Försvar av karismatik

Ända sedan Jesus blev beskylld av fariseerna för att ha demonisk kraft som källa har kristna som fungerar i Andens gåvor och kraft anklagats och smutskastats på olika sätt. I denna bloggserie förklarar och försvarar jag nutida karismatik och karismatiska företeelser. Min bön är att dessa inlägg ska ge kristna som lever i Andens kraft teoretisk uppbackning och exempel på hur man kan möta människors invändningar och kritik. Många har även kontaktat mig och berättat hur min undervisning befriat dem från fruktan för den helige Ande och hans gåvor.

Vad är osund karismatik?
Fysiska reaktioner på Guds närvaro
Är du rädd för andliga manifestationer? (av Emanuel Hai)
Falska profeter & urskiljning
Övernaturlig kristendom vs New Age

10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin
7 problem med teorin om det stora avfallet
Känslor, Gudsmöten & relationsorienterad teologi
Bibliskt, obibliskt och utombibliskt
Andens kraft och den obalanserade balansen
Läkarintyg & helande
Gud är ordningens Gud!
Soaking

12 problem med väktarbloggandet – del 1
12 problem med väktarbloggandet – del 2
12 problem med väktarbloggandet – del 3

Bill Johnson & Bethel Church | Del 1: En liten inledning…
Bill Johnson & Bethel Church | Del 2: Förnekar Bill Jesu gudom?
Bill Johnson & Bethel Church | Del 3: Nytt ”bevismaterial angående synen på Jesu gudom
Bill Johnson & Bethel Church | Del 4: Myten om ”grave sucking”
Respons till kritisk artikel mot Bill Johnson
Respons till kvinnans berättelse som dömer ut Bethel Church m.m.
Bethel Churchs statement of faith
Charisma Magazine om Bethel Church
Kris Vallotton bemöter kritik mot Bethel Church
Respons till kritik mot Heidi Baker
Joakim Lundqvist om Awakening Europe