms utifrån mycket tvivelaktiga kriterier.

   Bibeln talar mycket riktigt om falska mirakler, några i GT – och några texter i NT om falska tecken. Jag håller dock inte med om att de sker i kristna sammanhang såsom ”falska-profeter-teologin” menar. Det är tydligt i NT att dessa falska messiasgestalter gör under FÖR ATT BEKRÄFTA EN ANNAN JESUS OCH EN HELT ANNAN LÄRA. ALltså ska vi inte börja misstänka falska profeter när vi ser att ett sammanhang präglas av mirakler, utan när de predikar ett helt annat evangelium och en annan Jesus. Det görs desperata försök av somliga att mena att tex Bill Johnson, Toronto, Randy Clark m.fl. gör det, men resonemangen är dåligt underbyggda och förvrider lösryckta citat.

   Håller med om att falska profeter även känns igen på deras frukt. Problemet är att man inom ”falska-profeter-teologin” ofta hänvisar till det bibelordet, men inte har något att anföra mot t.ex. Bill Johnson, Che Ahn, John & Carol Arnott, Mike Bickle, Heidi Baker m.fl. Ändå fördömer de dessa kristna ledare och säger: ”bara för att vi inte ser någon dålig frukt i dem eller genom deras tjänst, så betyder det inte att den inte finns där.” Att säga så är förstås problematiskt, eftersom att bevisbördan ligger på den som anklagar.

   Detta med försvar av nutida karismatik är ett av mina huvudämnen, så jag skulle kunna skriva ALLDELES för mycket om detta! 😉
   Om du är intresserad av att lära dig mer om falska profeter och hur man känner igen dem och hur man INTE känner igen dem, så rekommenderar jag dig att läsa mitt dokument om falska profeter & urskiljning.

   https://davidwellstam.wordpress.com/2010/12/02/falska-profeter-urskiljning/

   Där går jag systematiskt igenom att NT-texter om falska profeter.

   Håller med dig om att vi generellt inte betonar offer och överlåtelse som leder till lidande så mycket numera. Jag tycker dock inte det bara gäller vissa karismatiska sammanhang, utan även andra sammanhang.

   Guds frid!
   /David

 3. Jag har startat en sida på Facebook för kristna bloggare, men än så länge så är det bara jag som är med på den sidan. Gilla gärna sidan du med och dela med dig av en länk till din blogg. Bjud gärna in andra som har kristna bloggar och de som vill läsa i kristna bloggar. Sök på Kristna bloggare i sökfältet på Facebook så hittar du gruppen. Hör av dig om du stöter på problem.

 4. Gammalt inlägg detta. Jag vet. Ändå ett av toppinläggen man finner när man söker på problematiken kring karismatik.

  Jag tycker du skriver flera saker som är bra att understryka. Det är bra att det finns kristna ledare i frikyrkan som tar integritet på allvar. Jag gissar att det bygger på en värdegrund som innefattar att Gud ser varje människa som väldigt dyrbar, och hur kärlekens natur beskrivs i 1 Kor 13? Det är bra. Jag kan dock tycka att det finns en otydlighet i inlägget rörande vad karismatik faktiskt är. Ibland ser det ut som att känsloyttringar, fysiska manifestationer eller ”reaktioner” som du väljer att kalla det, är detsamma som karismatik. Jag tror detta bara handlar om en viss otydlighet i inlägget, men likväl viktigt att klargöra att karismatik i sig ju egentligen inte behöver ha någonting med starka känsloyttringar och fysiska manifestationer att göra.

  1. Kanske ska utrycka mig tydligare: ”starka fysiska manifestationer” borde det stå. Allt vi gör manifesteras ju fysiskt på ettt eller annat sätt, hehe.

Lämna ett svar till youngmanhood Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s