Andens gåvor | Del 6: Kunskapens ord

Andens gåvorPå ett läger nyligen blev jag och några andra ledare tillfrågade att lyssna in kunskapsord från Gud under mötet. Jag upplevde att Gud ville hela en persons knäproblem, och att det rörde sig om problemet ”ben-mot-ben”, alltså att benen ligger emot varandra vilket orsakar smärta. Jag upplevde även att personen Gud hade på sitt hjärta satt på främre delen av vänstra sektionen av lokalen. Senare under kvällen kommer en kille fram till mig och är jublande glad, chockad och djupt berörd på en och samma gång. Han berättar att han suttit längst fram i vänster sektion och hört mig beskriva de besvär han haft i sitt knä under två års tid. När jag talade ut kunskapsordet i mikrofonen så kom Guds kraft över hans hans ben och det började domna bort. En vän hjälpte honom till förbönsplatsen där han efter förbön blev helad. Detta är ett exempel på gåvan kunskapens ord i funktion.

VAD ÄR ETT KUNSKAPENS ORD?
Kunskapens ord innebär inte att man förmedlar allmän kunskap eller vishet, utan är en av  Andens nio övernaturliga gåvor som Paulus beskriver i 1 Kor 12:4-11.

Kunskapens ord är gåvan att få övernaturlig kunskap från Gud om något som man inte skulle kunnat veta på egen hand.

Gud kan uppenbara något han vill hela, vad en person gjorde tidigare under dagen (Joh 1:47-50), vad en person heter, något jobbigt som hänt en person, vad som orsakar ett fel i en maskin på en industri, olika livssituationer Gud vill beröra (Joh 4:16-19) osv.

VARFÖR ÄR GÅVAN VIKTIG?

 1. För att visa på Guds existens och kärlek
  En vanlig reaktion när människor känner sig träffade av kunskapsord är att de känner sig sedda och älskade av Gud. Kunskapens ord är Guds sätt att säga ”jag är alltid med och jag ser dig”. När man delar kunskapsord till människor som inte tror på Gud så kan det leda till att personen vill ge sitt liv till Jesus eller påbörja ett sökande efter Gud.
 2. För Gud vill visa oss vad han vill göra
  Jesus sa att han endast gör det han ser sin Fader göra. Att lyssna in kunskapsord och dela dem är ett sätt att göra det Fadern gör. Om någon annan delar ett ord som beskriver min situation så blir jag uppmuntrad att söka förbön och ta emot det Gud vill göra. Det väcker tro och förväntan. Det är dock viktigt att poängtera att kunskapsord alltid är exempel på vad Gud vill göra. Gud vill alltid göra mycket mer.
 3. För att kunskapsord kan förlösa eller påbörja det Gud vill göra
  I mitt exempel i början från lägret så räckte det att kunskapsordet talades ut för att Gud skulle börja hela killens knä. I flera kyrkor i Argentina är det mer vanligt än ovanligt att människor som hör orden direkt blir helade än att de behöver söka förbön efteråt. Det verkar vara så att när vi talar ut saker som är i enlighet med Guds vilja så har våra ord stor kraft.

VEM KAN FÅ KUNSKAPENS ORD?

Det är min övertygelse att Gud är himmelsk pappa som talar med alla sin barn. Men vill han ge alla kunskapens ord? Jag tror Gud vill ge alla information som kan vara till hjälp för andra. Det innebär inte att det är lika lätt att komma igång för alla, eller att alla kan fungera exakt likadant i gåvan. Men jag tror att alla kan få kunskapsord och växa i gåvan. Jag har undervisat flera grupper, stora som små, om kunskapens ord. Min erfarenhet är att många kommit igång redan då.

HUR FÅR MAN KUNSKAPENS ORD?

Jag brukar i all enkelhet be Gud ge mig ett kunskapsord och sedan vänta på någon form av intryck. Ibland ställer jag frågan helt öppet, ibland mer specifikt, t.ex: ”vad vill du hela just nu Gud?”.

Se dem
Ett vanligt sätt Gud ger kunskapens ord är genom att ge oss inre bilder. Man kan se ord, kroppsdelar, en person som håller sig för vänster knä, en cykelolycka, en brun handväska där kanske nyckeln personen letar efter är etc. Man kan även se saker med öppna ögon över människor. Lite som att titta på en person genom ett filter där Gud visar var en person har ont, se ord över människor osv. Ibland tittar jag t.ex. ut över en sektion av rummet och kan se hur Jesus går till en viss del av rummet och t.ex. lägger handen på en persons rygg.

Tänka dem
Gud kan även ge oss tankar. Plötsligt på restaurangen så börjar man tänka på tinnitus, vilket kan vara Guds sätt att säga att han vill hela någon med det problemet i närheten. Eller så sitter man på ett möte och frågar Gud om kunskapens ord, och en sjukdom eller skada dyker upp i tankarna.

Höra dem
Ibland ger oss den helige Ande ett kunskapens ord så att vi liksom hör en röst som liknar vår egen ”inre berättarröst”. Detta är naturligt eftersom Anden bor inom oss, och upplevs inte som en yttre källa som talar till oss. Man kan även höra en annan röst säga dem, vilket kan vara Guds röst eller en ängels.

Känna dem
Gud kan även för en kort stund låta oss känna en annan persons smärta i vår egen kropp. Fördelen med detta är att vi då kan beskriva exakt hur det känns och var det är.

Säga dem
Det händer mig regelbundet att jag ”av misstag” säger kunskapsord. Jag pratar med någon och ska skämta med personen (vilket aktiverar vår kreativa sida, vilket jag märkt verkar öppna upp för det profetiska) och säger då exakt vad personen gjort tidigare under dagen eller något liknande.

Även när jag ska ge exempel på kunskapsord när jag undervisar händer det att jag ger faktiska kunskapsord. På ett läger nyligen så sa jag: ”T.ex att Gud vill hela en tjej som sitter på den här sidan av rummet som har problem med sitt höger knä”. Knappt 15 tjejer satt på den sidan, och en av dem hade besvär med höger knä. Hon berättade sen att hon samma morgon bett Gud att ge henne ett tecken att han vill hela hennes knä! 🙂 Det kan även vara  så att man ber eller pratar högt och till sin egen förvåning märker att man sagt något utan att man tänkt säga det, nästan som att Anden tog över pratandet en kort stund.

Drömma dem
Man kan även drömma ett kunskapens ord och sedan möta människan i drömmen eller situationen från drömmen och då kunna dela kunskapsordet.

HUR DELAR MAN KUNSKAPENS ORD?

Precis som när man delar profetiska ord är det viktigt att vi delar ödmjukt. ”Jag upplever….” är t.ex. en bra inledande formulering. Det är också viktigt att vi kommer ihåg att det handlar om dyrbara människor som Gud vill beröra, inte om oss själva och vår utveckling i kunskapens ord. Ibland kan jag höra människor dela ord utan känsla eller kärlek. Dela orden på ett sätt så att människor känner sig älskade och viktiga. Precis som vid delande av profetiska ord så bör man undvika ord om giftermål, begravning och barn. Det är också bra att betona att orden som delats är exempel på vad Gud vill göra. Gud vill göra betydligt mer än de kunskapsorden som delats.

HUR VÄXER MAN I KUNSKAPENS ORD?

Mitt första tips är att ta risker och lyssna in och dela regelbundet. Det finns inga genvägar, det är learning by doing som gäller. Mitt andra tips är våga ställa följdfrågor till Gud och gå djupare när man fått ett intryck. Minns du vittnesbördet i början med killen med ben-mot-ben-problemet i sitt knä som satt längst fram på vänster sektion av rummet? Är du nyfiken på hur jag fick så detaljerad information? Nyckeln är att ställa följdfrågor. Först kanske jag frågar om något Gud vill hela. En inre bild av en handled dyker upp i mina tankar. Då frågar jag Gud om det är en kille eller tjej. Ofta dyker då en inre bild upp som pekar på manligt eller kvinnligt. Sen frågar jag vilken del av rummet personen sitter i. Antingen så har jag öppna ögon och Gud highlightar då svagt den ena sidan på något sätt. Eller så ser jag rummet i mitt inre och en pil eller ljussken över sidan personen sitter i.

Det läskiga med att ställa följdfrågor är förstås att om jag misstar mig på fråga nr tre så kanske inte ordet når fram eftersom personen Gud ville beröra inte tror det gäller hen. Samtidigt så får orden betydligt mer kraft och väcker mer förväntan om de är mer specifika. Särskilt i större möten där sannolikheten att någon t.ex. har ont i magen är 100 % 😉

EN ÖVNINGSMODELL FÖR KUNSKAPENS ORD (fokus helande)

Följande är en övningssmodell som används över hela världen. Jag har använt den flera gånger och tycker den är bra eftersom den aktiverar alla. Det är vackert att se kyrkan vara kyrka, och inte bara passiva åskådare. Vid ett tillfälle såg vi över 40 personer bli helade på ett möte när vi gjorde denna modell.

 1. Be alla lyssna in
 2. Låt de flesta som vill dela (i större grupper är det omöjligt om alla delar). När någon delat så ber den som leder övningen alla som känner sig träffade att lyfta handen. Detta är viktigt, för om ingen feedback ges kan de som delar ej lära sig skilja mellan sina egna tankar och kunskapens ord. Dessutom skapar det förväntan i rummet och människor får se gåvan kunskapens ord fungera live.
 3. Låt alla eller hälften av dem (det behöver finnas tillräckligt med förebedjare till alla, så be för människor i två omgångar om så krävs) som responderat på kunskapsorden ställa sig någonstans i rummet. Där står de med lyft hand tills de har minst två förebedjare hos sig.
 4. Säg till de övriga att de nu är förbönsteamet! Se till att alla som behöver helande har minst två förebedjare. Ge sedan korta instruktioner om bön för helande och be förebedjarna fråga vad problemet är och sedan be för personen.
 5. Pausa när alla bett ca 1 minut och be om allas uppmärksamhet igen. Be de som fått förbön att (om de kan) kontrollera om de märker någon förbättring, är helt helade eller om det är som innan. Be alla som märker en förbättring lyfta handen.
 6. Uppmuntra alla och led dem än en gång att be och sedan kolla läget en till två gånger till. Ibland bryter helandet igenom efter andra eller tredje intervallen.
 7. Efter övningen är klar, be alla som blivit delvis eller 100 % helade att lyfta handen. Gå sedan runt och be de som vill att berätta om vad som hänt eller be dem komma fram. Detta ger Gud ära och gruppen får se att Gud använt dem i både kunskapens ord och helande.

Som vanligt: kommentera, ställ frågor, kom med invändningar m.m!

Blessings
/David

 


4 reaktioner på ”Andens gåvor | Del 6: Kunskapens ord

 1. David-det är så bra och nödvändigt att någon gör detta så tydligt! Du tar ner denna himmelska diffusa gåva (pga av brist på undervisning) till en sorts klar manual. Wow -Tack -Välsignelse till dig!

 2. Tydligt, enkelt och bra som vanligt. Jag skulle önska att kunskapens ord fick mer ”heder”, eller acceptans. Det finns så mycket mer, tror jag, som Gud har att säga till folk för att visa sin närvaro, förutom att Han har koll på deras fysiska smärta. Men kanske är det enklast att börja pröva sina tilltal på små, fysiska åkommor, där det inte gör så mycket om man förstår fel? Eller har du nån annan tanke om varför ”man” så ofta hör kunskapens ord reduceras till ”bara ont i knät”?

  1. Tack Urban! Håller med om att kunskapens ord i vår praktik ofta kopplas samman med fysiskt helande. Delvis så tror jag att det är så Gud har tänkt det, med tanke på att ett av sätten att få dem är att känna andras smärta i sin egen kropp. Samtidigt kan man som du säger få kunskapsord om allt möjligt. Jag tror en anledning att det är ovanligare är för att många inte pratar om det, och därför så har människor ingen tro/förväntan på att få sådana ord. Själv brukar jag ibland fråga Gud specifikt: ”Ge mig ett kunskapsord som inte handlar om helande”.

   Jag tror alltså kunskapsord är intimt förknippat med helande, men ej begränsat till det. Övriga profetiska gåvor ger det profetiska en större bredd. Dock viktigt att vi ej blir gnostiska och tänker att det fysiska är mindre viktigt för Gud.

   Typ så tänker jag, vad tänker du? 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s