Seers: församlingens profetiska ögon | del 5: Respons på vanliga invändningar

siare-bloggserie-design-001-2
Det finns en anledning till att ytterst få svenska seers väljer att kliva fram: rädslan för att bli missförstådd, dumförklarad, sedd som ett freak eller beskylld för att vara osund eller demoniserad är en effektiv munkavle. Samtidigt är det naturligt för oss människor att reagera med misstänksamhet och kritiskt granskande attityd när vi möter någonting nytt. Sveriges församlingar har varit relativt tysta om Andens kraft & gåvor, den osynliga verkligheten, änglar & demoner och det mesta som är tydligt övernaturligt i Bibeln. Att siarprofetens tjänst upplevs som ny och utmanande är alltså inte konstigt.

De flesta seers har själva aldrig fått någon tydlig vägledning eller undervisning om det siarprofetiska, så de upplever ofta att det är svårt att besvara kritiska frågor och invändningar från omgivningen. Därför vill jag nu möta några av de vanligaste invändningarna man möter som seer:

1. ”Det är inte meningen att man ska se den osynliga verkligheten”
Eftersom Gud gjort så att vi inte ser änglar och demoner och annat i den osynliga verkligheten med våra fysiska ögon, så bör vi nog inte utforska dessa saker, menar somliga. För det första så kan vår blindhet för den osynliga verkligheten vara en konsekvens av syndafallet, och inte Guds ursprungstanke. För det andra så har Gud gett oss gåvan att skilja mellan andar och det siarprofetiska just för att han vill att vi ska se och urskilja bortom det fysiska. För det tredje så finns det som jag visade i tredje delen flera bibeltexter där människor ser i den osynliga verkligheten.

2. ”Det är farligt att se änglar och interagera med dem”
Västerländska kristna är snabba med att varna för att änglar kan skymma Jesus och påpeka att Paulus vid ett tillfälle kritiserar ängladyrkan (Kol 2:18). Problemet är att Bibeln inte verkar dela denna rädsla, eftersom den nämner änglar över 300 gånger. Änglar är ofta med i händelsernas centrum, men är inte centrum. Änglar annonserar Jesu födelse, varnar Josef i en dröm om Herodes, säger till när kusten är klar att återvända till Israel, änglar betjänar Jesus efter frestelserna i öknen, finns vid Jesu grav, ger Filippos direktiv för evangelisation osv.

Jesu strålglans och makt är så oändligt mycket större än änglars att tävlingen är slut innan den ens har börjat. Risken att änglar skulle fascinera mer än Jesus är inte så stor som många tror. En av mina seer-vänner berättar att ju mer hon kommer i kontakt med änglar, desto mer förälskad i Jesus blir hon, eftersom de ständigt pekar mot honom. Och skulle vi liksom aposteln Johannes visa olämplig vördnad för en ängel så kommer den att tillrättavisa oss (Upp 22:8-9).

Tyvärr väljer vi ofta bibelverser som bekräftar oss själva. Att så många av oss direkt tänker på Paulus varning i Kol 2:18, och inte övriga hundratals verser säger mer om vår brist på erfarenhet av änglar än någonting annat.

Många kristna vet ytterst lite om änglars tjänst, men de flesta har hört följande utombibliska regel: man får inte prata med änglar. Efter en stunds samtal inser de flesta att många pratar med änglar i Bibeln. Då säger de istället att man inte får inleda samtal med änglar, vilket också  är en helt utombiblisk tanke. Poängen är inte samtalsordningen, utan att vi liksom Johannes skriver måste pröva andarna (1 Joh 4:1). Att samtala med änglar är inte särskilt mycket farligare än att prata med människor – de båda kan leda oss vilse. Det är inte ovanligt att människor säger att vi inte får tala med änglar eftersom vi ej får tillbe änglar. Själv har jag svårt att få ihop den logiken. Om jag pratar med min kanin, tillber jag den då? 😉

Själv ser jag änglar som fellow servants of God. De finns alltid med och är aktiva, men är själva aldrig centrum. Som vi såg i förra delen är samverkan med änglar en del av siarprofetens tjänst. Att se vad änglarna gör blir ett sätt att se vad Fadern gör.

Det är dock som sagt otroligt viktigt att noggrant pröva allt som änglar säger, och att pröva om den som uppger sig vara en ängel verkligen är det. Siarprofeter behöver dessutom släppa in människor som hjälper dem att pröva sina uppenbarelser och håller dem accountable. Som individ och församling är det också viktigt att inte ett överdrivet fokus läggs på änglar eller andra perifiera saker. Eftersom vi i Sverige generellt ligger långt på minusskalan, är det dock viktigt att vi inser att vi riskerar att tycka att minsta ökning är osund överbetoning.

Jag har skrivit mer om änglar här.

3. ”Det siarprofetiska är inte bibliskt”
I den djupa delen av den profetiska bassängen visade jag att det finns bibelstöd både i Gamla och Nya testamentet för siarprofetens tjänst. Bibeln beskriver trancer, profetisk ande, änglabesök, att se änglar i den osynliga verkligheten, himmelska visioner, att ryckas upp i sin ande till himlen, att ”resa i anden” och att förflyttas fysiskt.

4. ”Seers påminner om medium och annan nyandlighet”

”För i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.” (Kol 1:15)

Gud har skapat både det synliga och det osynliga, änglar och demoner. När människor från olika religioner utforskar den andliga verklighetenmåste det därför i viss mån likna biblisk kristendom. Bara för att man inom New Age praktiserar helande, betyder det inte att Jesus och den första kyrkan (eller vi) praktiserar New Age när vi ber för sjuka.

Satan kan inte skapa någonting nytt, utan kan endast kopiera det Gud gör. Demoner är änglar som en gång skapades av Gud och sedan föll. Idag använder de sina förmågor i det ondas tjänst på ett förvridet sätt. Det är alltså inte konstigt att Satan försöker kopiera vad Gud gör inom t.ex. New Age. Om det finns en billig kopia, så innebär det att det finns ett original från Gud som är dyrbart nog att kopiera.

Det finns de inom nyandligheten som fungerar ungefär som kristna profeter gör. Skillnaden är källan till uppenbarelsen. Jag har skrivit mer om problemet med att beskylla karismatisk kristendom för New Age här.

5. ”Den andliga verkligheten är farlig och få är redo för denna undervisning”
Det är sant att gåvan att skilja mellan andar och det siarprofetiska kan vara svårt att hantera på egen hand. Därför behöver vi mer undervisning om dessa saker, inte mindre. När det som vi kallar övernaturligt blir lika självklart som det som vi kallar naturligt så blir församlingen en trygg plats att växa i och få vägledning.

Somliga menar att unga människor ej bör få undervisning om dessa saker. Min respons är: ”Ska vi inte ge unga siarprofeter andlig vägledning?” Grejen är ju att de redan fungerar i detta, – så att de får biblisk undervisning och praktisk vägledning motverkar osundhet och utsatthet. Jag möter regelbundet unga som tackar mig för att jag hjälpt dem genom min undervisning. Dessutom menar jag att vi behöver bryta trenden i väst där kristna vet mycket lite om den andliga verkligheten. I andra delar av världen är den osynliga verkligheten en naturlig del av tillvaron sedan barnsben.

Jag anser att vi har en osund rädsla för allt övernaturligt. En sak vi inte alltid tänker på är att de som ser och urskiljer på sätt och vis är mer skyddade än andra. Hur skulle du helst vilja gå igenom ett minfält, – med eller utan mindetektor? Seers har ofta lättare att avslöja fiendens lögner, osunda människor, destruktiva atmosfärer m.m.

Tanken att man måste vara 25+ och vara nästintill perfekt för att få undervisning om djup-profetiska ting säger mycket om västvärldens rädsla för det övernaturliga. Det finns ett enormt behov av andlig vägledning och mentorsskap. Problemet är att få mogna kristna har kunskapen de behöver för att vägleda seers. Å andra sidan kommer man långt på vishet och ett öppet sinne. När jag började möta seers hade jag ytterst lite kunskap i ämnet, men eftersom jag kan andlig vägledning överlag och var öppen så kunde jag ändå vägleda och hjälpa människor till viss del.

Tänk på hur tidigt Gud kallade Samuel till profet (1 Sam 3:1-10). Han hade Eli som vägledde honom. Problemet är sällan ålder, utan brist på mentorsskap. När det siarprofetiska nu är i en pionjär fas i Sverige så råder det tyvärr akut brist på de som gått före.

6. ”Om någon ser saker innan sin frälsning är det demoniskt”
Förr tänkte jag också i dessa banor, men insåg senare att det är en myt. Det stämmer att det finns spådomsandar, och att dessa kan gå i arv i släkter. Jag har mött unga människor som ej känner Jesus som tydligt fungerat under sådana andars inflytande. Även om Jesus kan utnyttja personens förmåga för att visa sig, så skulle jag aldrig uppmuntra en sådan person att använda sin förmåga för Guds rike. Personen behöver först avsäga sig all annan andlighet, bli frälst och fri. Eftersom spådomsandar ofta söker sig till människor med ”profetisk ådra och fallenhet” så är det inte ovanligt att Gud sedan utrustar och använder personen i det profetiska.

Men det är som sagt en myt att alla som ser sedan barnsben är demoniserade och har spådomsandar. Mitt mellan svart och vitt finns det nämligen en gråzon. Det är ingen nyhet att Gud lagt ner gåvor i själva skapelsen. Att vi människor föds med diverse färdigheter och fallenheter. Det är heller inget nytt att vi är andliga varelser, att en tredjedel av oss är ande (tillsammans med kropp och själ). Att vissa föds med högre andlig känslighet är helt naturligt. När sådana personer blir frälsta och fylls av Anden så hamnar deras gåvor under Guds inflytande och fulländas. Satans plan är förstås att rekytera dessa personer och leda dem att använda sina gåvor i hans tjänst. De får då ofta en ”spirit-guide” som förstärker deras ”naturliga” förmåga.

Vad vill jag säga med allt detta? Att vi måste pröva från fall till fall, och urskilja noggrannt. Och att vi ej bör förvånas över att många seers och profetiska människor alltid i viss mån upplevt annorlunda saker. Denna princip gäller inte endast det profetiska, utan även naturlig fallenhet för ledarskap, administration, kreativitet etc. Gud vill använda våra gåvor för att göra gott, och Satan vill använda dem för sin egen agenda. Både Moder Theresa och Hitler var skapade i Guds avbild med fantastiska gåvor, – men de valde att använda dem olika.

Åter igen blir det tydligt hur viktigt det är med andlig vägledning och mentorer som har gått före. Människor som alltid sett eller urskiljt behöver hjälp att navigera. Därför är denna bloggserie så viktig. Därför räcker det inte med denna bloggserie – betydligt fler behöver börja undervisa om dessa saker så att vår kollektiva kunskap och erfarenhet  växer. Dyrbara människor över hela vårt land förtjänar mer än vad vi i kyrkan hittills kunnat ge dem. Låt oss förändra detta!

AVSLUTANDE TANKAR
Det finns säkert definitivt fler invändningar eller relevanta frågeställningar. Det är viktigt och positivt att kunna vända och vrida på dessa frågor, så tveka inte att dela dina frågor och tankar! 🙂

Blessings
/David


5 reaktioner på ”Seers: församlingens profetiska ögon | del 5: Respons på vanliga invändningar

 1. Hej David!
  Jag kan i grunden köpa det mesta av det du skriver här. Men jag vill samtidigt påpeka att det finns ganska många exempel på hur andliga rörelser har spårat hur när de har lagt för mycket av betoningen på de fenomen som du beskriver. Med detta vill jag absolut inte säga att vi inte ska tala om dessa ting, och inte heller att vi inte ska både uppmuntra och vägleda dem som har denna typ av förmågor. Men jag tror – tyvärr – att det är en smal väg att vandra på, och jag har egna erfarenheter både av församlingar och individer som helt har lämnat Vägen just pga fel sätt att hantera dessa fenomen.
  Jag skriver detta främst som en kommentar till 2 ovan. Kanske ligger lösningen helt enkelt i att inte bli för ensidig. Jag tror också att det är viktigt att fortsatt betona bredden i hur Gud vill leda oss – skapelsen, bibelordet och direkta tilltal. Detta gäller även den som har en ”seer-kallelse”.
  Du beskriver ju också själv detta som lite av ”överkurs” jämfört med den traditionella kristna undervisningen. I linje med detta bejakar jag att vi ska undervisa även om dessa saker, men alltså att det inte får ske till priset av allt det andra som ingår i den bibliska uppenbarelsen. Jag vet att du inte förordar något sådant, men vill ändå få det sagt.
  I övrigt en spännande undervisning om ett ofta negligerat ämne!

   1. I ett fall var det en kille som såg väldigt mycket i den andliga världen – både onda och goda andeväsen – och som började kommunicera med dessa. Vi hade ingen nära relation, men vad jag förstod drogs han mer och mer in i det ockulta … i alla fall bort från en mer ortodox kristen tro. (Detta var särskilt tragiskt, eftersom han från början var så hängiven i sin tro.)
    I ett annat fall var det en församling med en stark karismatisk förnyelseinput, men som det verkade en betydligt svagare förankring i bibelordet. Det blev mycket känslor och upplevelser, och änglasyner var en central del av detta. Hela denna församling havererade till slut, men inte heller där har jag några detaljer.
    Jag hoppas att du förstår att jag inte tillskriver David några av dessa tendenser. Tvärtom. Min poäng är bara att det faktiskt finns sammanhang där det gått riktigt illa, och att vi därför behöver ta ansvar för att parera detta och att ett viktigt led i det kan vara att lyfta fram bredden i hur Gud leder och hur det kristna livet kan få näring. Att helt enkelt inte för snabbt avfärda all oro som nojig.
    Men som vanligt ska vi fördenskull inte kasta ut barnet med badvattnet. Tycker att Davids serie om väktarbloggarna gav en bra illustration av hur det då kan gå.

  1. Tack Olof för din kommentar!
   Håller med om att det är viktigt att pröva andarna, och att inte lägga överdrivet fokus på änglar eller andra perifiera saker. Nyckeln är att lägga till nya uppenbarelser utan att ta bort andra, så att vi bygger ett bredare, stadigare och högre bygge.

   Mitt fokus i inlägget är att försöka dra oss upp ur ena diket så att vi hamnar på vägen, och min betoning blir därför som den blir. Men håller som sagt med om att prövning, urskiljning och accountablity i dessa saker är viktigt. Redigerat inlägget lite så att dessa aspekter lyfts fram tydligare.

   Tack!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s