Faran med Herodes surdeg (den politiska andan)

hillary-clinton-donald-trump-1024x703Det amerikanska valet var utmanande för alla amerikaner, – oavsett partisympatier. Även resten av världen har med stort intresse följt valet och oroat sig, suckat, uttryckt vrede och kanske till och med återupptagit barndomsvanan att bita på naglarna! 😉 Jag är i detta inlägg ointresserad av partipolitik, utan enbart intresserad av Gudsrikesperspektivet. Det är lätt för oss kristna att blanda ihop Guds rike och polik och drabbas av den politiska andan. Vi är kallade till större saken än att likt världen ryckas med av det som sker. Jesus varnar vid ett tillfälle lärjungarna för fariseernas tankesätt och det politiska tankesättet:

Lärjungarna hade glömt att ta med bröd; ett enda bröd hade de med sig i båten.  Jesus varnade dem: ”Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!”  Men de sade till varandra att de ju inte hade bröd med sig.  Han märkte det och frågade: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? (Mark 8:14-17)

Denna episod måste vara en av Nya testamentets mest humoristiska situationer. Lärjungarna hade glömt att ta med sig ordentligt med matsäck, och hade endast ett bröd som tretton personer skulle dela på – ett faktum de hungriga lärjungarna verkar ha varit väldigt medvetna om. Så när Jesus lyfter samtalet bortom det fysiska till att varna för negativa tankestrukturer så tänker de bara på mat! De hörde Jesus säga: ”Akta er för bröd bakat av fariseernas eller Herodes surdeg, då får ni ont i magen!” Och de responderar: ”Ouch Jesus, vi vet att vi glömde ta med smörgåsar. Don’t rub it in.”

Hur som helst. Utifrån denna liknelse skulle man kunna säga att Jesus varnar för olika tankestrukturer, och visar lärjungarna på ett Gudsrikesperspektiv. Varför oroar de sig för bröd trots att han multiplicerat mat två gånger? Jesus vill att de ska lyfta sin blick och se saker från himmelrikets utsiktspunkt. Både det fariseistiskt religiösa och det politiska tankesättet sänker blicken och skapar problem.

Låt oss nu utforska Herodes surdeg…

DEN POLITISKA ANDAN

Herodianerna var Herodes efterföljare. De tänkte att samarbete med statsmakten var bästa sättet att hjälpa Guds rike på traven. De stöttade Herodes och trodde judarnas välbefinnande hängde på Herodes och Rom. En av Jesu tolv lärjungar var Simon seloten. Seloterna trodde liksom herodianerna att nyckeln till förändring och genombrott var att påverka det politiska, även om de gjorde det genom våld och terrorhandlingar.

Som medborgare i Guds rike vill vi inte influeras av den politiska andan. Vi bör visa på ett annat rike, med andra värderingar och lösningar. Här kommer 5 saker som kännetecknar den politiska andan:

1. Den politiska andan förstorar andras synder och minimerar sina egna
Detta står i rak motsats till Guds rike, där Jesus lär oss att se våra egna synder som stora bjälkar och andras synder som sågspån (Matt 7:3). I valet lade jag märke till hur många kristna som stödde Trump viskade när de talade om hans problem, men ropade när de pekade på Hillarys.

De som stödde Hillary gjorde precis likadant. På sociala medier och artiklar i Sverige betonade kristna Hillarysupporters Trumps sexuella synder, men skrev ingenting om Hillarys stöd för Planned Parenthood och hennes syn på ofödda barns värde. De som stödde Trump delade artiklar om FBI-utredningen mot Hillary men inte gärna de som handlade om Trumps starka uttalanden om mexikaner. Den politiska andan är blind för sina egna blinda fläckar och är alltid självrättfärdig.

Ett annat vanligt men fånigt sätt detta kommer till uttryck är valet av bilder. Republikansupporters väljer ofta fina bilder på Trump och mindre smickrande bilder på Hillary. Demokratsupporters gör precis likadant.

2. Den politiska andan skjuter ner och överger sina egna sårade
Det är vardagsmat inom politiken att man som parti gör allt för att hitta syndabockar när något inte går som man har tänkt sig. När allt går bra har man partiets stöd, men om något går mindre bra skjuts man i ryggen och överges. Rädslan för vad andra ska tycka och rädslan för att förlora popularitet gör att den politiska andan offrar människor längs vägen. En amerikansk journalist uttryckte en gång att han var förvånad över hur stark denna anda är inom kristenheten:

Jag behöver inte ens gräva efter smuts hos kristna ledare, andra kristna skickar anonyma tips till mig. – Journalist

Jag tycker mig ibland se detta inom kyrkan. Hur vi kräver alltför mycket av våra ledare, och sedan tävlar om att offentligt ta avstånd från dem när de faller. Eller beröringsskräcken kring vissa rörelser eller ledare som kan uppfattas som kontroversiella. Bäst jag stämmer in i domskören för att skydda mig själv, för tänk om jag blir dömd tillsammans med dem? Fruktan är drivkraften hos den politiska andan.

3.  Den politiska andan förandligar sin egen politik
Bill Johnson, pastor i Bethel Church, skrev en omtalad artikel där han motiverade sin röst på republikanerna utifrån vad han fann i Bibeln. Detta gjorde mig och många andra besvikna. På sociala medier har jag regelbundet sett svenskar som gör precis likadant, fast med demokratisk politik. En person skrev: ”Ingen politik är gudomlig, det råkar bara vara så att vänsterpartiets politik liknar Jesu undervisning väldigt mycket.” Den politiska andan försöker alltid använda religionen till sina egna syften.

Bibeln är betydligt mindre intresserad av partipolitik än vad vi är. Den har t.ex. ingen åsikt om man får bära vapen eller inte. Jesus, Paulus m.fl. tilltalar individer och församlingar och har ett Gudsrikesperspektiv. De är ointresserade av den romerska statsmakten, men mycket intresserade av vad vi som lärjungar kan göra utan Herodes surdeg. Varken Jesus eller Paulus intresserade sig för att avskaffa slaveriet, men för hur man som slav agerar värdigt en meborgare i Guds rike*.

När Bibeln talar om att vi inte ska bruka våld, vara gästfria etc så är det ej partipolitiska uttalanden riktade mot en nation. Man kan defintivt förespråka nedrustning, öppna gränser etc av flera olika skäl, men håll Bibeln utanför samtalet. Förutsätt inte att lärjungarna och staten är utbytningsbara. Det Gud säger till oss Jesusföljare, säger han inte nödvändigtvis till staten. Paulus skriver i Rom 13 att staten använder svärdet (våld och makt) för att skydda sina invånare, men Jesus ber oss lärjungar att vända andra kinden till. Ja, Gud uppmanar staten Israel att vara generösa mot de främlingar som kommer till dem. Men säger texten att detta gäller under alla förhållanden, i alla tider, till varje pris, utan restriktioner eller motkrav? Svaret är nej. Det finns gott om mänskliga argument, så låt oss använda dem och undvika frestelsen att kalla vår egen politik för kristen/biblisk, och de andras för ickekristen/ickebiblisk. Det fanns en anledning till att Jesus kunde ha både en selot och en tullindrivare bland sina lärjungar, – han hjälpte dem lyfta blicken och tänka Gudsrikestankar. Eftersom Bibeln ej är partipolitisk eller tilltalar regeringar så kan ALLA partier använda lösryckta citat och försöka hävda att Bibeln stödjer deras politik. 

Jag läste en debattartikel på tidningen Dagen av Ronnie Berggren om att man faktiskt kan vara kristen och rösta på Trump:

Varken de kristna med politisk läggning åt vänster eller höger har monopol på kristendomen, och som kristen kan man ha olika syn på politik utan att för den skull vara en sämre kristen.

Efter månader av uttalanden av svenska kristna som i sociala medier fördömer republikanerna och Trumpväljare så förstår jag att han kände behovet av att skriva artikeln. Jag kan tänka mig att situationen kan vara den omvända i USA, att någon kristen kände behovet av att skriva en artikel om att man faktiskt kan vara kristen och rösta på demokraterna.

4. Den politiska andan förenklar det komplexa och tänker i svartvitt
Politik är mycket komplext. Konsten att skapa trygga, framgångsrika och goda samhällen är ingen exakt vetenskap. Det är svårt att veta exakt vad en viss åtgärd får för konsekvenser. Även när två partier vill se samma slutresultat i en fråga, så har de ofta syn på hur vägen dit ser ut. Båda partierna uttrycker sig då generellt svartvitt: de har rätt och de andra kommer att förstöra landet. Ett Gudsrikesperspektiv är mer ödmjukt och kan erkänna positiva saker hos alla partier, oavsett vad man röstar.

5. Den politiska andan förändrar överifrån, Guds rike underifrån
Politiken skapar förändring genom lagstiftning och makt. Detta är inte negativt, utan en nödvändig del av systemet. Det är därför inte oproblematiskt när kristna förknippas för mycket med ett visst parti eller statsmakten. Genom historien har kyrkan använt sin allians med staten för att tvinga på sin etik på samhället. Konsekvenserna av detta ser vi hos europeerna som ofta förknippar kyrkan med kontroll och vad man är emot. Då lockar den kravlösa gräsrotsandligheten från öst mer.

Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.”  Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. (Joh 18:36-37)

Guds rike är av ett annat slag. Guds rike är det upp och nervända riket. Vårt hopp vilar inte på USA:s president eller Sveriges regering. Jesus utmanar oss att höja blicken och se från himmelrikets perspektiv. Vågar vi tro att Jesu församling kan göra skillnad genom att göra vad Jesus gjorde, och leva såsom Jesus levde? Eller tror vi likt herodianerna och seloterna att politiken är vårt främsta hopp?

Gregory Boyd har tidigare skrivit den banbrytande boken ”The Myth of a Christian Nation – how the quest for political power is destroying the Church”. Om du är nyfiken på dessa frågor så rekommenderar jag den verkligen.

AVSLUTANDE TANKAR

Jag menar inte att en lärjunge ej bör engagera sig politiskt. Min poäng är att vi behöver skilja på Guds rike och världens rike, och att vi behöver vaka över våra hjärtan så att de ej genomsyras av Herodes bedrägligt lockande surdeg.

Till skillnad från Bill Johnson så har Kris Vallotton (vän till Bill och ledare i Bethel Church) lyckats hålla huvudet kallt under hela valperioden. Han har flera gånger uppmanat amerikanerna att lyfta blicken och tänka Gudsrikestankar. Rekommenderar dig som är intresserad att läsa hans inlägg ”Ugly election with at pretty face om just religiös och politisk anda.

Blessings
/David

* Jag är medveten om att kristna var aktiva i att avskaffa slaveriet långt senare, och säger inte att kyrkan inte ska syssla med diakoni eller social rättvisa. Min poäng är att Nya testamentet konsekvent ignorerar det politiska engagemanget. Jag tror Anden kan leda oss att engagera oss både politiskt och med gräsrotsdiakoni, men att vi bör vara medvetna om farorna med att agera politiskt ”i Jesu namn”. Vår tro kommer förstås att påverka vår politik (liksom allt annat som präglar oss), men politiken behöver ändå inte gå under kristen flagg.


En reaktion på ”Faran med Herodes surdeg (den politiska andan)

  1. Hej David och tack för en balanserad artikel i ämnet.
    Även jag läser Skriften på samma sätt i det mesta som du presenterar här. Det viktigaste är att Jesus predikade på en personligt plan. Frälsningen och Guds Rike är på ett personligt plan. Stater, län och kommuner omfattar både frälsta och ofrälsta människor. Däremot drar jag inte exakt samma slutsats när det gäller kristet engagemang inom den politiska sfären. Vi borde, tvärtemot vad som skett i Sverige, frammana oförvitliga kristna politiska ledare som står upp för Guds Ord. Ledare som ser just Guds Rike och inte futtiga politiska poäng eller tillfällig ”makt”. Kristna ledare som vågar säga JA till Guds bud uppbackade av kristna vänner som stödjer sina ledare genom striderna. För det krävs hårda strider för att ”sverje” återigen ska bli en kristen nation. Alternativet är undergång (se Jeremia)!

    Fallet Trump är mycket intressant ur det perspektivet. Det vara många miljoner kristna amerikaner som bad och fastade i ett förtvivlat rop till Gud och det är svårt att se det på något annat sätt än att Gud hör bön. Det ska bli intressant och se vad som händer framöver i US, om Trump blir smord av Helig Ande och börja verka i den riktningen, men glöm inte att han ännu inte är president.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s