Tjänstegåvorna i församlingen | del 5: Herden

tjanstegavor-i-jesu-forsamling-010Alla älskar herden. Varför? Troligen för att herden älskar dem! Herden är den som med djupt odelat intresse frågar hur barnen mår, om du vill vara med i en hemgrupp, som finns med när äktenskapet knakar i fogarna, när livet kraschar och som får dig att känna dig som jordens medelpunkt. Det är klart du älskar herden! 🙂 Församlingar där herdar är aktiva och ges inflytande blir mer socialt intelligenta, kärleksfulla och omhändertagande.

I Nya Testamentet används grekiskans ”poimen” för att beskriva människor som tar hand om får, Jesus den gode herden och människor som tar hand om Guds folk (Luk 2:8, Ef 4:11, Joh 10:11). Ordet pastor är ett latinskt ord som betyder just herde. Många engelska bibelöversättningar översätter av tradition till “pastor” istället för shepherd. Som du förstår är det även bakgrunden till vår använding av ordet pastor. Det finns ingen individ i Nya Testamentet som beskrivs som tjänstegåvan herde. Däremot står det följande i Apg 20:28:

Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.

Paulus skriver detta till de äldste (en ledargrupp) i Efesus. David Petts menar i boken Bodybuilders att de som i urkyrkan valdes till äldste hade just tjänstegåvan herde, och att det är dessa som Paulus syftar på i Efesierbrevet 4. Vi kan förstås ha svårt med den tanken utifrån hur vi använder ordet idag. Eftersom vi kallar vår anställde huvudledare “herde/pastor” och oftast har endast en eller ett par sådana i församlingen, så blir det förvirrande för oss att det i Nya testamentets församlingar finns en grupp på kanske tio herdar/pastorer som utgör äldstegruppen. Jag upprepar: utifrån Bibelns perspektiv är pastor och herde samma sak och Petts tror att pastorer/herdar är samma sak som äldste (läs gärna sista meningen två-tre gånger!).

Petts highlightar följande bibliska krav på äldste/herdar:
(utöver moral/livsstil i Titus 1:5-10)

1. Ta hand om församlingen (Apg 20:28)
2. Instruera & undervisa (Tit 1:9)
3. Överse och leda (Apg 20:28, 1 Tim 3:1)

Bibeln lägger alltså en större betoning på undervisning och ledarskap som en del av äldstes roll än vad vi ofta gör idag.

En annan intressant sak som David Petts skriver är att den grekiska grundtexten i Ef 4 om tjänstegåvorna lika gärna kan läsas så här: Apostel, profet, evangelist, herde-lärare. Alltså att herden och läraren är en och samma tjänstegåva. Det är ganska logiskt med tanke på att ett av kriterierna för att vara äldste är att man kan undervisa. Petts tänker dock att en biblisk herde måste vara lärare, men en lärare måste inte vara herde. Eller så har Petts fel, och de två tjänstegåvorna är separata, även om det inte är ovanligt att en person kan vara både herde och lärare.

VAD SKA VI GÖRA MED DEN HÄR INFORMATIONEN? 

Jag inser att inlägget om herden riskerar att ge flera av er läsare lätt teologisk åksjuka. Anledningen är att vi idag använder samma ord som i Bibeln, men vi använder dem inte på samma sätt. Det kan vara bra att känna till den bibliska bakgrunden, men utifrån den så ser jag ingen anledning att röra till det i onödan. Man kan fortsätta att kalla sin anställde ledare för pastor, och ledargruppen för äldste (eller vad man nu kallar församlingens ledarteam).

Att herden också kan vara lärare och vice versa tror jag är en vanlig kombination av tjänstegåvorna som vi alla har redan har observerat. Det kan vara som David Petts skriver, att tjänstegåvan herde är samma sak som äldste. Men det behöver inte alls vara så. Problemet med en sån tolkning är att man i så fall skulle förespråka att endast en av de fem tjänstegåvorna skulle leda församlingen, något som kyrkohistorien visat oss varit katastofalt.

Personligen väljer jag av praktiska skäl att dela på herde och lärare. När jag ser på människor i min omgivning ser jag flera tydliga herdar med stort hjärta för människor och hög social intelligens som inte alls är lärare. Om man slår ihop herde och lärare så platsar dessa människor ingenstans bland de fem tjänstegåvorna. Jag tror inte heller att man ska försöka harmonisera alla Paulus texter för hårt med varandra. När han ber Timoteus utse äldste tror jag ej han syftade på tjänstegåvan herde.

SKRIVET OM HERDEN…

Alan Hirsch reflekterar kring herdens funktion i The Permanent Revolution:

”At it’s core, the shepherd is tasked with creating a healthy community, with nurturing people in the faith, and caring for the welfare of the people… they are invigorated by a sense of cohesion, inclusiveness, and stability. In a sense, they are the ecclesial equivalent of an organisation’s human resource department. Shepherds pay close attention to their immediate environment, noticing details about people and the state of the community.”

Michael Brodeur skriver om herden i Revival Culture:

“Pastoral leaders catalyze and cultivate a caring, Christ-centered community. Pastors are connectors who have a heart for people and for bringing them together for mutual support, encouragement and ministry. Pastors comfort the hurting, bind up the broken, and feed the flock. They impart to others a love for mutual ministry and relational and reconciliation skills to the Body of Christ. Pastors connect people to one another.“

Danny Silk beskriver herden i boken Culture of honor:

“These caring, compassionate leaders are the necessary solution to the “back door” problem that apostles and prophets have in their leadership environments….The pastoral anointing creates great favor with the people because of the connection pastors develop with them. These are the leaders who will be in their lives, homes, and families. These are the leaders who will sit with them and work out marriage problems…”

Jesus var herde.
Herden återspeglar Jesu herdetjänst i våra församlingar!
Vad skulle vi göra utan herden?

Blessings!
/David


2 reaktioner på ”Tjänstegåvorna i församlingen | del 5: Herden

 1. Hej, David. Tack för inlägget.
  Men… 🙂 Den här gången får jag litet bad vibes… Det du skriver om herden liknar i mina ögon mycket det som Hirsh kallar ”Clement’s mistake”: ungefär ‘apostlarna gjorde de först omvända till biskopar och diakoner, att ta hand om de som sedan kom till tro’. Ett uttalande som varit viktigt för att utmanövrera apostlarna, profeterna och evangelisterna ur församlingens kärna. Vilket i sin tur utarmat kyrkans slagkraft till förmån för en introspektiv försvarsmakt.

  Dels känner jag inte till att det finns något i Bibeln som säger att äldste, dvs församlingens ledningsgrupp, skulle bestå av *bara* herdebegåvade. Paulus säger i Apg 20:28 att de, äldstekollektivet, ska *agera* som herdar:
  ”28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.
  32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.”

  Här presenteras också herdegåvan annorlunda än det vanliga gulligullet: de ska vaka över hjorden och försvara den mot rovlystna vargar. Men det står inte att de bara ska vara herdar.

  Dels, ang ”herde och lärare”, ett snabbt språkstudium av en enda mening, Ef 4:11:
  ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare”.
  De grammatiska regler som gäller samtliga västeuropeiska språk angående dubblering av ”och” ger att det kan skrivas såhär:
  ”Och han gav några till [apostlar], andra till [profeter], andra till [evangelister] och andra till [herdar och lärare]” Varje hakparentes beskriver en (1) roll, eftersom man inte dubblerar ”och” i en uppräkning.
  Det står likadant i katolska som i lutherskt baserade översättningar.
  –> herde och lärare är samma tjänstegåva.

  Alla som har kunskapstörst och talang att överföra kunskap är då måhända lärare, men inte säkert tjänstegåvan lärare. För det måste de ha herdens talanger: försvararens, försörjarens, sammanhållarens, styrarens…

  Vad långt det blev…

  1. Hello! Roligt att du följer bloggserien, uppskattar dina reflektioner!

   Hm, känner inte igen det du skriver att jag skrivit i det jag har skrivit. (den meningen tåls att läsa två ggr!) Jag tycker inte att jag förespråkat att herden ska ta över och sparka ut apostlar och profeter. Jag lyfte fram lite olika synsätt på herden, bl.a. ett som David Petts lyfter fram i sin bok. Jag skriver sen att jag inte håller med om att äldste endast ska bestå av herdar.

   Precis som du skriver så kan man tänka sig att äldste ska agera herdar, inte att de är tjänstegåvorna herde. Jag landar i samma slutsats i mitt inlägg.

   Som du beskriver finns det de som menar att herde och lärare är samma, av språkliga skäl. Samtidigt beskrivs apollos som lärare, inte herde-lärare. Som jag skriver i inlägget så tycker jag även att empirin talar för att det finns herdar som ej är lärare. Jag väljer även av praktiska skäl att ha åtskilja dem åt, eftersom de då bättre beskriver verkligheten och blir ett bättre redskap att identifiera olika tjänstegåvor i församlingen. Men där kan man förstås tänka olika! 🙂

   Blessings

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s