Andens gåvor | del 2: Andens gåvor basic

Andens gåvor“I fråga om de andliga gåvorna, vill jag också att ni ska ha kunskap”, skriver Paulus till församlingen i Korinth (1 Kor 12:1). Under de 7 år jag och min fru haft Andens gåvor-seminarium på Chililägret inleder vi alltid med en ”fyra hörn-övning” med olika frågor. Det är inte ovanligt att endast ca 5 % av deltagarna tidigare fått undervisning om Andens gåvor. Paulus och Gud är helt överens: de vill att vi ska ha kunskap om de karismatiska gåvorna. 

ANDENS 9 KARISMATISKA GÅVOR 

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

 • Vishetens ord (övernaturlig vishet och lösningar)
 • Kunskapens ord (övernaturlig kunskap om saker)
 • Trons gåva (Anden ger tro för någonting specifikt)
 • Gåvan att bota sjuka (kraft att bota sjukdomar och skador)
 • Gåvan att utföra kraftgärningar (kraft att utföra mirakler av olika slag)
 • Profetians gåva (ta emot kommunikation från Gud och förmedla den vidare)
 • Gåvan att skilja mellan andar (att urskilja den helige Ande, demoner, änglar och människans ande)
 • Tungotalets gåva (ett övernaturligt bönespråk)
 • Gåvan att uttyda tungotal (uttydning av eget eller andras övernaturliga bönespråk)

Mer om dessa gåvor senare i bloggserien!

5 KORTFAKTA OM ANDENS GÅVOR

1. Andens gåvor är verktyg
Andens gåvor är verktyg, inte dekoration. Gåvorna finns inte till för att den kristna tron ska bli lite häftigare och mer mystisk, utan för att utföra specifika saker. Varje gåva är skapad av Gud för att hjälpa församlingen och oss som individer. En kristen utan Andens gåvor är som en snickare utan verktygslåda. Om vi inte målmedvetet verkar för att gåvorna ska vara i funktion i våra liv och våra församlingar så säger vi med våra handlingar: ”vi klarar oss ganska bra utan dina gåvor Gud.” Andens gåvor är t.ex. ett av de mest effektiva sättet att demonstrera Guds existens för människor (se t.ex. 1 Kor 14:25; Apg 5:12-16).

2. Andens gåvor är till för andra
Ibland målar vi upp det ivriga sökandet efter Andens gåvor (1 Kor 14:1) som någonting negativt och fult. Vi antyder att man inte ska söka gåvorna utan givaren och att vi inte ska söka sensationella ytliga saker. Men faktum är att sökandet efter Andens gåvor är något utav det mest osjälviska man kan företa sig. Alla utom tungotalets gåva är nämligen till för andra! Så om vi verkligen vill böja oss lågt och betjäna människor bör vi söka Andens gåvor, – Guds verktyg till att välsigna andra.

3. Alla kan få Andens gåvor

“Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.” (1 Kor 12:11)

“Dessa saker ska prägla de som tror, de ska tala i tungor…de ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska.” (Mark 16:17-18)

Anden fördelar sina gåvor åt var och en. Tungotal och helande (och därmed även övriga gåvor) ska prägla de som tror. Det kunde ha stått: ska prägla församlingsledare och missionärer, men det står det inte! 😉 Andens gåvor är inga medaljer som särskilt lyckade kristna får. Helighet är inte nyckeln till gåvorna. Bara för att någon fungerar starkt i Andens kraft innebär inte det att personen är mogen eller extra felfri.

4. Man måste inte välja!
Anden fördelar sina gåvor som Han vill och det går inte att boxa in Hans verk. Det är ganska vanligt att man fungerar åtminstone i ett par av gåvorna, och det finns exempel på personer som regelbundet verkar fungera i alla. Petrus verkar ha fungerat i tungotalets gåva, gåvan att bota sjuka, gåvan att skilja mellan andar och trons gåva (Apg 2ff; Apg 5:12-16; Apg 5:1-11; Matt 14:28-31). Så oroa dig inte för att söka ”fel” gåva, – Anden kan ge dig flera. 🙂

5. Andens gåvor är inte magiska krafter
Magi handlar om att lära sig manipulera andar och krafter. Andens gåvor är gåvor vi förvaltar för att utföra Guds vilja. Anden är den enda källan till gåvor vi bör söka. Inom New Age och andra religioner finns det de som fungerar i liknande gåvor som kristna, men de har demoner som källa. Det finns alltid negativa bieffekter och sysslande med det ockulta bryter ner oss och skiljer oss från Gud, är avgudadyrkan och förbjuds i Bibeln (5 Mos 18:9-13).

HUR SÖKER MAN ANDENS GÅVOR?

1. Sök ivrigt Anden gåvor! (1 Kor 14:1)
De vanligaste svenska översättningarna har av någon anledning valt att inte översätta grekiskans ord för ”ivrigt/med våldsam kraft” i 1 Kor 14:1. Paulus visar oss att en nyckel till Andens gåvor är att aktivt och ivrigt söka gåvorna. Tanken att ”Gud vet var jag bor och han kan ge mig vad han vill när han vill” låter bättre än vad det är. Hur Bibliskt är det egentligen att ”vara öppen” för Andens gåvor? Jag tror att en nyckel är att vi under en tid överlåter oss åt att söka ivrigt. Gud vill att vi lägger fram våra önskningar inför honom (Fil 4:6).

2. Börja ta risker och praktisera!

What prepares us for ministry is doing the ministry.
– John Wimber

Bästa sättet att lära sig någonting eller vidarutvecklas är generellt att faktiskt göra det. Det ser självklart banalt ut i skrift, men i akademiska väst där grekiskt tänkande (värderar teoretisk kunskap och resonerande) övertrumfar hebreiskt tänkande (värderar faktisk erfarenhet och lärlingssystem) så har vi ofta en övertro på det teoretiska. Om vi vill växa i det profetiska tänker vi instinktivt att mer kunskap är nyckeln, inte att börja försöka själv eller följa med någon profetisk person och iaktta. Även om Andens gåvor är gåvor och inga egna färdigheter vi kan öva upp, så kan vi lära oss hur gåvorna fungerar i våra liv och lära oss att hantera dem på ett bra sätt. När vi växer i vishet, erfarenhet och tro blir andra mer välsignade genom oss. Längtar du efter gåvan att bota sjuka? Börja då be för sjuka!

3. Be om förbön och handpåläggning!
Det vanligaste sättet att ta emot Andens kraft och gåvor i Bibeln är genom handpåläggning och förbön. Paulus uppmanar t.ex. Timoteus att blåsa liv i den nådegåva som finns i honom genom Paulus handpåläggning (2 Tim 1:6). När människor kommit till tro i Samarien genom Filippos tjänst skickar församlingen i Jerusalem dit ett team med ett enda syfte: att lägga händerna på dem så att de utrustas med Andens kraft (Apg 8:14-17). Många kan berätta om hur Anden gav dem en gåva i samband med att någon som fungerar i just den gåvan lagt sina händer på dem och bett. Vill du läsa mer om just sambandet mellan Andens kraft och handpåläggning? Klicka HÄR!

Var frimodig och be personer som fungerar i gåvorna att be Gud utrusta dig!

4. Hitta en mentor!
Det är så värdefullt att få ta rygg på någon som har gått före. Att få utforska och växa i en gåva och ha någon som uppmuntrar, coachar och vägleder. Eftersom Andens gåvor tyvärr knappt är i synlig funktion i många församlingar i Sverige är ovanstående scenario en utopi för många. Om så är fallet kan en lunchträff, mailväxling, telefonsamtal eller skypesession ändå vara betydelsefullt. 

5. Besök sammanhang där Andens kraft tydligt är verksam!
Att med egna ögon få se gåvorna i funktion och ett ledarskap som ger utrymme för dem är mycket lärorikt. Det ger hopp om att liknande genombrott kan ske på hemmaplan. Dessutom lär oss väckelsehistorien att Andens kraft och gåvor spridits geografiskt genom att människor besökt väckelseplatser och sedan vid hemkomsten sett Gud verka på samma sätt hemma. Bill Johnson brukar säga: ”Follow signs and wonders until they follow you”.

6. Övriga tips

 • Läs biografier om personer som fungerat eller fungerar i Andens kraft
 • Läs böcker om gåvorna
 • Lär känna den helige Ande
 • Studera gåvorna i Bibeln

AVSLUTANDE TANKAR
Detta är vad jag skulle vilja kalla ”Andens gåvor basic”. Om någon ber mig dela det viktigaste kring gåvorna är detta vad jag berättar. Hoppas detta är till hjälp för dig! 🙂 Ställ gärna frågor eller kom med invändningar! 

Blessings!
/David


2 reaktioner på ”Andens gåvor | del 2: Andens gåvor basic

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s