Frihet i Kristus, religiositet och laglöshet

jump-in-freedomDen senaste tiden har jag funderat mycket kring skillnaden mellan friheten i Kristus och laglöshet. Jag har nämligen sett hur kristna gått från frihet till bundenhet, från frihet till laglöshet. Även själv har jag känt av dragningskraften från laglöshet som ger ett falskt sken av frihet. Jag har sökt i Bibeln efter ordet ”laglöshet”, men de ställen då ordet förekommer syftar det inte riktigt på vad jag är ute efter. Så jag använder ordet i en bredare modern mening, så förväxla inte vad jag skriver med bibeltexternas exakta definition.

FRIHET I KRISTUS, RELIGIOSITET OCH LAGLÖSHET

Jesus kom med frihet till jorden. Frihet från den judiska lagen, frihet från synden och frihet från döden. Det borde inte förvåna oss, då vår Gud är Guden som hellre ställer kunskapens träd på gott och ont i Edens lustgård och därmed ger oss ett fritt val än tvingar oss till underkastelse och mekanisk lydnad (1 Mos 2:15-17). Där Herrens Ande är, där är frihet (2 Kor 3:17).

Jesus räddar oss, ger oss ett nytt liv och kallar oss att följa honom och göra människor till lärjungar. Istället för att ge oss 600 detaljerade regler ger han oss två riktlinjer: älska Gud och älska människor. Kyrkan har sedan dess många gånger valt att skapa utombibliska regler för att försöka kontrollera människors beteende, så att de inte hamnar snett. Moderna exempel på detta är absolutism (Bibeln lär nykterism), förbud mot biobesök och sekulär musik och detaljerade regler kring klädsel. Dessa regler slår ofta snett och vägen framåt är att med Andens hjälp leva mitt på vägen mellan dikena religiositet och laglöshet.

Religiositet ja. Såsom jag använder begreppet är religiositet ett system med regler och föreställningar som i mänsklig kraft lägger bördor på människor, söker kontroll och som kväver den helige Ande. De som sitter fast i religiositet kanske ibland lever skyddade från laglöshet, men de upplever inte Andens frihet i Kristus och de har religionen som makt över sig, vilket är en annan slags bundenhet. Det är inget dike vi vill vandra i.

Laglöshet är att sätta sig över goda principer och riktlinjer. Den som präglas av laglöshet är stolt och sätter sig över andras visdom. ”Jag vet jag gör, jag kan hantera det här även om ingen annan kan det.” ”Jag kan göra si och så, för jag menar ändå väl och vet vad jag gör.” Laglöshetens makt leder till synd och bundenhet. Det som börjar som en flirt längs gränsen kliver snart över den och får grepp över ens liv. Varför traska i detta dikes gyttja istället för i friheten i Kristus mitt på vägen?

LÅT OSS BLI KONKRETA

Än så länge kanske det är svårt att greppa vad jag menar och var jag är påväg med detta resonemang. Låt oss bli konkreta!

Jag har hört ledare inom Vinyard berätta hur de i sin goda vilja att göra sig av med religiositet blev övermodiga i sin frihet och därför hamnade i laglöshet. Fria från absolutismens regel kunde de dricka ett glas vin till maten, vilket är helt okej. Bibeln lär som sagt endast nykterism och att ingenting ska få makten över oss (1 Tim 3:2, Ef 5:18, 1 Kor 6:12). Problemet var att man började flytta fram positionerna allt mer. ”Jag är så fri att jag kan ha lådvin hemma”. Flera hade tyvärr svårt att hantera detta och hamnade i laglöshet och bundenhet på vissa områden.

Naturligtvis är detta inget som endast gäller Vinyard och majoriteten inom Vinyard hade säkert inte dessa problem. Sammanhang med stor betoning på frihet i Kristus tenderar att vara sammanhang som riskerar att hamna i laglöshet, eftersom de hellre ger människor möjlighet att misslyckas än begränsar människor med många yttre regler.

På liknande sätt har jag mött kristna som upprymda över sin frihet i Kristus börjar gå ut på krogen på helgerna. Mycket riktigt behövs kristna i de miljöerna. Och det stämmer att dansa inte är synd. Problemet är att nyfikenheten på världen och laglöshetens dragningskraft på sikt kan bli svår att hantera för många och de börjar bli berusade, vilket Bibeln tydligt varnar för. Berusningen blir sen dörren till annan synd och ytterligare bundenhet.

Samma sak inträffar på betydligt fler områden. Lärjungar använder sin frihet till att kolla på skräckfilm, ha bristande gränser mot motsatta könet, lyssna på direkt opassande musik, använda svordomor, ladda ner musik på internet trots att det strider mot artistens önskan och ha bristande disciplin på en mängd områden. Allt i frihetens namn. ”Jag är så fri i Kristus att jag kan göra såhär, det är så befriande. Jag är verkligen fri från religiositet.”

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. (Gal 5:13)

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. (Gal 5:1)

Paulus skriver här till nyblivna judiska lärjungar som frestades att överge Jesu nåd och på nytt kliva in under den judiska lagen, dvs ”slavoket”. På samma sätt kan vi ”hedningar” som blivit fria från syndens lag och fått friheten i Kristus använda den till att på nytt hamna under syndens makt och inflytande.

FRIHET I KRISTUS vs LAGLÖSHET vs RELIGIOSITET

Frihet i Kristus vs laglöshet pdf.jpg

Friheten i Kristus…

 • kan ta ett glas vin till maten men slutar helt dricka alkhol om man märker minsta frestelse eller dragning till alkohol. Inte av rädsla för att bryta mot en regel och bli utesluten ur en helig klubb, utan för att bevara friheten i Kristus.
 • kan vistas i alla miljöer, men undviker platser hen inte kan hantera.
 • rynkar inte på näsan när människor svär och kan själv prata om ”fuck cancer”-kampanjen, men är noga med hur man själv talar till vardags och undviker svordomar.
 • kan lyssna på sekulär musik och ta del av övrig underhållning, men är öppen för om Anden leder att minska på det eller helt sluta med vissa saker.

THE BATTLE OF THE MIDDLE ROAD

Satan vill stjäla vår frihet i Kristus. Han försöker med religiösa system och kontroll. Om inte det biter lockar han med laglöshet. Allt för att vi ska leva dikeslivet. Om en lärjunge lyckas ta sig ur det ena diket, är Satans taktik att ge oss en knuff i ryggen mot det andra. Vi människor reagerar lätt i reaktion mot någonting, och har då lätt att gå till överdrift åt andra hållet. Jag tror att kyrkan under olika tider tenderat att dras mer åt det ena eller andra diket. Om vi tidigare under 1900-talets Sverige drogs mot religiositet och syndakataloger så dras vi idag mot bristande samtal om världslighet och laglöshet.

På individnivå tror jag att vi alla dras och frestas mer av antingen religiositet eller laglöshet (eller kanske en mix av båda). Jag började reflektera kring dessa saker för att jag själv vill vara medveten och undvika dikena. Hoppas detta blogginlägg kan vara till hjälp för din egen reflektion!

Blessings!
/David


5 reaktioner på ”Frihet i Kristus, religiositet och laglöshet

 1. Läser och förstummas och förundras över hur du lyckas precisera detta i ord. Ord som verkligen kan hjälpa att reflektera och fundera över sitt eget liv och sin egen situation sett ur församlingsperspektiv. Välsignat säger jag, och ett stort TACK!

 2. Hej!
  Kul att du är igång och bloggar igen David!
  Jag kommenterar detta inlägg därför att jag stött på lite olika undervisning från personer jag ser upp till.

  En av dem är Torben och jag såg nyligen denna video

  Är detta sund kristen lära? Personligen känner jag mig lite förvirrad. Vad tänker du? Man kan nästan tolka honom som så att om man syndar är det ett tecken på att man faktiskt inte är frälst…

  Tacksam för svar!

 3. Jocke!

  Nej detta är inte sant.

  Gud använder Torben, men hans evangelium är ett lagok där konsekvensen blir att jag själv måste fixa till mitt liv, när det faktiskt står något annat i bibeln.

  Det är Gud som helgar oss, fullkomnar oss och det är Gud som rättfärdiggör oss.
  Detta verk kan vi säga ja till, men själva verket är Guds sak och inte vår.
  Många kristna lever under lagoket för att de inte förstått att Gud vill ha äran i allt. Om jag då skulle lyckas fixa till mitt liv så att jag helt och fullt lever som biblen lär, så är det ju mitt verk och jag skall ju då ha äran.

  Bb

 4. Hej Jocke!
  Vilken bra och relevant fråga! Du är i en process förstår jag, där Gud jobbar med dig just nu!
  Frihet från synd är en fantastisk sanning som måste komma fram och som kommer att leda till att Kristi kropp kan vandra i det som Fadern har för oss i Kristus.
  Det Torben undervisar om i det här klippet är inte lagiskt och handlar inte om din pånyttfödelse utan handlar om din helgelseprocess till förvandling som påbörjas så fort du blir född på nytt. I den processen står vi inte längre under lagen (vi är inte bundna längre att göra det som köttet vill) utan vi står nu under nåden dvs vi samverkar med Hans nåd (som är Hans kraft och förmåga).

  För att förstå detta fullt ut måste vi förstå att den gamla människan- där vår syndanatur fanns är död- vi dog med Kristus och nu är vi den nya människan som uppstod med Kristus (det gamla är förbi, något nytt har kommit 2 Kor 5:17). Vi föddes in i Adam in i den här världen där vi också lärde oss att leva efter de tankemönster/vanor som finns i världen, styrda/bundna av syndanaturen ( bedragna av våra begär Ef 4:22). Men nu har vi blivit födda på nytt i Kristus för att vi ska kunna leva det nya livet fönyade till Ande och sinne. Den gamla syndanaturen dog med den gamla människan och nu har vi del i Kristi natur istället i den nya människan. Du har blivit en ny skapelse! Detta är viktigt eftersom nu är vi fria att vara söner och döttrar istället. Den Sonen gör fri är verkligen fri. Som söner och döttrar kan vi alltså leva ut detta liv som söner och döttrar.
  Allt är Guds verk från början till slut ( Gud kallar och drar, Gud föder på nytt, Han ger oss kraft till helgelse- inte i oss själva utan i Kristus – han har gjort oss rena, rättfärdiggjorda i honom). Vi kan inte berömma oss av någonting, det enda vi kan göra är att ta emot hans kraft till förvandling och samverka med Honom. Enligt Jakobsbrevet är en tro utan gärning en död tro. Gud förväntar sig att vi ska agera i kärlek i tro på Hans sanning och till det får vi också kraft om vi överlåter oss och lyder. Lagiskt blir det om försöker i egen kraft och inte hämtar kraften från det nya livet som flödar inom oss.
  Liksom vi säger ja till Faderns kallelse och dragning – att vi tror på Kristus- för frälsning, som är ett engångsverk, så fortsätter vi att tro på det han sa och gjorde och vi bygger på Kristus som är själva grunden. Hela vårat liv bygger på och fortsätter att leva på; av nåd genom tron.

  Torben undervisar om kraften i den uppenbarelse han fick, som om att nästan bli född på nytt, eftersom den sanningen gjorde en sån stor skillnad i hans liv. Han säger även i slutet att han fortfarande har förmågan att synda men är inte längre bunden/styrd av den – som han tidigare upplevde att han inte kunde komma ur. I det nya livet finns nu överlägsen kraft (eftersom Kristus bor i oss nu, Kol 1:27) att bryta syndavanor och fästen som trotsigt reser mot kunskapen om Gud (2 kor 10). Synden ska inte vara Herre över oss och den har ingen makt längre över oss. Vi är fria från synden! (kolla i Rom kap 6 hur många gånger Paulus upprepar det). Tror vi att synden har makten över oss tror vi inte längre att Jesus har all makt och vi kommer att leva som slavar fast vi är fria. I det här fallet gör verkligen sanningen oss fria!
  Vad allt detta handlar om är att ”vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär” ( Gal 5:17). Uppmaningen finns där, inte som fördömelse eller lagiskhet, utan som ögonöppnare, för att det är möjligt!
  Fortsätt och sök och ge inte upp! Läs Romarbrevet kap 6,7,8 i en följd som ett brev utan att tänka på kapitel och vers så kommer du få en fantastiskt bild av det nya som kommit. Läs gärna även fantastiska Kolossebrevet och Efesierbrevet och jämför!
  Guds frid!
  /Henrik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s