Den osynliga verkligheten | del 3: Änglar

Den osynliga verkligheten designÄnglar är hetare än någonsin! Under mitt år i England så hamnade jag under en bussresa bredvid en tjej som läste en bok som fångade min uppmärksamhet: ”Angelic meditation”. Jag inledde lite trevande ett samtal om boken och det visade sig att poängen var att identifiera olika slags änglar och dra nytta av deras välsignelser. Behöver jag säga att boken inte var överdrivet kristen? 🙂 Personen bredvid var egentligen buddist i grunden, men längtade efter någonting mer. Det har under de senaste decennierna skrivits MÄNGDER av böcker om änglar, eftersom vår postmoderna kultur längtar efter andlighet och övernaturliga erfarenheter. Därför är det viktigt att vi talar om änglar i våra kyrkor. Om vi inte väljer att tala om de tydligt övernaturliga delarna av kristendomen så kommer vi inte ha någon kristendom kvar i vårt land inom x antal år. Undersökningar visar att majoriteten av nyandliga personer i USA är uppväxta i kyrkan men lämnat p.g.a. frustration över bristande spiritualitet och karismatiska uttryck.

En annan anledning att tala om änglar är att Bibeln gör det. Upp till 305 gånger närmare bestämt! Det är populärt i många kretsar att varna för att prata om änglar. Tråkigt nog så tenderar vi att varna för det diket vi är längst ifrån att hamna i. Vår rädsla gör att vi lämnat mitten på vägen och snubblat ner i motsatta diket. Hur många kristna känner du som börjat tillbe änglar? Hur många kristna känner du som över huvud taget pratar om änglar? Om du är som mig så är svaret noll på första frågan och några få på andra frågan. Svensk kristenhet är generellt i motsatt dike och undervisar inte alls i ämnet. Det är idiotiskt att fokusera på änglar, men lika idiotiskt är det att ignorera dem. 😉

Jag skulle vilja säga att de som menar att prat om änglar skymmer Gud har en för liten Gud. Guds härlighet är så oändligt mycket större än änglarnas. There is no contest, at all! Gud skapade änglarna och är inte rädd för att de ska stjäla hans strålglans. Dessutom ser vi i Bibeln att änglarna ständigt leder människors uppmärksamhet till Gud. Möten med änglar leder till djupare tillbedjan av Gud och förnyat fokus. Och om Gud inte vill att vi ska se eller känna till änglarnas tjänst, varför ger han oss då gåvan att skilja mellan andar och profetisk blick?

Precis som att läraren förmedlar sina insikter från Bibeln så är Guds tanke att personer som urskiljer delar sina erfarenheter med oss andra. Därför behöver en beskrivning av änglarna och deras tjänst också våga inkludera utombiblisk erfarenhet. Obiblisk erfarenhet motstrider det som står i Bibeln. Utombiblisk erfarenhet motstrider inget som står i Bibeln men är inte i detalj omnämnd i Bibeln. Viktig skillnad där! I princip alla bra böcker som skrivits om änglar av kristna ledare innehåller människors erfarenheter av änglar.

ÄNGLAR BASIC

Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? (Hebreerbrevet 1:14)

Här lär vi oss att änglar är andar som är utsända av Gud för att hjälpa oss människor.

“… till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

Änglar har (eller hade åtminstone en gång i tiden) en fri vilja eftersom flera idag tillsammans med ängeln satan gör uppror mot Gud (mer om satan och fallna änglar i nästa del).

HIERARKI OCH MÅNGFALD

För i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. (Kol 1:15, se även 1 Pet 3:22)

Paulus nämner här i förbifarten att det finns en hierarki och struktur även i den osynliga verkligheten. Vissa försöker utifrån dessa ord skapa en tydlig hierarki, men det blir mycket spekulativt. Vi ser i Daniels bok kap 10 att det finns änglafurstar (både goda och fallna) som har ansvar över länder.

Bibeln nämner 4 slags änglar:
1. Serafer (Jes 6:2-3)
2. Keruber (Hes 10:18-22, 1 Mos 3:24)
3. Ärkeänglar (1 Thess 4:16, Jud 1:9)
4. Vanliga eller ospecificerade änglar

Bibeln beskriver inte tydligt dessa änglars funktion och det finns troligen betydligt fler slags änglar och andliga varelser. De som ser i den osynliga verkligheten berättar hur det finns både änglar och fallna änglar med olika utseende, auktoritet och styrka.

ÄNGLAR PÅ UPPDRAG
Låt oss se på några av de saker som änglarna gör:

1. Änglar tillber

Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. (Jes 6:1-3)

Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Luk 2:12-14)

Vi ser genom hela Bibeln hur änglar tillber Gud både i den himmelska verkligheten och den fysiska verkligheten (jorden). De som ser in i den osynliga verkligheten menar att änglar tillber även där, att de finns med i tillbedjan varje gång vi människor tillber (mer om verklighetens tre dimensioner i förra delen). En person som ser berättar hur änglar under stunder av tillbedjan i Gudstjänsten aktivt verkar för att öppna upp atmosfären och bana väg för det som Gud vill göra. En annan att han har sett änglar gråta då lovsången avbryts av mötesledare eller lovsångsteamet utan ledning av den helige Ande. Änglarna vet vad de församlade går miste om. 

2. Änglar ger budskap från Gud
I Bibeln kommer änglar med varningar, uppenbarar Guds planer, leder m.m.

3. Änglar beskyddar
Min fru dog nästan som liten. Hennes mamma somnade vid ratten på helt fel ställe (finns i och för sig få bra ställen) och hon väcktes av en ängel och hann bromsa i tid. Människor med gåvan att skilja mellan andar berättar att de ofta ser änglar positionerade i byggnader, utomhus m.m. De utför inte någon aktiv uppgift utan verkar vara en slags beskyddande vakter.

Har alla människor en ”skyddsängel” eller en ”personlig ängel?” Jesus säger att barnens änglar alltid ser Guds ansikte i himlen (Matt 18:10). När Petrus kommer tillbaka till lärjungarna efter att han befriats från fängelset (av en ängel) så tror de först att det var Petrus ängel som kom (Apg 12:15). Graham skriver i sin bok ”Angels: God’s secret agents” att följande bibelord leder honom till att tro att alla troende har personliga änglar som följer dem:

Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten. (Ps 91:11-12)

Även om dessa bibelord pekar åt en viss riktning så är de ändå inte solklara svar på frågan. Några av de som ser i den osynliga verkligheten säger att de ofta ser en eller flera änglar som följer varje människa. Andra som ser säger att de sällan ser änglar bakom varje enskild person. Ingen ser hela bilden och dessa utsagor behöver ej ställas emot varandra. Naturligtvis är det som all utombiblisk uppenbarelse, – det kan ge oss inblick,  förståelse och uppmuntran men bör ej göras läror av. Personligen tror jag att alla människor har minst en ängel. Jag föredrar ”personlig ängel” framför ”skyddsängel” eftersom de gör mer än bara beskyddar. 

4. Änglar välsignar och utrustar

Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. (Matt 4:11)

Vi gör lätt misstaget att bortse från versen eftersom den handlar om Jesus! Tvärtom så är Jesus vårt föredöme och är modellen för den förlåtna Andefyllda människan. Jesus avsade sig alla gudomliga krafter (dock ej sin gudomliga identitet) när han blev människa för att han skulle kunna vara ett realistiskt föredöme för oss (Fil 2:7). Så om änglarna betjänade och styrkte Jesus kan änglarna välsigna och styrka oss. Även i Jesu svåra stund i Gethsemane kom en ängel och styrkte Jesus (Luk 22:23). De som ser i den osynliga verkligheten beskriver hur de ofta ser änglar lägga händerna på människor och välsigna, viska saker i deras öron m.m.

Tanken att änglar aktivt är involverad på detta sätt i våra liv kan känns obekvämt för somliga, eftersom de menar att det ju är Gud som styrker dem. Men Gud är en social Gud och älskar att verka genom andra, både genom änglar och människor! Nästan allt han gör på jorden sker genom människor. Att han då i viss mån verkar i våra liv genom sina änglar är helt i enlighet med Hans natur. Dessutom går det inte att skilja på vad Gud gör och vad änglarna gör. Det Gud gör, gör änglarna. Det änglarna gör, gör Gud. Dessutom kan förstås Fadern, Sonen & Anden verka direkt i våra liv ibland utan medverkan av änglar. 

På ett läger nyligen så stod jag längst bak i lokalen och var i bön. Efter ett tag började jag se i den osynliga verkligheten och såg hur tre-fyra änglar gick runt och gjöt olja över flera av ungdomarnas huvud. En känd kristen ledare bad vid ett tillfälle Gud att utrusta människorna till tjänst som var samlade till Gudstjänst. En annan person med gåvan att skilja mellan andar såg då hur mängder av änglar dök upp i rummet och förmedlade olja till alla. Några av änglarna var större än de andra och gick till några enstaka personer och öppnade skriftrullar och läste över personen. Dessa personer kallades och utrustades till nya tjänster.

5. Änglar helar

In these lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters; for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water; whoever then first, after the stirring up of the water, stepped in was made well from whatever disease with which he was afflicted. (Joh 5:3-4)

Somliga bibelöversättningar stryker förklaringen till varför de sjuka samlades där. Anledningen är att vissa manuskript inte har med delen med ängeln. Antingen så missade eller utelämande de som kopierade manuskripten denna del, eller så lades denna del till senare för att förklara varför folket samlades där. Bara för att det lades till senare, innebär det inte nödvändigtvis att det inte var sant.

Oavsett vad så bekräftar människor med gåvan att skilja mellan andar från olika delar av världen att de regelbundet ser änglar vara med då helanden sker. Gary Oates, författare av boken ”Open my Eyes, Lord”, beskriver hur han ber för en man med en långt framskriden hjärntumör. Då öppnar Gud hans inre ögon och han ser hur en ängel träder fram och blåser eld genom mannens huvud. Mannen själv ser inte detta. Gary frågar mannen hur det känns. Mannen svarar att det känns som att hans huvud brinner! Hjärntumören försvann och mannen och hans fru valde att ge sina liv till Jesus. 🙂

Ganska nyligen när jag var förebedjare i på ett läger så hade jag en paus då jag inte hade någon att be för. Jag ser mig omkring på förbönsplatsen. Till vänster om mig ber en förebedjare för en kille, och det verkar som om personen får förbön för något problem med sina ben. Då ser jag hur det står en ängel bredvid dem, och Gud visar mig ett ”rött läkarkors” över ängeln, alltså att ängeln var där med syfte att bidra till helande.

Visst är det vackert? Gud vill hela en människa och använder både en ängel och en människa samtidigt, ändå är det Gud som helar! All ära till Gud. 

BOKTIPS
Angels: God’s secret agents – Billy Graham
Änglar på uppdrag – Charles & Frances Hunter & Roland Buck
Angelic encounters – 
James W & Michal Ann Goll

Open my eyes, Lord – Gary Oates

AVSLUTNING
Vet du vad min största insikt har varit när jag läst böcker om änglar och studerat dem i Bibeln? Att de har mycket större del i vår vardag än vad vi tror! 🙂 Detta varken förminskar eller skymmer Gud, precis som vi inte skymmer Honom när vi betjänar varandra och utbreder Guds rike på jorden.  

Blessings!
/David


9 reaktioner på ”Den osynliga verkligheten | del 3: Änglar

 1. Jättebra skrivet! En man som är med i samma hemgrupp som jag säger att det finns änglar med i rummet när vi ber tillsammans, därför är gemensam bön starkare än när man ber ensam.

 2. Apg 12:15 De sade till henne: ”Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: ”Det är hans ängel.” [kap]
  det här talar för att alla har en egen ängel…

 3. Nu vill jag inte bara vara gnällig (försöker fila ned min lite allt för kritiska sida) men jag tycker du missar ett stort parti om vilka änglasorter Kolosserbrevet 1:16 och 1 Petrusbrevet (3:22) antyder finns.
  Väldigt vanligt är att man historiskt har listat 9 sorters änglar: Serafer, Keruber, Troner,
  Herravälden, Krafter, Furstar, Makter, Ärkeänglar och sist vanliga änglar.

  Seraferna tänks var närmast Gud och sen går det nedåt.

  Vidare står det ingenstans att Satan (eller Satanael som han omnämns i vissa judiska traditioner) skulle vara en ärkeängel. Bibelns traditionella böcker omnämner bara tre: Mikael, Gabriel och Rafael medan andra judiska böcker också nämner Uriel, Raguel, Remiel och Sarakael.

  Hesekel 28 talar om Kungen av Babels fall men många kristna traditioner menar att detta också är ett tal om Satans fall. Och i så fall är den ängeln en Kerub.

  Men annars tycker jag det är bra att du tar upp hur människor har uppfattat och ”sett” änglaväsen. Våra upplevelser är väldigt spännande även om vi inte kan göra kanon av det.

  1. Tack för komplettering Samuel! 🙂 Övervägde faktiskt att ta med just dessa saker, men avstod av utrymmesskäl och utgick istället utifrån en mer pragmatiska kategorisering. Men nu när jag ser din kommentar så saknar jag dessa delar, så jag funderar på att lägga till dem i efterhand och uppmärksamma uppdateringen.

   Så tack för inspirationen! 😉

 4. Hej David! Vad är det för skillnad mellan människor och änglar som gör människor till Guds avbilder och änglar inte till Guds avbilder?

  Anledningen att jag frågar är att många teologer har beskrivit människans förnuft, moraliska ansvar m.m som det som särskiljer oss och gör oss till Guds avbilder. Men änglar har ju dessa förmågor också, trotts detta så kallas de inte för Guds avbilder.

 5. När jag en sen kväll var uppe sent och se på tv och ska lägga mej och när jag var fortfarande var pigg på natten i sängen hörde jag en kvinnlig änglaröst ropa försiktigt på mitt namn lika högt och tydligt som när vi pratar, kände/såg en närvaro av en blond kvinnlig ängel och det har bara hänt en gång i förra året!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s