12 problem med väktarbloggandet (del 2 av 3)

 1. dove-judged-jpg

Som jag skrev i förra delen så finns det betydligt mer att säga om väktarbloggandet än vad som får plats i ett blogginlägg, så det fick bli tre.

Här kommer de resterande 7 problemen med väktarbloggandet (sista inlägget innehåller en liten historia från verkligheten).

6. ONLINEVÄKTARNA URSKILJER PÅ DISTANS
Det är grundläggande inom all seriös journalistik och forskning att man inte kan bedöma saker på distans. Programmet ”Uppdrag granskning” skulle aldrig låta sin reporter Janne Josefsson bygga ett tv-program på att han sitter hemma vid sin dator och skriver ner lite egna tankar och klipper och klistrar lite från ensidiga källor som bekräftar hans egen åsikt. Detta misstag begår väktarbloggarna konsekvent. De fördömer församlingar och kristna över hela världen som de själva aldrig varit i närheten av.

Om man offentligt på nätet ska fördöma en annan församling, så behöver man först studera den från insidan. Prata med ledarna. Sitt ner och lyssna på ledarnas familjer. Fråga människorna i församlingen vad Gud gör i deras liv. Lyssna, var med och försök att vara öppen för att dina fördomar kan vara felaktiga. 

7. ONLINEVÄKTARNA ANVÄNDER OBIBLISKA URSKILJNINGSMETODER
Bibliska urskiljningsmetoder för att pröva en person/rörelse/företeelse:

 • Bibeln
 • På frukten känner man trädet
 • Vad är synen på Jesus?
 • Moral och karaktär
 • Gåvan att skilja mellan andar
 • Personliga relationen till Gud
 • Kyrkohistorien

Om en ledares undervisning ej motstrider centrala bibliska läror och överensstämmer med trosbekännelsen, om människor blir helade, befriade och frälsta, om ledaren har en klassisk syn på Jesus, har god moral och karaktär, om gåvan att skilja mellan andar ej urskiljer demonisk aktivitet, om ledaren har en personlig relation till Jesus och det finns någon form av stöd i kyrkohistorien så är ledaren inte en falska profet, new agare, villolärare etc.

Det enda av dessa kriterier jag kan se att väktarna använder är Bibeln, d.v.s. att de försöker hitta fel i läran hos ledarna och rörelserna de fördömer. Dock rör det sig ofta om ytterst perifiera detaljläror som man kan ha olika åsikt om (som verkligen inte gör någon till falsk profet) eller så missförstår och förvränger de vad personen undervisar. Jag menar att de kriterier som de verkligen urskiljer efter har gjort att de redan bestämt sig och sedan aktivt letar efter saker som bekräftar deras åsikt.

Såhär menar jag att onlineväktarnas urskiljningskriterier ser ut i praktiken:

 • Youtube och google
 • Vad andra väktarbloggare skriver
 • Yttre likheter och fysiska reaktioner
 • Guilty by association (utvecklar detta här under punkt 8)
 • Språkliga likheter (healing, änglar, kraft)
 • Ljudnivå och kulturella uttryck

Pastorn och bloggaren Lars Gunther (it-pastorn) skrev lite giftigt (men med glimten i ögat) en kommentar på Facebook angående bristen på urskiljning hos onlineväktarna:

Säg tio gånger varje morgon och kväll: ”att googla är inte samma sak som att göra en källkritisk undersökning”.

För dig som är nyfiken på biblisk andlig urskiljning och hur Bibeln beskriver en falsk profet, klicka här för att hitta ett dokument som inleds med ett bibelstudium om just det.

8. PROBLEMET MED ATT VIKARIERA PÅ SATANS GAMLA ARBETSPLATS
Jag erkänner att denna punkt är skarp, men kom då ihåg att fenomenet jag granskar menar att över 1 miljard kristna inte är kristna på riktigt och i olika grad är under inflytande av onda andar. Väktarbloggandet är i min mening en av de mest extrema företeelserna i hela kristenheten.

7Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,  8men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. 9Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.  10Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.  11De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.  12Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.” (Upp 12:17-12)

Satan är hebriska och betyder ”fiende” och ”anklagare”. Under Gamla testamentets tid ser vi i Jobs bok hur Satan kom inför Guds tron och anklagade den mest rättfärdiga människan på jorden, – Job. I Upp 12 läser vi hur Satan störtas ner utifrån de förändrade spelregler Jesu död och uppståndelse innebar. Han har ej tillträde inför Guds tron längre och kan inte längre anklaga oss inför Gud. I vers 10 läser vi om hur våra bröders anklagare äntligen störtats ner, han som anklagat de som följer Gud dag och natt.

Tyvärr verkar det som att några har sökt Satans gamla jobb och fått vikariat på obestämd tid. För vilka är det idag som anklagar våra kristna bröder och systrar dag och natt? Väktarbloggarna. Kristna ledare och församlingar hängs offentligt ut som ockulta new age-villolärare besatta av onda andar. Dag och natt står dessa bristfälligt underbyggda anklagelser i svart på vitt på internet. Vi vet att Satan i sitt hat mot församlingen än idag gör sitt yttersta för att anklaga oss och trycka ner de som tror (även om han inte gör det inför Guds tron). Det är tråkigt att han får draghjälp från onlineväktarna i sitt raseri mot Guds församling på jorden.

Naturligtvis tror onlineväktarna att de gör någonting gott, – det är en tragedi som borde röra oss till tårar. Låt oss be för dessa väktare!

9. PÅ FRUKTEN KÄNNER MAN TRÄDET
Vad är då frukten av onlineväktarnas tjänst? Jag har sedan 2008 varit i kontakt med många av deras följare och även sett vilka konsekvenser dessa bloggar fått för deras läsare. Eftersom jag har en hel avdelning med försvar av karismatik på min blogg, så har jag genom åren fått kontakt med flera som tackat mig för att jag hjälpt dem se klart igen. De flesta har en liknande historia:  de googlade> kom in på en väktarblogg> började allt mer hamna i mönster av fruktan dömande och ofrid> de hittar min blogg och upplever hur de får friden tillbaka och ibland hur någonting tungt lämnar dem.

Jag är fullt medveten om att man inte kan lasta någon för allt deras följare skriver och gör, men om det finns ett återkommande mönster så är man ansvarig. Under 8 år har jag tyvärr noterat följande kännetecken hos många av väktarbloggarnas följare:

 • Dömande grundinställning och snabbt till att döma
 • Brist på sakliga argument
 • Fruktan för sina kristna systrar och bröder
 • Svårighet att skilja mellan kärnfrågor och perifiera detaljfrågor
 • Ickehedrande framtoning och nedsättande språk
 • Negativ syn på framtiden och hopplöshet

Väktarbloggarna själva skriver ofta mer vältaligt och något mindre extremt än de som går i deras fotspår, men följarnas beteende är logiskt eftersom väktarbloggarna:

 1. Dömer ut mer än halva kristenheten
 2. Talar om andra kristna som falska profeter, new agare, ockultister, villolärare etc
 3. Beskriver en pessimistisk och mörk bild av framtiden där falska profeter allt mer ska ta över kyrkan tills antikrist kommer och allt blir kaos

Detta formar följare som saknar hopp, ser Satan överallt, lever i ständig fruktan att bli vilseledda av andra kristna, ständigt kritiskt granskar kristna ledare med förväntan att finna falska profeter. Flera av dessa följare blir förstås oroliga och arga och vill försöka bidra till att bekämpa detta väldiga mörker som dessa falska kristna sprider över vår värld. Därför behandlar de misstänkta kristna ledare som ondskans assistenter. Väktarbloggarnas frukt är dessvärre långt från god.

10. STOR RISK FÖR ELITISM OCH HÖGMOD
Låtsas för en stund att du är en av dessa väktarbloggare. Du ser på världens alla kristna och utifrån dina kriterier är över en miljard av dem falska kristna. Du tror dig vara kallad av Gud att vara hans varnande röst, i en tid då allt fler låter sig luras. Du omges av en liten beundrarskara med liknande synsätt som bekräftar dig. Hur goda tror du dina chanser att undvika elitism och högmod skulle vara? Väktarbloggarna dömer ut miljarder kristna och menar sig vara bättre än dem – mer elitistiskt än så blir det inte. 

Jonathan Edwards, väckelseledare under The Great Awakening, skrev om andligt högmod:

It has been the manner in some places, or at least the manner of some persons, to speak of almost everything that they see amiss in others, in the most harsh, severe and terrible language. It is frequent with them to say of others opinions, or conduct, or advice…that they are from the devil, or from hell; that such thing is devilish, or hellish or cursed.

– Thoughts concerning present revival

11. VÄKTARBLOGGANDET SKAPAR SPLITTRING OCH MOTARBETAR GUDS PLANER
Jag är av åsikten att de flesta mönster i kyrkohistorien är just mönster, – de upprepar sig i alla tider. När man studerar väckelsehistoria (ett av mina favoritämnen) ser man att i samband med alla väckelser och förnyelser så har vissa kristna från de mer etablerade sammanhangen höjt sin röst och fördömt Guds verk. Om man ska zooma ut och se väktarbloggandet ur ett kyrkohistoriskt perspektiv så fyller det den klassiska rollen som kristna åklagare som förföljer Guds verk. Jag blir sorgsen när jag skriver detta och pausade faktiskt nyligen en stund i skrivandet för att be för dessa välmenande men felande onlineväktare.

Vad väktarbloggarna gör är att de sår misstänksamhet och rädsla i Kristi kropp. När Gud gör något viktigt i en del av sin universella kyrka så är hans tanke att det ska bli till välsignelse för betydligt fler. Onlineväktarna skiljer människor från de ledare och sammanhang de skulle behöva inspireras och välsignas av. De skiljer bröder från bröder, och systrar från systrar. Väktarbloggandet skapar splittring. När t.ex. pingstväckelsen kom höjde den tidens ”väktare” sina röster och kallade det demoniskt och masshypnos. Detta ledde till att många kristna gick miste om det Gud tänkt skulle bli till välsignelse för hela kristi kropp. Som tur är besökte trots detta många Azua street, vilket vi idag vet förändrade världen och har lett till hundratals miljoner frälsta.

12. LARS GUNTHERS PROBLEMLISTA
Jag skrev öppet på Facebook att jag skriver om väktarbloggandet och bad om andras tankar och input och fick en bra lista av Lars Gunther. Han har varit pastor inom Equmenia, jobbar med IT och bloggar på itpastorn.nu.

 1. Guilt by association
 2. Argument by quotation
  a. Lösryckta citat av den man vill sänka
  b. citat av förmodade experter som tar avstånd
 3. Att göra hönshus av fjädrar
 4. Att låta det värsta framstå som det typiska
 5. Att låta enskilda perioder vara signifikanta för helheten. Jag jämför då med blodsmystiken bland herrnhutarna (”Jag vill vara ett bi som suger blod ur Jesu sår”). Trots den fasen var rörelsen extremt viktig och bra, utan den, ingen modern mission.
 6. Att låta tystnad tala när tystnaden är tyst. ”Wimber säger inget om korset i boken Power Evangelism” (Nej, för det tog han för givet – men han sa tonvis av saker om korset i andra sammanhang – och förtydligade sig i andra upplagan.)
 7. Pessimistisk eskatologi är inget bevis ens om den vore sann. ”falska profeter ska uppstå” + ”BJ eller JW är en förmodad profet” = ”De är falska profeter” (Nej, det är inte bevisat)
 8. Totalt svartvit omvärldsbedömning. Man kan vara oense utan att anse den andre som en falsk profet, som Paulus var med Petrus i Galaterbrevet. Och man kan anse varandra som syskon i Herren utan att vara överens om allt.
 9. En total vägran att lyssna på motargument. Motbevisade felaktigheter går i arv från ”väktare” till ”väktare”.
 10. Ovilja att se att den egna åsikten är en tolkning.
 11. Fotnotskopiering, dvs. man lånar källor av varandra utan att någonsin kontrollera originalkällan.

MINA EGNA ERFARENHETER
Sedan jag 2008 började användas av Gud i Andens kraft och gåvor har jag flera gånger anklagats av väktarbloggarna och deras följare. Jag har kallats ”tjänare till mörkrets furste”, ”falsk profet”, ”förvillare”, ”Bill Johnsons svenske lärjunge”, ”villolärare”, ”demoniserad” m.m. En gång gjorde jag misstaget att googla på mitt namn (dålig idé) och hittade då ett forum på internet där jag var samtalsämnet. Efter att ha läst en stund insåg jag att en grupp kristna haft en gruppkonversation via mail där de dissekerat mitt personliga vittnesbörd, bl.a. den heliga stunden då jag mötte Jesus och blev frälst. Det de samtalade mest om var när de trodde jag blev besatt av onda andar. Nyligen hittade jag en väktarblogg som i ett antal inlägg kallar mig för ”falsk tillbedjare”.

Det är intressant detta, hur dessa människor på distans känner mig bättre än min familj, min släkt, mina vänner, min församling och mina mentorer. Och att de gör det utan att ha träffat mig! De tycker sig vara så säkra på sin sak att de kan fördöma mig offentligt fast de aldrig har träffat mig eller någon i min närhet. Det sägs att man vänjer sig med allt, och tydligen vänjer man sig även vid detta. Men vissa dagar knyter det sig i magen när jag läser vad dessa äldre bröder och systrar skriver om mig. Jag väljer att förlåta dem, och tror inte de vet vad de gör. Jag ser dem som offer för dålig teologi och andra saker som lett dem till där de är idag. Jesus säger att vi ska be för de som förföljer oss, så låt oss be för dessa människor.

AVSLUTANDE SLUTSATS
Detta var alltså 12 problem med väktarbloggandet. Jag har fler på lager, men detta räcker nog för att belysa det djupt problematiska med detta fenomen. Som du har sett är det utombibliskt, obibliskt, skapar splittring, slarvig urskiljning och motarbetar Guds planer på jorden. Det är i Sverige egentligen ett ytterst marginellt problem, då det är ett fåtal som sysslar med detta. Men eftersom deras synbarhet på internet i frågor som rör karismatik är missvisande stor så är det viktigt att väktarbloggandet granskas.

Jag vill än en gång påminna om att älska och hedra de som ligger bakom dessa bloggar och även deras följare som är aktiva på sociala medier. Detta inlägg är ej riktat till dem, utan är tänkt som en hjälp för de som lever i Andens kraft och behöver intellektuellt försvar när människor hänvisar till dessa bloggar. Det är också riktat till alla de som stött på väktarbloggandet och söker efter sanningen. Min bön är att inte fler ska fastna i tankemönster av dömande och fruktan och gå miste om vad Anden vill ge dem.

I tredje och sista delen avslutas denna bloggserie med en liten historia…

Blessings
/David


4 reaktioner på ”12 problem med väktarbloggandet (del 2 av 3)

 1. Tack för bra och intressant blog! Hamnade här pga delning av Olof Edsinger. Mycket matnyttigt, jag har lärt mig en hel del. Guds välsignelse!

 2. jättebra skrivet david.

  dessa ”väktare” med efterföljare hörs ju mycket på nätet och i kommentarsfält. därför är det viktigt att de får motbevisas.

  enligt deras teologi så är ju satan och hans änglar mycket mäktiga och har infiltrerat större delen av Guds församling. satan är ju inget problem för Gud , han kunde ha kastat honom i eldsjön direkt när han föll. stämmer det vad ”väktarna” säger så är det ju ett enormt problem för Gud och hans folk att satan härjar loss.

 3. Broder!
  Under en tid var jag flitig läsare av dessa bloggar. Den blogg som jag aldrig riktigt kunde ta till mig var bibelfokus. Kände verkligen att den var alltför extrem. Sen var det ett annat par från Norrland som jag förstår jagade Simon Ådahl och menade att han var en falsk profet….Sen fick det vara nog. Det du skriver är precis på spiken sas. Nog att det är viktig att pröva läran, profetian, etc men som tex detta par gjorde var i princip förföljelse av Simon Å…
  Tack gode Gud att har gett mig en sund syn på vad prövning, utifrån bibliska principer, är.
  Gud välsigne dig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s