Seers: församlingens profetiska ögon | del 3 – Djupa delen av den profetiska bassängen

siare-bloggserie-design-001-2

Förbered dig på att upptäcka saker i Bibeln som du kanske inte visste fanns där! Det vi nu ska utforska tillsammans var i alla fall till stor del nyheter för mig för ett antal år sedan.

1 Kor 12 beskriver fem gåvor som alla är profetiska i sin natur:

 1. Profetians gåva
 2. Vishetens ord
 3. Kunskapens ord
 4. Gåvan att uttyda tungotal
 5. Gåvan att skilja mellan andar

Dessa kan upplevas som relativt jordnära och inte alltför utmanande (förutom gåvan att skilja mellan andar). Att utforska dessa gåvor kan liknas med att vada ut i den grunda trygga delen av den profetiska bassängen. Bibeln målar dock även upp en dimension av det profetiska som är mer himmelskt orienterat och kan upplevas som mer omskakande för oss västerlänningar.

Detta blogginlägg är utformat mer som ett bibelstudium, så att Guds ord får verkligen får möjlighet att undervisa tala. Texterna vi snart kommer att läsa beskriver inte bara saker som hände då, utan saker som hänt genom hela kyrkohistorien och som händer idag. Jag känner flera siarprofeter som idag lever i dessa saker. Detta bibelstudium är nödvändigt för att förstå hur bibelförankrade siarprofeternas erfarenheter faktiskt är.

Jag är medveten om att detta inlägg är lite längre än vanligt, men jag uppmuntrar dig att ta dig tid till detta – resten av bloggserien vilar på den bibliska grund jag lägger nu.

Låt oss nu utforska den djupa delen av den profetiska bassängen!

1. Profetisk ande och trance

”Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner…” (Apg 10:9-11)

“Då Saul fick veta att David var i Najot vid Rama skickade han folk för att gripa honom. De fann en skara profeter i extas, och Samuel stod där som deras anförare. Då föll Guds ande över kungens män, så att också de råkade i extas. När man berättade detta för Saul sände han i väg nytt folk, men också de råkade i extas. Saul skickade en tredje grupp, men det gick likadant för dem. Han begav sig då själv till Rama, och när han kom till Stora brunnen i Seku frågade han var Samuel och David var. Man sade att de var i Najot vid Rama, och han gick vidare dit, men också han greps av Guds Ande och fortsatte i profetisk hänryckning hela vägen fram till Najot. Också han kastade av sig kläderna och betedde sig som de andra profeterna inför Samuel; hela dagen och hela natten låg han där naken. Det är därför man brukar säga: ”Hör Saul också till profeterna?” (1 Sam 19:19-24)

Det som beskrivs som ”extas” och ”hänryckning” översätts med ”trance” i de flesta engelska översättningar. Jag tycker trance är ett bättre ord att använda sig av.

screen-shot-2017-01-04-at-20-38-52

Texterna talar tydligt för sig själva, och visar oss att Anden kan försätta oss i profetisk trance. Trance är ett tillstånd där man till stor del förlorar medvetenheten om sin omgivning och helt uppgår i en vision, tilltal eller upplevelse. I den andra texten ser vi att den atmosfär av profetisk ande som vilade över Samuel och de profeter han tränade var så stark att den kom över de som kom i närheten av dem.

2. Att vara ”i Anden”

 “I was in the Spirit on the Lord’s day, and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet…” (Upp 1: 10)

”And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. (Upp 4:2

Jag valde här engelska översättningar, eftersom de engelska biblarnas in the Spirit är en bättre beskrivning än de svenskas hänryckning.

Screen Shot 2017-01-04 at 20.56.52.jpg

Texten säger oss att Johannes var ”i Anden”, vad innebär det? Låt mig presentera de två alternativ jag anser vara troligast:

 1. Johannes var i sin ande aktivt riktad mot Gud och redo att ta emot uppenbarelse genom den helige Ande.
 2. Johannes var positionerad i sin ande i den himmelska verkligheten, alltså utanför sin kropp.

Oavsett vad så verkar detta tillstånd inte varit ovanligt för honom. När Johannes denna gång var i Anden valde Jesus att uppenbara sig i sin härlighet och inleda en lång serie visioner och uppenbarelser.

Hesekiel verkar dock varit ”i anden” som i alternativ 2 ovan:

Jag såg något som tycktes ha mansgestalt. Från vad som föreföll vara hans höfter och neråt var eld, och från hans höfter och uppåt kom liksom ett klart sken, glimmande som vitt guld.  Han sträckte ut något som såg ut som en hand och grep mig i håret. Anden lyfte mig upp mellan himmel och jord, och i en syn från Gud fördes jag till Jerusalem. (Hes 8:2-3)

Här beskriver profeten Hesekiel (defintivt en seer) hur han lyfts upp ”mellan himmel och jord”,  fick visioner och flyttades i anden mellan olika platser.

3. Himmelska visioner och interaktion med det himmelska

“Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra:

Helig, helig, helig är Herren Sebaot!
Hela jorden är full av hans härlighet.

Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. 5Jag sade: “Ve mig! Jag är förlorad, för jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.” En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: ”När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!” (Jes 6:1-8)

Profeten Jesaja såg inte här bara visioner av himlen, utan verkar ha förflyttats i anden till Guds tronsal där han kallas till tjänst och förbereds. Himmelska upplevelser av liknande slag är inte ovanliga bland nutida seers.

4. Se änglar i den osynliga verkligheten och få änglabesök

På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. ”Ack, herre, vad skall vi ta oss till?” ropade han. Elisha svarade: ”Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras.” Och han bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser!” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha. (2 Kung 6:13-17)

Detta var inget änglabesök, d.v.s. att änglarna valde att kliva in i vår fysiska verklighet för att komma med ett budskap eller avsåg visa sig. Profeten Elisha kunde dock se in i den osynliga verkligheten, och bad även att hans tjänare skulle kunna göra det.

Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att låsa upp.  Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. ”Du är tokig”, svarade de. Men hon stod på sig, och då sade de: ”Det är hans ängel.” Petrus fortsatte att bulta…(Apg 12:13-16)

Det är intressant att interaktion med änglar verkar ha varit så vanligt bland de första kristna att de hade lättare att tro att de fått besök av Petrus personlige ängel än att Petrus sluppit ut ur fängelset. De verkar dessutom inte särskilt upphetsade av detta änglabesök, utan det verkar ha varit business as usual. Flera seers jag känner får regelbundet änglasbesök, både i den fysiska och osynliga verkligheten (läs mer om den osynliga verkligheten i denna bloggserie).

5. Andlig och fysisk förflyttning genom den helige Andes kraft

“Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala.” (2 Kor 12:1b-4)

Här beskriver Paulus hur han i sin ande eller möjligen kroppsligen blev uppryckt till himlen. Lägg märke till att han indirekt bekräftar att Gud kan förflytta oss både i anden och fysiskt. För Paulus var båda en fullt acceptabel möjlighet. Anser även vi det?

“Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt, ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag.” (1 Kor 5:3-5)

”Jag är med er i anden” har blivit ett klassiskt frikyrkoskämt, men Paulus verkar på allvar mena att han i sin ande kunde närvaro hos korinterna.

”För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus.” (Kol 2:5)

Paulus skiljer här tydligt mellan att närvara kroppsligen och i anden hos de troende i Kolossai. Han skriver också att han ser hur det går för dem i deras lärjungaskap. Paulus satt fängslad och kunde omöjligen se hur det gick för kolossernas lärjungaskap på naturlig väg.

När Gechasi var tillbaka hos sin herre igen frågade Elisha: ”Var har du varit?” – ”Ingenstans, herre”, svarade Gechasi. Men Elisha sade: ”Tror du inte att jag i anden var där, då en man lämnade sin vagn och kom emot dig? Nu har du väl fått silver så att du kan skaffa dig trädgårdar, olivlundar och vingårdar, får och kor, slavar och slavinnor! (2 Kung 5:25-26)

Här verkar det som att Elisha valde att i sin ande förflytta sig och iaktta Gechasis svek. Det som beskrivs liknar Paulus ord i texterna vi läste tidigare. Israels fiende Syrien ansåg också att Elisha avlyssnade kungen i hans sovrum (2 Kung 6:8-10).  Det är möjligt att detta skedde genom att Elisha ”reste” dit i sin ande och lyssnade.

“En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde…. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea.” (Apg 8:26, 39-40)

Först får Filippos direktiv från en ängel (möten med änglar var som sagt vanligt i den första kyrkan) och efter att han slutfört sitt uppdrag rycker Anden bort Filippos och ”teleporterar” honom till Ashdod. Här rör det sig inte om en förflyttning ”i anden”, utan en fysisk förflyttning.

SUMMERING

Följande saker kan vi alltså enligt Bibeln förvänta oss att inte minst seers och andra slags profeter är med om (men även andra):

 • utgjutelse av profetisk ande och trance
 • att vara i anden
 • himmelska visioner och interaktion med det man ser
 • se änglar i den osynliga verkligheten och änglabesök
 • andlig och fysisk förflyttning

Dessa saker är bibliska och profeter har genom kyrkohistorien haft dessa erfarenheter. Som du kommer att se längre fram i bloggserien, så är dessa saker även idag en del av siarprofeters vardag. Det finns absolut saker från Gamla Testamentet och dåtidens profettjänst som inte gäller idag, men det vi har tittat på i detta inlägg tillhör inte dem. Alla mina GT-exempel upprepas som vi har läst av Johannes, Paulus, Petrus och Filippos.

Blessings
/David


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s